Etusivu » Sijoittaminen » Afrikka sijoituskohteena

Afrikka sijoituskohteena

Monellekaan ei tule ensimmäisenä mieleen Afrikka, kun miettii mielenkiintoisia sijoituskohteita maailmalla. Todellisuudessa Afrikka on kehittyvä maanosa ja siitä johtuen se tarjoaa loistavia mahdollisuuksia sijoittajille. Se jaetaan maantieteellisesti viiteen osaan: Pohjois-Afrikkaan, Itä-Afrikkaan, Länsi-Afrikkaan, Keski-Afrikkaan ja Eteläiseen Afrikkaan.

Afrikka on maailman toiseksi suurin maanosa. Sen pinta-ala on käsittämättömät 30 365 000 neliökilometriä. Tämä luku on hieman yli 20 prosenttia koko maapallon maapinta-alasta. Afrikka on suurten merten ja merialueiden ympäröimä.

Afrikan yli 1,4 miljardia asukasta, muodostavat noin 15 prosenttia koko ihmiskunnasta. Afrikassa on useita tuhansia etnisiä ryhmiä. Afrikan väestön kasvu on erittäin nopeaa. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä Afrikan väkiluku on kaksinkertaistunut sekä lasten ja nuorten määrä tulee olemaan Afrikassa noin 40 prosenttia koko maailman alaikäisten lukumäärästä.

Afrikka sijoituskohteena

Afrikan alue on historiallinen ja monipuolinen. Afrikka koostuu yli 50 itsenäisestä valtiosta, joista suurin osa on itsenäistynyt jo 1960-luvulla. Valtioiden rajat ovat perua siirtomaa-ajalta, eivätkä ne perustu kansallisuuksiin tai heimoihin. Sodat, talouksien epävakaus ja köyhien alueiden hallitsematon väestönkasvu ovat koetelleet Afrikkaa vuosikymmenien, jopa vuosisatojen ajan. Huonot ajat koettelevat maanosaa nykyäänkin, kiusaten talouskasvua sekä maiden talouden kehitystä.

Se on luonnonvaroiltaan rikas maanosa, mutta talouden osalta äärimmäisen köyhä. Afrikassa esiintyy monia maailman pahimmista ongelmista, kuten köyhyys, AIDS, ruoan ja veden puute sekä huono hallinto.

Afrikka modernisoituu ja kaupungistuu nopeasti ja alueet, joissa teollisuus johtaa talouden kasvua, pääsevät makrotalous ja työllisyys paranemaan muita alueita nopeammin. Menestyvissä maissa myös väestön keskimääräinen koulutustaso ja elintaso nousevat ja keskiluokkaa vaurastuu.

Afrikkalaiset osakkeet

Afrikan talouskasvua ohjaa etenkin Itä-Afrikka, jossa talouden kehitys on ollut muita maanosia voimakkaampaa. Etiopia, Kenia, Ruanda ja Tansania olivat vuonna 2019 kymmenen nopeimmin kasvavan talouden joukossa. Etelä-Afrikan kasvu on ollut laimeaa jo vuosia heikon tuotannon kasvun johdosta. Tämä on vaikuttanut myös naapurimaihin. Länsi-Afrikan näkymät taas ovat kohentuneet, vaikka raaka-aineiden hinnat ovat globaalisti heilahdelleet viime vuosina.

Investointeja kaivataan teollisuuteen, matkailuun ja maatalouteen. Afrikan maiden menestys riippuu paljolti siitä, miten hyvin ne pystyvät modernisoimaan ja monipuo­listamaan talouttaan. Jos Afrikka parantaisi infrastruktuuria, kehittäisi julkista taloutta ja tekisi rakenteellisia uudistuksia, niin talous varmasti kehittyisi mukavaa vuosivauhtia. Työttömyyden vähentäminen, korruption kitkeminen, ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet ja köyhyyden vähentäminen vaativat nekin jo paljon Afrikan maiden johtajilta, mutta yhteistyössä on voimaa ja yhdessä maat voivat saavuttaa paljon.

Miltei kaikki Afrikan maat ovat allekirjoittaneet Afrikan mantereen vapaakauppasopimuksen yhteisten sisämarkkinoiden kehittämisen avuksi. Vapaakauppasopimuksen eli AfCFTA:n lisäksi Afrikan valtiot ovat sopineet mantereen sisäisestä vapaan liikkuvuuden protokollasta.

Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU perustettiin vuonna 1963 tukemaan Afrikan maiden yhteistyötä ja itsenäistymispyrkimyksiä. Tämä järjestö purettiin vuonna 2002 ja perustettiin Afrikan unioni taloudellisen ja poliittisen yhteistyön toiminnallisuuden tueksi.

Afrikan talous

Teollisuus, kauppa ja resurssit kattavat Afrikan talouden. Kokonaisuutta tarkasteltaessa, on todettava, että Afrikka on maailman mantereista selvästi köyhin maanosa. Köyhyys johtuu pitkälti historian erilaisista tapahtumista. Sen heikon taloudellisen tilanteen merkittävimpiä syitä ovat olleet epävakaa siirtyminen pois kolonialismista (prosessista, jossa valtio tai ihmisryhmä valloittaa toisen maan ihmisineen), kylmä sota, poliittisen korruption kasvu, despotismi (määräävä valtionhallinto) sekä protektionismi (kauppapoliittinen suojelujärjestelmä). Afrikan talouskehitys on polkenut vuosikymmenten ajan paikoillaan.

Ainoastaan Etelä-Afrikka on tarpeeksi varakas, jotta sen voidaan sanoa olevan teollisuusmaa ja listautuvan OECD:n listalla. Eri Afrikan maiden välillä on kuitenkin huomattavia varallisuuseroja. Sen vauraimmat alueet sijaitsevat pohjoisessa sekä etelässä. Pohjois-Afrikka on jo muun muassa pitkään ollut läheisesti yhteydessä Euroopan ja Lähi-idän talousalueisiin.

Kaikkein köyhimpiä ovat ne Afrikan valtiot, jotka ovat sisällissodassa tai vasta toipumassa sellaisesta. Myös erittäin köyhällä Etiopialla on pitkä ja menestyksekäs historia takanaan, koska aluetta ovat rasittaneet useita vuosikymmeniä köyhyys sekä siihen liittyvät nälänhädät ja sodat. Afrikassa on eri maanosien ja valtioiden välillä huomattavia varallisuuseroja. Taloudellinen epätasa-arvo on useissa maissa erittäin voimakasta.

Afrikan tärkeimmät pörssit

Lukuisten kansallisten keskuspankkien ja kansallisten valuuttojen lisäksi Afrikassa on yksi 14 maan yhteinen valuutta, CFA-frangi. CFA-frangi on kahden valuutan nimi. Sitä käytetään kahdeksassa länsiafrikkalaisessa maassa ja Keski-Afrikan CFA-frangia käytetään kuudessa keskiafrikkalaisessa maassa. Valuuttaa käyttävillä alueilla on myös oma keskuspankkinsa: 1) Länsi-Afrikan keskuspankki Banque Centrale desEtats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ja 2) Keski-Afrikan keskuspankki Banquedes Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Afrikkaan sijoittavia rahastoja valittaessa, voi valita useista erilaisista strategioista. Tyypillisimmät strategiat kohdistavat osakkeiden tai muiden arvopapereiden hankinnan alueellisesti tietyille Afrikan osille. Monet rahastot sijoittavat pelkästään Etelä-Afrikan markkinoille. Jotkut rahastot sijoittavat strategiansa puitteissa kaikkiin muihin Afrikan rahastomarkkinoille, muttei Etelä-Afrikkaan. Useista Afrikan maista on todella vaikeaa saada yksityiskohtaista tietoa pörssilistatuista yrityksistä.

Etelä-Afrikan pörssi ‒ Johannesburgin pörssi (JSE)

Johannesburgin pörssi eli Johannesburg Stock Exchange on Afrikan suurin arvopaperipörssi. Se aloitti toimintansa vuonna 1887. Sen operatiivisestä toiminnasta vastaa pörssin päälistalla noteerattu JSE Limited -yhtiö. Vuonna 2018 JSE:ssä oli listattuna noin 360 yhtiötä ja osakekauppoja tehtiin tuona vuonna 34,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta. Johannesburgin pörssin tunnetuimpiin osakeindekseihin kuuluvat JSE Top 40 -indeksi ja Alsi eli JSE All Share -indeksi.

Afrikassa on omavaraisuusaste aika korkea ja hyödynnettäviä luonnonvaroja on paljon. Etenkin Etelä-Afrikka on tunnettu kaivosteollisuudestaan. Etelä-Afrikasta löytyy muun muassa maailman suurin kultakaivos. Etelä-Afrikan tärkeimpiä vientituotteita ovat jalometallit, mineraalit, maataloustuotteet ja koneteollisuuden tuotteet. Eteläisillä Afrikan valtiolla on suuret määrät kultaa, timantteja sekä kuparia.

Sijoittaminen Afrikkaan

Noin 60 prosenttia afrikkalaisista työskentelee maatalouden parissa. Maatalous onkin tärkein sektori Afrikan taloudessa. Valtaosa Afrikan maanviljelijöistä pystyy elättämään perheensä sadon avulla. Afrikassa viljellään muun muassa kahvia, puuvillaa, kaakaota ja kumia. Siellä on pystytty tuottamaan myös uusia nopeakasvuisia lajikkeita kasvinjalostuksessa, jotka kestävät tauteja ja tuholaisia.

Afrikasta on löydetty onnistuneita keksintöjä, joilla ruoantuotantoa ja kansalaisten toimeentuloa on saatu parannettua. Afrikkalaiset ovat myös nostaneet uudestaan esiin paljon vanhoja historiallisia keksintöjä.

Lue lisää ETF-rahastoista

Afrikka – ETF-rahastot

Mikä on ETF? ETF eli Exchange Traded Fund on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa erityisesti ulkomaisissa pörsseissä. Indeksirahastossa käydään kauppaa samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-rahastot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon sijoittajien keskuudessa, koska se tarjoaa myös piensijoittajille useita tuottavia sijoituskohteita.

Sijoituksilla pyritään jäljittelemään mahdollisimman tarkasti MVIS GDP Africa -indeksin hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioita ja erilaisia kuluja. Esimerkiksi VanEck Africa Index ETF-rahasto sijoittaa yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan ​​arvopapereihin, jotka muodostavat rahaston vertailuindeksin. Indeksi sisältää afrikkalaisten yritysten arvopapereita. Afrikkalaiset yhtiöt sisältävät yleensä paikallisia listauksia Afrikassa perustetuista yrityksistä ja Afrikan ulkopuolella perustetuista yrityksistä, joiden tuloista/liittyvistä varoistaan ​​vähintään 50 % on Afrikassa.

Lue asiantuntijan vinkit sijoittamiseen

Näin pääset alkuun Afrikan osakemarkkinoilla:
Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma ja luo itsellesi tavoitteet, mitä sijoituksillasi tavoittelet, millä budjetilla ja haetko enemmän lyhyen ajan vai pitkän aikavälin sijoituksia. Mitä paremmin tunnet omat taloudelliset tavoitteesi ja riskinsietokykysi, voit harkita sijoittamista ja sijoitusten hajauttamista.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot