Etusivu » Sijoittaminen » Sotaosakkeet – Aseteollisuus sijoituskohteena

Sotaosakkeet – Aseteollisuus sijoituskohteena

Sotateollisuus on edelleen houkutteleva investointikohde, koska se on yksi harvoista lamankestävistä kohteista. Lisäksi Kiinan ja muiden maiden kasvava taloudellinen voima ja sotilaalliset valmiudet ovat auttaneet pitämään sotilasmenot korkeina huolimatta yleisesti alhaisista hyödykkeiden hinnoista, kun taas Kiinan toimitustakuut ovat auttaneet pitämään inflaation alhaisena.

Yhdysvaltojen sotilasteollinen kompleksi on vastuussa valtavista rikkauksista, ja sen seurauksena Yhdysvallat on vaikuttanut suhteettoman paljon maailman sotilaalliseen voimaan. Tämän seurauksena amerikkalainen puolustusteollisuus on suurta bisnestä, jonka tulot ovat kymmeniä miljardeja dollareita.

Sotateollisuus investointikohteena

Armeija on käyttänyt valtaansa ja vaikutusvaltaansa investoidakseen aseisiin sekä komponentteihin. Tämä tuki on ollut ratkaisevan tärkeää Yhdysvaltain armeijan saavuttaessa sotilaallisen voiman huippunsa.

Yksi sotilasteollisen kompleksin ominaisuuksista on sen kyky luoda vihollisia. Kompleksi voi provosoida vihollisia taistelemaan sitä vastaan ​​luomalla vihollisia tyhjästä ja kääntämällä ne ihmisiä vastaan.

Sijoittajalle sotateollisuus on kultakaivos

Ensinnäkin sotilasteollisuuden kustannukset ovat suhteellisen alhaiset ja riski suhteellisen pieni. Sotateollisuudella on potentiaalia tarjota korkeat tuottoasteet.

Amerikkalainen sotilasteollisuuskompleksi on valtava yritys, jonka vuosibudjetti on kymmeniä miljardeja dollareita ja joka työllistää miljoonia työntekijöitä sadoissa paikoissa ympäri maailmaa. Se toimittaa maailman kehittyneimmät asejärjestelmät. Tästä syystä amerikkalainen sotateollisuus on herättänyt valtavaa sijoittajien kiinnostusta.

Sotateollisuus on ollut kasvava sijoitusmahdollisuuden lähde erittäin korkean nettovarallisuuden sijoittajille, koska se tarjoaa tyypillisesti korkean tuoton ja sitä pidetään luotettavana ja turvallisena omaisuusluokkana. Näillä tuotoilla on toki mahdollisuus suureen riskiin.
Sotateollisuudella on enemmän tarjottavaa kuin perinteisillä sijoitusvaihtoehdoilla, kuten osakkeet ja joukkovelkakirjat. Pitkän aikavälin tulopotentiaali on suurempi.

Sotilasteollisuuteen tehdyn sijoituksen tuotto on vakaa pitkällä aikavälillä. Sotaosakkeilla käydään usein kauppaa julkisesti, joten niitä on helppo tutkia ja niillä on helppo käydä kauppaa.

Jotkut asiantuntijat sanovat, että sotateollisuus on kyseenalainen pitkän aikavälin sijoitus, koska sen tuotteet ovat enimmäkseen puolustustarkoitukseen, mutta toiset väittävät, että alaan sijoittaminen voi tuottaa merkittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Yrityksillä on vastuunsa

Yrityksissä on usein vahva yhteiskuntavastuukomponentti, joka on monen sijoittajan keskeinen näkökohta. Esimerkiksi monet sotilasyritykset tarjoavat työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia sotilashenkilöstölle, veteraaneille ja heidän perheilleen. Jotkut rahoittavat myös veteraanijärjestöjä, koulutus- ja tutkimusohjelmia sekä varusteita sotilaskoulutukseen ja operaatioihin. Sotilasteollisuuden sosiaalinen vastuu luo houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden niille, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan samalla, kun he tienaavat korkeaa tuottoa. Sotateollisuus on myös merkittävä työllistäjä.

Yritykset ovat usein riittävän suuria tuottamaan omia tulojaan, mikä tarkoittaa, että niiden ei tarvitse luottaa ulkopuoliseen rahoitukseen. Tämä tekee sotateollisuudesta houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden erittäin varakkaille sijoittajille, jotka etsivät itsenäistä sijoitustuloa. Sotateollisuus on myös luotettava ja turvallinen omaisuusluokka, koska sillä on pitkä historia luotettavana tulonlähteenä sijoittajille. Tämä yhdistettynä sosiaalisen vastuun komponenttiin on tehnyt sotateollisuudesta houkuttelevan valinnan erittäin varakkaille sijoittajille, jotka etsivät turvallista ja luotettavaa sijoituspaikkaa rahoilleen.

Sotateollisuus kytkeytyy laajempaan kokonaisuuteen

Yritykset ovat usein suuria ja monipuolisia, mikä helpottaa niiden arvoa ja kauppaa. Mahdollisuus sijoittaa sotateollisuuteen ilman muihin sijoitusvaihtoehtoihin tyypillisesti liittyviä riskejä tekee siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Sotaosakesijoittajilla on pääsy samoihin julkisiin tietoihin, mukaan lukien tilinpäätökset ja riippumattomien kolmansien osapuolten raportit, kuin muillakin sijoittajilla; heillä on pääsy samoihin kolmannen osapuolen raportteihin, kuten kongressin budjettitoimiston tai hallituksen tilivelvollisuustoimiston julkaisemiin raportteihin.

Sotateollisuudella on useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä houkuttelevan investointikohteen. Koska yritykset ovat usein suuria ja monipuolisia, ne ovat usein osa suurempaa toimialaa, mikä helpottaa sijoittajien tiedonhakua toimialasta, yrityksestä ja sijoitusmahdollisuuksista. Mahdollisuus sijoittaa sotateollisuuteen ilman muihin sijoitusvaihtoehtoihin tyypillisesti liittyviä riskejä tekee siitä entistä houkuttelevamman.

Sijoittaminen sotaosakkeisiin tuo turvaa

Sotaosakkeita pidetään usein turvallisimpana sijoituskohteena, koska niillä ei ole likviditeettiä ja niillä on taipumus arvostaa ajan myötä ja niiden kaupankäyntikustannukset ovat alhaiset. Lisäksi ne ovat alttiina vähäiselle vastapuoliriskille.

Sota-alan yhtiöillä on korkeampi hallintotaso, mikä tarjoaa mekanismin osakkeenomistajien suojelemiseksi. Sotateollisuus on yksi parhaista pitkän aikavälin investointimahdollisuuksista. Niin kauan kuin Yhdysvallat on yksi maailman supervalloista, sotilasteollisuus säilyy tärkeänä investointikohteena.

Raha ratkaisee

Markkinat vaativat korkeaa oman pääoman tuottoa, mikä saavutetaan keskimääräistä korkeammalla myynti- ja voittomarginaalilla. Kyky tuottaa korkeaa myyntiä tarjoaa korkean tuoton. Sotateollisuudella on useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä houkuttelevan sijoittajille. Joka vuosi Yhdysvallat kuluttaa enemmän armeijaansa kuin seuraavat kolmetoista maata yhteensä. Sotilasyrityksillä on ainutlaatuinen kyky toimia aktiivisesti sekä työnantajana että sotilastuotteiden ja -palveluiden lähteenä, mikä hyödyttää sekä yritystä että sen työntekijöitä.

Markkinoilla on myös nähty merkittävää kasvua sotilassektorille altistuvien rahastojen määrässä. Tämä on luonut uuden paradigman sotateollisuudelle.

Sotateollisuuteen sijoittamisella on kääntöpuolensa

Sotateollisuus on usein kritiikin kohteena väitetystä paisuneesta koostaan, tuhlauksesta, korruptiosta jne. Lähemmin katsottuna tämä kritiikki on suurelta osin aiheetonta.

Puolustusteollisuus on pitkän historiansa aikana tarjonnut laajan valikoiman tavaroita ja palveluita. Nämä palvelut ovat käsittäneet lentokoneiden, ammusten, laivojen, sukellusveneiden, ohjusten ja muiden asejärjestelmien suunnittelun ja tuotannon sekä Yhdysvaltoihin että muihin maihin.

Yksi puolustusteollisuutta ympäröivistä suurimmista kiistoista on, että se on tehoton ja paisunut äärimmilleen ylimääräisistä kustannuksista, mikä on johtanut toistuviin kustannusten ylityksiin ja viiveisiin suurissa asejärjestelmissä. Lisäksi puolustusteollisuus on tunnettu siitä, että se tuottaa vähän verotuloja muihin toimialoihin verrattuna.

Sopimuksilla on merkittävä rooli

Toinen kiista liittyy valintaan sotilaallisten ostojen ja puolustussopimusten välillä. Puolustusteollisuuden argumentti on se, että se työllistää ja tuottaa verotuloja. Tämä väite on oikeutettu, mutta se jättää huomiotta puolustusteollisuutta ympäröivän kiistan. Ensinnäkin lähes puolet puolustusteollisuuden kokonaismyynnistä on palveluissa, jotka ovat luonteeltaan erittäin työvoimavaltaisia.

Kauppaministeriö laskee, että puolustusteollisuus tekee 1,7 miljoonaa työpaikkaa pelkästään Yhdysvalloissa ja tuo noin 122 miljardin dollarin tulot.

Puolustusteollisuus on kieltämättä kiistanalainen investointikohde. Toisaalta ala on merkittävä verotulojen tuottaja, mikä on hyödyllistä pitkällä aikavälillä. Päätös siitä, investoidaanko puolustusteollisuuteen vai ei, on siksi vaikea.

Sotaosakkeet tarjoavat lähes varmaa tuottoa

Sotilasteollisuuteen sijoittaminen on loistava tapa tuottaa tasaista tulovirtaa ja tuottaa paljon tuottoa sijoituksellesi. Sotateollisuus on yksi maailman dynaamisimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista, ja koska Yhdysvaltojen armeija on maailman suurin, niillä, jotka osaavat hyödyntää tätä alaa, on ansaittavissa paljon rahaa. Sotilasteollisuuteen sijoittaminen mahdollistaa myös salkun hajauttamisen, mikä on tärkeä osa järkevää sijoitusstrategiaa.

Sotateollisuus on loistava tapa monipuolistaa portfoliotasi ja myös tuottaa tasaisia ​​tuloja.
Puolustusteollisuuden yritykset nauttivat ensisijaisista markkinoista, vähäisestä kilpailusta ja valtion sopimuksista, jotka tarjoavat tasaisen tulon. Yhdysvallat on maailman suurin sotilasmenojen kuluttaja, ja se hyödyttää koko maata, kun puolustusteollisuuteen investoidaan enemmän rahaa. Sotilasmenot luovat työpaikkoja, vahvistavat kansallista turvallisuutta ja suojelevat maata vihollisilta.

Sotateollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuudenaloista Yhdysvalloissa. Sillä on valta vaikuttaa talouteen, hallitukseen ja maan tulevaan suuntaan. Sotateollisuus on suuri ja monimutkainen toimiala, jossa on monia erilaisia ​​yrityksiä ja monimutkaisia ​​suhteita. Sotateollisuuteen investoimalla voi saada merkittäviä tuottoja.

Sotateollisuuden hyödyt eivät rajoitu maan puolustamiseen

Sotateollisuus auttaa rakentamaan teitä, siltoja ja muuta infrastruktuuria sekä luomaan työpaikkoja. Se auttaa myös suojaamaan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia ​​uhkia vastaan.

Sotateollisuus tukee monia muita toimialoja kaikkialla Yhdysvaltain taloudessa rakentamisesta ja maataloudesta rahoitukseen ja liiketoimintaan.

Yhdysvaltain sotilaallinen teollisuuskompleksi on ollut tärkeä taloudellinen veturi toisesta maailmansodasta lähtien. Sotilaallinen teollisuuskompleksi on monimutkainen yritysten, julkisten virastojen ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden verkosto, johon kuuluu puolustusalan urakoitsijoita, valtion virastoja ja liittovaltion laboratorioita. Teollisuuskompleksi kehittyi toisen maailmansodan jälkeen.

Puolustusteollisuuden osuuden ostaminen on järkevä investointi. Se on loistava tapa varmistaa, että rahasi on käytetty hyvin.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy