Arvo-osuustili – Sijoittajan rahasto- ja osakesalkku

Suomessa käytössä olevat arvo-osuustilit ovat sähköisten arvopapereiden säilytystilejä. Tarvitset arvo-osuustiliä sijoittaaksesi johonkin pörssiosakkeeseen tai rahastoon. Arvo-osuustilillä tehtävien pörssikauppojen rahaliikennettä varten tiliin täytyy olla yhdistettynä pankkitili. Suomessa arvo-osuustilejä eli rahasto- ja osakesalkkuja tarjoaa pankkien lisäksi muun muassa Nordnet.

Kolikko ja pörssikäyrä

Arvo-osuustili tarkoittaa osakesalkkua

Arvo-osuustiliä kutsutaan siis myös rahasto- ja osakesalkuksi, ja sillä voidaan säilyttää ainoastaan arvopapereita kuten esimerkiksi osakkeita, indeksiosuuksia, warrantteja ja optioita. Näistä kerromme tässä artikkelissa, ja klikkaamalla tästä, pääset lukemaan tietoa sijoittamisesta.

Itse arvo-osuustilille ei suoraan pysty tallettamaan rahaa, eikä sitä voi käyttää laskujen maksamiseen tai rahan nostamiseen. Tämän takia arvo-osuustiliin rinnastetaan normaali pankkitili, jonka kautta hoidetaan mahdolliset palvelumaksut ja arvopaperikauppoihin liittyvä rahaliikenne.

Osakkeiden osinkojen nosto tapahtuu myös pankkitilin kautta. Arvo-osuustilille ei ole asetettu ylärajaa varojen siirron määrälle, toisin kuin esimerkiksi osakesäästötilillä, jossa raja on 50 000 euroa.

Yksityishenkilö tai yritys voi avata yhden tai useamman arvo-osuustilin, sillä määrää ei ole rajoitettu.

Avaaminen vaatii kirjallisen asiakassopimuksen arvopaperivälittäjän kanssa ja tätä sopimusta pystytään hallitsemaan pankin tai palveluntarjoajan konttorin tai verkkosivujen kautta. Ulkomaalaisten arvo-osuuksien kanssa kaupankäyminen vaatii erillisen sopimuksen välittäjän kanssa.

Arvo-osuustilillä saadut mahdolliset myyntivoitot ja osingot ovat verotuksen alaista pääomatuloa. Kauppatapahtumia voi tarkastella vuotuisesta tiliotteesta, joka menee kuitenkin automaattisesti verottajalle vuoden lopuksi.

On kuitenkin hyvä tietää paljonko omista pääomatuloista veroja joutuu maksamaan, ennen kuin osakesalkusta alkaa tekemään nostoja.

Kun haluat tehdä nostoja arvo-osuustililtäsi, hyödynnä pääomatuloverolaskuria ja laske niistä koituvat pääomaverot.


Muuta sijoittamiseen liittyvää

Arvo-osuustilillä sijoittaminen on tehty helpoksi

Arvo-osuustilillä sijoittaja tekee arvopaperikauppoja kätevästi verkossa. Arvo-osuustileillä voi sijoittaa moneen sijoituskohteeseen kuten perinteisiin rahastoihin, osakkeisiin, ETF-rahastoihin, optioihin ja warranteihin.

Ennen tilin avaamista ja ennen sijoittamisen aloittamista on hyvä tehdä arvo-osuustilien vertailua. Esittelemme tässä muutamia erilaisia sijoitustuotteita, joihin arvo-osuustilillä voi sijoittaa.

Rahastot

Sijoitusrahastot ovat arvopapereista muodostuvia rahastoja. Rahastojen omistajat sijoittavat rahaa rahaston sisältöön ja saavat vastineeksi sijoitukseen suhteutetun osuuden rahastosta omistukseensa. Rahastojen toimintaa hallitsevat rahastoyhtiö ja erillinen salkunhoitaja, joka on vastuussa arvopapereiden hankkimisesta rahastoon.

Sijoitusrahastot ovat erinomainen keino erityisesti uusille sijoittajille päästä sisään sijoittamisen makuun. Tällaiset rahastot eivät vaadi etukäteen paljoa tietoa sijoittamisesta, eivätkä suurta alkuinvestointia, vaan sijoittamisen voi tehdä suoraan ammattilaisten tai rahastoyhtiöiden suunnittelemiin sijoitussalkkuihin.

Nämä ammattilaiset vastaavat sijoitusten huolehtimisesta, jolloin sijoittajan ei itse tarvitse olla jatkuvasti ajan hermolla. Salkunhoitajat raportoivat tasaisin väliajoin rahastojen kehityksestä ja sen perusteella sijoittajan on helppo päättää, miten hän haluaa jatkossa toimia sijoitustensa kanssa.

Rahastojen tuotot perustuvat niihin tehtyjen sijoitusten korkoihin, osinkoihin sekä sijoituskohteiden arvon nousuun tai laskuun. Erilaisia rahastoja löytyy moniin eri sijoitustarpeisiin. Rahastojen käyttäjän on ymmärrettävä kuinka tuotto-oletus ja riski kulkevat rinnakkain.

Lyhyen koron rahastot ovat alle vuoden pituisia korkosijoituksia, joissa on pieni tuotto-oletus, mutta myös riskit ovat minimaaliset.
Pitkän koron rahastot tunnetaan myös joukkolainarahastoina ja niissä sijoitetaan pitkäaikaisiin joukkolainoihin, joiden laina-aika on yli vuoden.

Yhdistelmärahastoissa sijoitetaan jaetusti osakkeisiin ja korkosijoituksiin, ja niiden painopistettä voidaan muuttaa markkinatilanteen mukaan.

Osakerahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa osakemarkkinoihin. Osakerahastoja pidetään yleisesti tuottavimpina pitkällä aikavälillä, mutta ne kantavat mukanaan enemmän riskejä.

Osakkeet

Osakkeet kuvaavat osuutta osakeyhtiöstä tai osuuskunnasta. Osakeyhtiö-yrityksen (lyhenne Oy) osakkeen omistaminen antaa omistajalle mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksissa yhtiön osakkaana. Näin yritys pystyy keräämään pääomarahoitusta jakamalla osia yrityksen omistajuudesta.

Yrityksen tuottaessa voittoa, osa siitä maksetaan osinkoina osakkaille. Lue täältä osinkojen verotuksesta, kun osingot ovat peräisin listaamattomasta yhtiöstä.

Lisäksi osakkeenomistajille voidaan maksaa tuottoja esimerkiksi pääoman palautuksina tai yhtiön osakkeiden lisähankinnoilla. Vaihtoehtoisesti tuottoa saa myös kerättyä myymällä osakkeet niiden ostohintaa korkeammalla hinnalla, tämä edellyttää siis tietysti, että osakkeiden arvo on noussut.

Osakesijoittaminen on riskialtista, joten aloittelevan sijoittajan kannattaa perehtyä kunnolla sijoittamisen eri muotoihin ja riskeihin, ennen kuin aloittaa sijoittamaan osakkeisiin.

Lain mukaan osakeyhtiötä ei voi lopettaa täysin vapaamuotoisesti, mutta sen purkaminen onnistuu erilaisten selvitys- tai konkurssimenettelyjen kautta, tai vaihtoehtoisesti sulauttamalla tai jakamalla yritys osaksi toista osakeyhtiötä.

Yrityksen purkamisen yhteydessä osakkaille pyritään maksamaan osakkeitaan vastaava osuus, mutta tämä ei välttämättä ole mahdollista esimerkiksi konkurssitapauksissa.


ETF-rahastot

ETF-rahastot tarkoittavat pörssinoteerattuja rahastoja ja termin kirjaimet tulevat englannin kielisestä termistä ”exchange-traded fund”. ETF-rahastoilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä, jonka kautta voidaan sijoittaa esimerkiksi osake-, korko- ja kiinteistömarkkinoille.

ETF-rahastot ovat nousseet erittäin suosituiksi ammattisijoittajien keskuudessa muun muassa niiden pienten kulujen ja monipuolisen valikoiman ansiosta. ETF-rahastoja voi myydä ja ostaa pörssissä samalla tavalla kuin osakkeita.

Suomessa lähes kaikki pankit tarjoavat mahdollisuuden ETF-rahastojen ostamiseen ja myymiseen verkkopankissaan. Näin sijoittaja pystyy helposti valvomaan omistamiaan rahastoja ja niiden arvoa.

Verkkopankkien käyttö hallinta-alustana tekee ETF-rahastoista erittäin edullisen ja joustavan vaihtoehdon, jossa sijoittaja voi myydä sijoituksensa rahaksi, milloin haluaa.

Optiot

Optiot ovat kahden osapuolen välille solmittuja johdannaissopimuksia. Sopimuksen mukaan omistaja antaa sopimuksen toiselle osapuolelle oikeuden ostaa tai myydä valittu kohde ennalta määriteltyyn hintaan tietyn aikataulun sisällä.

Option kohteina ovat yleensä osakkeet, raaka-aineet, indeksit tai valuutat. Optioiden hinta muodostetaan pääosin kohteen arvon, option toteutushinnan, aika-arvion ja kohteen volatiliteetin eli riskimittarin mukaan.

Optiot ovat yleensä osto- tai myyntioptioita, joita molempia voi käyttää rahoitusvälineinä. Osto-optioissa option ostajalla on oikeus ostaa kohdeosuuksia ennalta määritetyllä hinnalla, ennalta määriteltyyn päivään mennessä.

Myyntioptio toimii samalla periaatteella, paitsi option myyjällä on oikeus myydä kohde ennalta määritellyillä hinnalla ja aikataululla.

Warrantit

Warrantit ovat johdannaisia arvopapereita. Niiden johdannaisuus tulee siitä, että niiden arvo on riippuvainen kohde-etuudesta, joka voi olla osake, indeksi tai raaka-aine. Warranteilla on rajallinen voimassaoloaika. Arvopaperina se on listattu warranteille kohdistettuun pörssiin.

Warrantteja on kahdenlaisia – ostowarrantit ja myyntiwarrantit. Ostowarrantti tarjoaa oikeuden ostaa kohde toteutushintaan warrantin päättymispäivänä. Tämän lisäksi warranteissa voi olla kerroin, joka tarkentaa kuinka monta warranttia tarvitaan yhteen osakkeeseen.

Myynti-warrantti toimii samalla periaatteella, mutta päättymispäivänä se antaa oikeuden myydä kohde toteutushintaan.

Sijoituskohteina warrantit ovat monimutkaisia ja ne voivat olla arvoltaan erittäinkin ailahtelevia. Warranttien arvojen suuret vaihtelut nousuissa ja laskuissa tekevät niistä vaikeita sijoituskohteita aloitteleville sijoittajille, sillä huonolla tuurilla sijoittaja voi menettää kaiken sijoittamansa pääoman.

Vaaka

Arvo-osuustilien vertailu – Nordnet, OP, Nordea ja muut

Monet eri pankit tarjoavat arvo-osuustilejä, joiden sisältö voi vaihdella, sisältäen esimerkiksi kaupankäyntipalkkioita ja avaamismaksuja. Esittelemme arvo-osuustilien tarjoajien vaihtoehtoja, mutta sinun on hyvä tarkistaa aina ajankohtaisimmat tiedot eri arvo-osuustilien hinnastot niiden omilta verkkosivuilta.

Arvo-osuustili Nordnetissä

Nordnetiltä löytyy helppokäyttöinen ja maksuton arvo-osuustili. Nordnet tarjoaa kaupankäyntiin neljä eri perustasoa, jotka määräytyvät tasosta neljä tasoon yksi sen mukaan, kuinka paljon omistaja käy kauppaa kuukausittain. Tasojen hinnastot ovat sidottuina Suomen markkinoihin. Tasojen minimipalkkioiden välillä on eroa yleensä pari euroa.

 • Tasolla neljä kaupankäyntipalkkio on Nordnetin korkein, jonka Nordnet ilmoittaa verkkosivuillaan. Minimivälityspalkkio on noin 10 euroa. Tämä on yleinen aloitustaso niille, jotka eivät ole käyneet kauppaa edellisen kuukauden aikana.
 • Tasolla kolme hinnat putoavat hieman, kun omistaja on käynyt ensimmäiset kauppansa edellisen kalenterikuukauden aikana.
 • Tasolla kaksi tehtyjä kauppoja vaaditaan muutamia kymmeniä edeltävän kuukauden ajalta välityspalkkion pienentämiseksi. Kakkostason minimipalkkio on noin 5 euroa.
 • Tasolla yksi asiakkaat, jotka ovat tehneet yli 50 kauppaa kalenterikuukaudessa, maksavat Nordnetin normaalin hinnaston pienintä välityspalkkiota. Vain Private Banking -asiakkaat voivat tehdä kauppoja pienemmällä välityspalkkiolla.
Plus Icon Aloita sijoittaminen Nordnetin avulla
 • Käy kauppaa osakkeilla. Säilytysmaksut pörssiosakkeille 0 €.
 • Rahastot ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita.
 • Valittavissa on Nordnetin omia sekä yli 60 koti- ja ulkomaisen rahastoyhtiön yli 600 rahastoa.
 • Avaa maksuton asiakkuus Nordnetiin verkkopankkitunnuksilla
Nordnet.fi – Avaa tili jo tänään »
Nordnet logo
Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Erikoishinnastot – aloittelijoille ja ammattilaisille

Uusille sijoittajille voi olla tarjolla erikoishintoja ensimmäisten kauppojen tekemiseen.

Active Trader -hinnastot ovat aktiivisimmille sijoittajille, joiden täytyy tehdä kauppoja kuukaudessa ainakin yli 100. Heidän tekemistä kaupoista pyydetään hinnaston mukaisesti pienempää välityspalkkiota. Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa tehtävien kauppojen
välityspalkkiot voivat vaihdella.

Private Banking -erikoishinnasto on tarjolla niille sijoittajille, joiden sijoitusvarallisuus on ollut yleensä vähintään 200 000 euroa. Private Banking -asiakkailla on oikeus pienimpään välityspalkkioon, joka ilmoitetaan hinnastossa, josta selviää myös maakohtaiset erot.

Arvo-osuustili Osuuspankissa

Osuuspankki tarjoaa arvo-osuustiliä osana palvelupakettiaan, joka antaa sijoittajalle käyttöönsä myös pankin säilytys- ja kotimaisen osaketutkimuksen palvelut. Osuuspankin kaupankäyntipalkkio on ollut heidän verkkopalvelussaan samaa luokkaa kuin Nordnetin 4. tason asiakkailla.

Sijoittaminen OP:n kautta on mahdollista kahden erilaisen palvelupaketin avulla. Säästäjä on halvempi peruspaketti, jota he suosittelevat harvakseen kauppaa käyville käyttäjille ja se maksaa reilut pari euroa kuukaudessa.

Sijoittaja-paketti on suunnattu aktiivisemmille sijoittajille ja tarjoaa peruspalveluiden lisäksi markkinoiden seurantatyökalun ja mahdollisuuden osallistua reaaliaikaisille kursseille. OP tarjoaa omistaja-asiakkaille alempia välityspalkkioita heidän osakekauppahinnastonsa mukaisesti.

Arvo-osuustili Nordeassa

Sijoittaminen nordean kautta onnistuu avaamalla tili Nordea Investor -palveluun. Arvo-osuustili Nordeassa on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka on Nordean Private Banking -asiakas. Tutustu arvo-osuustiliin Nordeassa heidän omilla sivuillaan saadaksesi ajankohtaisimman hinnaston tietoosi.

Nordean arvo-osuustiliasiakas luokitellaan tehtyjen toimeksiantojen mukaisesti jollekin palkkiokertymätasolle 1-5. Kun avaat arvo-osuustilin Nordeassa, sinulla on mahdollisuus käydä kauppaa pörssinoteeratuilla arvopapereilla yli 20 markkinapaikalla, Nordean rahastoilla sekä Nordean joukkolainoilla ja -obligaatioilla.

Nordea Investorilla voit mukauttaa palvelun halutunlaiseksi kullakin käyttämällä laitteellasi. Lisäpalveluina ovat erilaiset Nordean markkina- ja yhtiöanalyysit sekä raportit.

Arvo-osuutili DanskeBankissa

DanskeBankin valikoimasta löytyy arvo-osuustilejä muun muassa heidän Danske Kaupankäynti Online -palvelun kautta. Kaupankäynti Online -palvelu avaa mahdollisuuden kaupankäyntiin 25 eri markkinoilla, joissa voi kaupata osakkeiden lisäksi ETF:iä ja muita sijoitusrahastoja.

Palvelun hinta rakentuu eri tavalla kuin edellä esiteltyjen palveluiden. Kaupankäynti Online -palvelun hallinnointi maksaa pari euroa kuukaudessa plus välityspalkkiot alkaen hieman alle kymmenestä eurosta ylöspäin. Näiden lisäksi sijoitusrahastoista veloitetaan lunastuspalkkiota pari prosenttia.

Arvo-osuustili Handelsbankenissa

Jotkin pankit ja arvo-osuustilien tarjoajat vaativat henkilökohtaisen sijoitustapaamisen paikan päällä konttorillaan, että tili saadaan avattua. Tällaisia ovat esimerkiksi Handelsbanken, joka edellyttää konttorilla vierailun ennen tilin avaamista, mutta tilin päivittäminen ja seuranta tapahtuvat verkkopankissa kuten monella muullakin palveluntarjoajalla.

Arvo-osuustilistä Handelsbanken veloittaa Danskea suuremman kuukausimaksun, mutta välityspalkkiota suurinpiirtein saman verran.

Yhteenveto

Nordnet tarjoaa aiemmin esiteltyihin kilpailijoihin verrattuna halvemmat hinnat ja paremmat edut. Alimmalla tasolla Nordnetin hinnastot ovat samaa luokkaa Osuuspankin tarjoamaan paketin kanssa, lukuunottamatta Osuuspankin kuukausimaksua.

Nordnetillä ja OP:lla on vielä mahdollisuus halventaa kaupankäyntipalkkiota nousemalla tasoja tekemällä paljon kauppoja kuukausittain.

DanskeBankiin vertaaminen on haastavampaa, koska DanskeBank veloittaa kuukausimaksun lisäksi eri summan riippuen kaupatusta kohteesta.

Esittelimme tässä muutamat pankin sekä Nordnetin arvo-osuutilien pääpiirteet. Sinun kannattaa tutustua vielä pankkien ja sijoitusalustojen verkkosivuihin itse, niin näet ajankohtaisimmat tiedot ja hinnastot.

Jos haluat aloittaa sijoittamisen tai olet jo aloitteleva sijoittaja, voit lukea täältä käytännön vinkkejä aloittelevalle sijoittajalle.

Arvo-osuustilin verotus

Itse osakkeiden omistamisesta ei tarvitse maksaa veroja. Vasta sitten, kun myyt osakkeita, maksat niistä veroja. Arvo-osuustilin voittojen ja osinkojen verotus tapahtuu vuosittain.

Kun haluat tehdä nostoja arvo-osuustililtäsi, hyödynnä pääomatuloverolaskuria ja laske niistä koituvat pääomaverot.

 

Arvo-osuustili ja myyntivoittojen verotus

Pääomatuloveroprosentti

Voitoista maksetaan veroa 30% 30 000 euroon saakka, ja 30 000 ylittävästä osasta 34%. Jos olet myynyt osakkeita vuoden aikana enintään 1000 eurolla, ei sinun tarvitse maksaa myyntivoitoista veroja ollenkaan.

Myyntitappiot arvo-osuustilillä

Jos myynnistä sen sijaan on koitunut tappiota, ne vähennetään pääomatuloistasi. Vuosittaisen myyntisi on täytynyt kuitenkin ylittää 1000 euron raja, jotta ne voidaan vähentää pääomatuloista.

Laskiessasi voiton tai tappion määrää, vähennä siitä hinnasta, jolla sait osakkeet myydyksi, osakkeiden ostohinta ja mahdollinen varainsiirtovero sekä voitonhankkimismenot, eli välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Voit myös käyttää hankintameno-olettamaa ostohinnan ja voittojen hankkimiskulujen sijaan. Hankintantameno-olettamassa on olennaista se, miten pitkään olet omistanut osakkeet, jotka myyt. Onko aika enemmän vai vähemmän kuin 10 vuotta. Lue lisää hankintameno-olettamasta verohallinnon sivuilta.

Voit lukea lisää verohallinnon sivuilta, miten sijoituksia verotetaan ja miten arvo-osuustilin verotus toimii. Voit myös tehdä pääomatuloista veroilmoituksen ennakkona tai hoitaa muut veroasiasi samalla sivulla.

Miten avataan arvo-osuustili lapselle?

Lapselle säästäminen voi olla monen vanhemman mielessä. Esimerkiksi Nordnetillä ja monilla pankeilla onkin tarjolla juuri tähän tarkoitettuja säästö- ja sijoitusohjelmia.

Arvo-osuustili on erittäin hyvä tapa tutustuttaa kasvava lapsi sijoittamisen maailmaan, sillä lapsen vanhemmalla on aikaa hallinnoida lapsen arvo-osuustiliä, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen lapsen katseluoikeudet muuttuvat tilin hallinnointioikeuksiksi, jolloin hän voi ruveta itse hallinnoimaan salkkuaan.

Lapsi tai nuori voi vuosien varrella halutessaan alkaa lukemaan sijoittamisesta ja kuka tietää, johtaako innostus vaikka kauppakorkean opintojen polulle. Ja jos ei, niin ainakin lapsi tai nuori oppii tärkeitä raha-asioihin liittyviä seikkoja kuten säästämistä ja sijoittamista.

Bonuksena vielä on tietysti se seikka, että varhaisella iällä sijoittamisen aloittaminen poikii pitkän ajanjakson jälkeen eksponentiaaliset hyödyt korko korolle -ilmiön ansiosta.

Alkuun pääsee hyvin jo pienilläkin sijoitussummilla, sillä tärkeämpää on, että aloittaa sijoittamisen aikaisin.

Voit käyttää halutessasi käyttää korkoa korolle -laskuriamme apuna sijoitussuunnitelman tekemisessä. Kannattaa myös harkita osakesäästötiliä lapselle.

Arvo-osuustilit suosittuja vuonna 2021

Kuten moni on varmasti huomannut, arvo-osuustilien ja osakesäästötilien suosio on viime vuosina ollut nousussa. Vaikka pörssi on heilahdellut voimakkaastikin, on silti suomalaisten sijoitusinnostus ollut kiihkeää. Tämän voi nähdä ystäväpiireissä esiinnousseissa keskusteluissa ja uutisoinnissa.

Yle kertoo uutisessaan, että Suomessa on osakesijoittajia enemmän kuin koskaan. Jutussa kerrotaan, että Nordnetin lukujen mukaan vuonna 2020 osakekauppoja on tehty ainakin 100-250 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Koetko, että sijoittaminen tuntuu vielä liian monimutkaiselta tai riskialttiilta, mutta haluaisit kuitenkin saada säästöistäsi enemmän irti. Siinä tapauksessa sinua voisi mahdollisesti kiinnostaa asuntosijoittaminen.

Usein kysyttyä

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustili on pankin tai muun palveluntarjoajan kautta avattava tili, jolla voidaan käydä sähköisten arvopapereiden eli arvo-osuuksien kauppaa. Näitä arvo-osuuksia ovat osakkeet, rahastot, warrantit, ETF-rahastot ja optiot.

Arvo-osuustilejä voi olla henkilöllä tai yrityksellä yksi tai useampia, eikä tilin varojen siirtämisen suuruutta olla rajoitettu lailla. Arvo-osuustiliin rinnastetaan aina normaali pankkitili, jonka kautta osinkoja voidaan nostaa, ja jolta veloitetaan mahdolliset välityskustannukset.

Miten arvo-osuustili eroaa osakesäästötilistä?

Arvo-osuustilillä voi sijoittaa erilaisiin arvopapereihin, kun taas osakesäästötilillä pelkästään osakkeisiin. Arvo-osuustilin kautta tehtävistä sijoituksista maksetaan veroa niiden tuottaessa voittoa tai osinkoa.

Osakesäästötilin suurin hyöty on, että veroja maksetaan ainoastaan nostohetkellä. Tämä vahvistaa osakesäästötilin korkoa korolle -efektiä, kun tilille maksettavia osinkoja voidaan sijoittaa uudelleen ilman, että niistä maksetaan sillä hetkellä veroja. Vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen helpottuu, kun osakesäästötilin tapahtumia ei tarvitse ilmoittaa verottajalle, ellei ole nostanut sijoituksiaan pois.

Osakesäästötilille voi tallettaa maksimissaan 50 000 euroa (kerralla tai pienemmissä erissä), kun taas arvo-osuustilille ei ole asetettu mitään rajoituksia.

Arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä voi olla järkevää käyttää sijoitustensa hajauttamiseen, mutta asiaa miettiessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • kuinka nopea on salkun kiertokulku?
 • odottaako sijoituksilta osinkoja vai korkeaa arvonnousua?
 • sijoittaako kotimaisiin vai ulkomaisiin kohteisiin?
 • aikooko hyödyntää hankintameno-olettamaa?
Klikkaamalla tätä linkkiä pääset lukemaan lisää, mitä osakesäästötili tarkoittaa.
Miten arvo-osuustiliä verotetaan?

Vuoden lopuksi arvo-osuustilin tapahtumista tulee tiliote, joka menee verottajalle automaattisesti. Arvo-osuustilin mahdollisista myyntivoitoista ja osingoista maksetaan Verohallinnon määrittelemää pääomaveroa.

Lisää tietoa löydät Verohallinnon verkkosivuilta ja meidän hyödyllisiltä sivuilta Osinkojen verotus ja osinkoverolaskuri sekä Pääomatuloverolaskuri.

Minne arvo-osuustili kannattaa avata?

Arvo-osuustilin avaaminen oman pankin palveluun voi kuulostaa helpolta ja turvalliselta. Ei kuitenkaan kannata unohtaa, että esimerkiksi Nordnet tarjoaa hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon, kun arvo-osuustilien vertailua tehdään.

Perehdy kuitenkin pankkien ja Nordnetin verkkosivuihin ja hinnastoihin, ja kysele ystäviltä käyttökokemuksia.

Internet on pullollaan Youtubea myöten sijoitusvinkkejä, joten ota myös selvää niistä, mutta muista kuitenkin olla myös kriittinen ja pitää mielessä, että ei ole olemassa niin sanottuja ilmaisia lounaita.