Aurinkoenergia sijoituskohteena

Uusiutuvat energianlähteet kiinnostavat entistä enemmän ja tarve uusiutuvalle energianlähteelle on kasvussa jatkuvasti. Aurinkoenergiateollisuus luottaa innovaatioihin ja kestävän kehityksen suuntauksiin. Sen uskotaankin olevan kilpailukykyinen energianlähde useassa maassa jo lähitulevaisuudessa.

Fossiilisiin polttoaineisiin sijoittaminen on vähentynyt ja sijoittajat luottavat kokoajan enemmän ja enemmän vastuulliseen sijoittamiseen. Aurinkoenergian suosiota uskotaan nostavan sen edullisuus ja siihen liittyvien innovaatioiden merkityksellisyys. Se onkin ollut viime vuosina maailmanlaajuisesti yksi kiinnostavimmista sijoituskohteista puhtaaseen energiantuotantoon liittyvässä teollisuudessa.

Aurinkoenergian kehitys

Sijoittajien mielenkiinnon aurinkoenergiaan on herättänyt aurinkopaneelien teknologian nopea kehitys, jolla paneelien tehokkuutta on saatu lisättyä ja valmistuskustannuksia on saatu laskettua. Ilmastonmuutos, uusiutuvan energian suosio, luonnonvarojen väheneminen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava kulutus ovat tuoneet aurinkoenergian sijoittajien suosioon.

Kasvavat markkinat

Viime vuosina aurinkosähkömarkkina on ollut voimakkaassa kasvussa. Sen kasvun uskotaan olevan merkittävää myös tulevien vuosien aikana, koska aurinkosähkön kustannukset ovat laskeneet merkittävästi ja siitä on tullut edullisin energianlähde. Ilmastotavoitteet ja kasvava energian kulutus ohjaavat kehitystä siinä mielessä, että aurinkoenergian hyödyntämistä suuremmassa mittakaavassa tulevaisuudessa pidetään väistämättömänä. Aurinkoenergiaa on saatavilla rajattomasti, se ei ole loppumassa, kuten esimerkiksi fossiiliset polttoaineet.

Markkinoiden kasvaminen edellyttää kuitenkin edelleen teknologian kehittymistä, jotta valmistukseen liittyvät välilliset päästöt sekä energian keruun tehokkuus saadaan entistäkin kustannustehokkaammaksi. Ainoa rajoite kasvulle onkin siis se, miten osaamme muuntaa auringon energiaa sähköksi tehokkaasti ja edullisesti.

Aurinkoenergia ETF:t

Uusiutuvia energianlähteitä seuraavia indeksejä löytyy useampia. Sijoittajalle nämä ovat mielenkiintoisia kohteita. ETF rahastoissa on tehty valistuneita strategioita, joilla osakkeet on valittu mukaan, yhdellä sijoituksella saa hajautetun sijoituksen useaan osakkeeseen, niitä on helppo ostaa ja myydä sekä kustannukset ovat matalat verrattuna perinteisiin osakkeisiin.

Invesco Solar ETF on keskittynyt seuraamaan pelkästään aurinkoenergia-alalla toimivia yrityksiä maailmanlaajuisesti. Se on

Euroopassa suosittu ETF on iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG), joka seuraa indeksiä, joka koostuu 30 suurimmasta globaalista uusiutuvan energian yrityksistä. Tämä ETF-rahasto sisältää myös aurinkoenergiaosakkeita, vaikka mukana on useita muitakin uusiutuvan energian parissa työskenteleviä yrityksiä.

ETF sijoituksia on helpoin tehdä välitysalustojen, kuten Nordnetin kautta.

Aurinkoenergiaosakkeet

Alalla on runsaasti yrityksiä, mutta useassa listauksessa huomioidaan suurimmat ja nopeimmin kasvavat aurinkoenergia-alan yritykset ja niiden osakkeet. Osa yrityksistä tähtää korkeaan kasvuun keskittymällä aurinkopuistojen rakentamiseen. Toisissa yrityksissä taas keskitytään enemmän kiteisen piin moduuleihin.

Yhdysvaltain presidentin Bidenin, luvattua poistaa tullimaksut aurinkopaneelien valmistajilta, on nostanut kiinnostusta aurinkoenergia-alan osakkeisiin. Osakkeiden arvossa on nähty rakettimaiseksi kuvattuja nousuja. Sijoittajan kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka nousu on ollut hurjaa ja aurinkoenergian ennustetaan nostavan suosiotaan, sijoittamiseen liittyy aina riskejä, jotka pitää huomioida.

Mielenkiintoisia osakkeita

Kuten mainittu, uusiutuva energia ja aurinkoenergia ovat kiinnostaneet suuresti sijoittajia. Tässä lyhyt esittely muutamasta mielenkiintoisesta osakkeesta.

Savosolar

Aurinkopaneelien valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa Mikkelissä. Yhtiöllä on toimintaa maailmanlaajuisesti. Sen missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan innovatiivisen teknologian avulla. Toiminnan painopiste on Euroopassa, mutta yhtiö tavoittelee kasvua myös Euroopan ulkopuolelta.

Scatec ASA

Norjalainen yritys, joka tarjoaa ratkaisuita aurinkoenergiaan. Sen pääkonttori on Norjassa Oslossa. Yhtiö toimii myös muilla uusiutuvan energian alueilla.

First Solar

Yritys on yhdysvaltalainen yhtiö, joka valmistaa aurinkokennoja. Se on listautunut pörssiin jo 2006. First Solar toimittaa ratkaisujaan maailmanlaajuisesti.

Aurinkoenergia sijoittaminen Suomessa

Sijoitusyhtiöt ovat vahvasti tuomassa aurinkoenergiaa Suomeen. Kohonnut sähkönhinta on muuttanut sähköntuotannon kannattavuusrajoja. Tästä syystä aurinkosähkö on saanut enemmän jalansijaa myös Suomessa. Korkia Uusiutuva Energia Ky keskittyy sijoitusstrategiassaan tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitysvaiheen rahoittamiseen. Rahastolla on vahva osaaminen uusiutuvan energian alalla ja se on ollut mukana myös kansainvälisten energiasijoitusten kehittämisessä. Korkia onkin yksi johtavista aurinkoenergiasijoittajista.

Suomessakin aurinkoenergia on varteenotettava sijoituskohde, sillä Suomen olosuhteet soveltuvat aurinkoenergian hyödyntämiseen. Moni suomalaisyhtiö tosin hyödyntää Ruotsin, Belgian ja Italian aurinkoenergiatuotantoa.

Miksi kannattaa sijoittaa aurinkoenergiaan?
Vastuullinen sijoittaminen on nyt vallitseva trendi. Sijoituksilla halutaan varmistaa, että yhtiöt toimivat eettisesti ja ekologisesti. Tässä muutama syy, miksi juuri aurinkoenergiaan kannattaa sijoittaa.

Helppo ja nopea skaalautuvuus

Aurinkoenergialaitosten rakentaminen ja lupaprosessit ovat nopeita ja parhaimmillaan uusi tuotantolaitos saadaan tuottavaksi jopa 1-2 vuodessa. Voimaloiden rakentaminen on hyvin standardisoitua, teknologisesti yksinkertaista sekä rakentamisen ja käytön riskit ovat pieniä.

Tukee luonnon monimuotoisuutta

Aurinkovoimala on ympäristöystävällinen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta lempeä energiamuoto. Se ei rajoita kasvien tai eläinten liikkumista tai tuhoa niiden elinympäristöä. Voimalan käyttöikä on 30-40 vuotta ja sen rakentaminen on kevyempää, joten elinkaarensa päässä oleva voimala-alue voidaan helposti ja nopeasti palauttaa ennalleen.

Aurinkoenergiaa saatavilla kaikkialla

Auringonvalon määrä vaihtelee sijainnista riippuen, mutta aurinko paistaa silti maailman joka kolkassa. Investointikustannukset voidaan suhteuttaa voimalan tuottamaa sähkön määrää peilaten, jolloin kustannustehokkuus saadaan kohteeseen sopivaksi.

Sijoitustuotteita saatavilla laajalle joukolle sijoittajia

Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen ei ole enää vain energiayhtiöiden, eläkeyhtiöiden tai suurten infrastruktuurirahastojen liiketoimintaa vaan energiasijoittaminen mahdollisuuksia on nyt tarjolla runsaasti erilaisille sijoittajille.

Monipuoliset sijoitusmahdollisuudet

Sijoittaja voi nyt valita, mihin tuotantovaiheeseen hän haluaa sijoittaa ja millaisilla tuotto-odotuksilla. Aurinkoenergiassa on periaatteessa kolme eri hankevaihetta, joihin voi sijoittaa: hankekehitysvaihe, rakennusvaihe ja sähköä tuottavat laitokset.

Valmiiden laitosten osakkeissa sijoittajilla on tällä hetkellä kova kilpailu ja osakkeiden hinnat ovat melko korkeita. Mitä aikaisempaan vaiheeseen sijoittaja sijoittaa, sitä suurempi tuottomahdollisuus hänellä on. Vastaavasti myös riskin osuus on suurempi aloittavissa hankkeissa.

Mitä kannattaa huomioida sijoittamisessa?

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös aurinkoenergiaan sijoittaessa kannattaa pitää muutamia perusasioita mielessä, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Maltti on valttia

Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on aina pitkäntähtäimen tavoitteilla tehtävää sijoittamista. Kiireellä ei siis kannata tehdä mitään, vaan kannatta tehdä sijoitukset tarkan selvityksen pohjalta.

Markkinan ymmärtäminen

Mikäli itsellä ei ole tarvittavaa ymmärrystä energia-alasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kannattaa hyödyntää sijoitusneuvojia, joilta löytyy alan tuntemusta.

Riskien hallinta

Erityisesti hankevaiheeseen sijoittaessa riskit aikataulujen viivästymisestä ovat suuria. Mieti eri vaiheissa olevat riskit ja selvitä, miten niitä on minimoitu.

Hyödynnä ammattilaisia

Energia-alaan sijoittaminen vaatii osaamista alalta, joten kannattaa hyödyntää osaavia salkunhoitajia, joilla on kokemusta alalta. Tutustu myös palveluntarjoajien likviditeetteihin ja riskeihin.

Palkkiot

Välittäjät ja pankit ottavat oman osuutensa sijoituksista. Sijoitusta tehdessä kannattaa huomioida hallinnointi-, merkintä- ja lunastuspalkkioiden suuruus. Palkkioiden suuruus vaihtelee huomattavasti välittäjästä ja rahastosta riippuen.

Yhteenveto toimialasta

Eettinen sijoittaminen, kestävän kehityksen korostaminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ovat tärkeitä asioita myös monelle sijoittajalle. Näitä arvoja tukevat myös poliittiset päätökset, joilla pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja keskittymään uusiutuvien energianlähteiden käyttöön enemmän ja enemmän.

Vaikka aurinkoenergia on ekologinen ja päästötön energiamuoto, siihen liittyy välillisiä päästöjä, jotka muodostuvat paneeleiden tuotannossa, kuljetuksessa ja asennuksessa. Aurinkokennoissa käytetään myös harvinaisia ja kalliita materiaaleja, jotka kuluttavat rajallisia resursseja.

Aurinkoenergiaan sijoittaminen tarjoaa parhaimmillaan sijoittajalle vakaan kassavirran. Ennusteiden mukaan aurinkoenergian käytön osuus tulee lisääntymään lähivuosina, joten sijoittajalla on tulevaisuudessakin laajat sijoitusmahdollisuudet aurinkoenergian parissa. Sijoittaja voi valita, mihin hankkeen vaiheeseen hän haluaa sijoittaa ja millaisella riskillä.