7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
1,63 snt/kWh 1,44 snt/kWh

Ympäristöystävällinen sähkösopimus

Valitsemalla ympäristöystävällisen sähkösopimuksen teet vihreän teon. Summarumin kautta voit kerralla kilpailuttaa myös ympäristöystävälliset sähkösopimukset ja löytää hetkessä hyvän sopimuksen käyttöösi.

Valitsemalla ympäristöystävällisen sähkösopimuksen teet vihreän teon. Summarumin kautta voit kerralla kilpailuttaa myös ympäristöystävälliset sähkösopimukset ja löytää hetkessä hyvän sopimuksen käyttöösi.

Ladataan lomaketta..

Ympäristöystävällinen sähkösopimus

Kulutamme jatkuvasti sähköä: lataamme puhelimia, jääkaappi pitää ruuat kylminä vain ollessaan kytkettynä sähköverkkoon, valaistus kuluttaa sähköä. Nykyään voimme valita sen, millaista sähköä ostamme ja käytämme.

Sähkösopimus solmitaan yleensä paikallisen sähköyhtiön kanssa, joka toimii sähkön toimittaja tai jakajana. Sen, missä käyttämäsi sähkö tuotetaan, voit itse valita. Neljäs osapuoli sähkösopimuksessa on taho, jolta ostat sähkön, eli sähkönmyyjä.

Sähkön tuottajaa voi melko vapaasti vaihtaa halutessaan. Sähköntoimittaja tai jakaja on yleensä paikallinen sähköyhtiösi. Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi ajoittain pysyt kärryillä sähkön hinnasta ja säästät sähkölaskussasi.

Ympäristöystävällinen sähkö ei ole vielä aivan kaikkien saatavilla. Paikalliset sähköyhtiöt eivät välttämättä tarjoa tätä vaihtoehtoa jakelijoina eivätkä tuottajina, mutta kysynnän noustessa myös jakelijoiden määrä nousee jatkuvasti. Mikäli sähköyhtiösi ei vielä mahdollista ympäristöystävällisen sähkön jakelua kotiisi, ole sinne yhteydessä. Kysyntään halutaan yleensä vastata.


Löydä edullisin ympäristöystävällinen sähkösopimus

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Ympäristöystävällinen sähkö

Pistorasiastasi tuleva sähkö on aina samanlaista, huolimatta siitä oletko valinnut käyttäväsi tuulisähköä tai ydinvoimalla tuotettua sähköä. Sähkönjakelija takaa sähkön liikkumisen pistorasiaan, ja se puolestaan saa energian omasta tuotannostaan tai taholta, jolta olet tilannut sähkön. Jakelijan sähkö on tavallaan sekoitus eri tuotantolaitosten energiavaroista. Erään sähkönjakelijan sähköstä ilmoitetaan olevan uusiutuvaa energiaa yli 85 prosenttia. Eräällä toisella jakelijalla uusiutuvan energian määrä on alle 30 prosenttia. Erot ovat siis todellisia, ja ne muotoutuvat asiakkaiden valintojen perusteella.

Ympäristöystävällistä sähköä myyvät tahot vaativat energiantuottajaltaan alkuperätakuun. Jos myyjä ei itse tuota myymäänsä energiaa, se ostaa sen tuottajalta. Tuottajan on esitettävä alkuperätakuu tuotannostaan. Tämä takuu kohdistuu tuottajan uusiutuvaan energiaan, ja on maksullinen myyjälle. Näitä takuita myönnetään seuraaville energianlähteille: biomassa, tuulivoima, ilmalämpö, aurinkovoima, vesivoima, valtamerienergia ja erilaiset teollisuuden sivutuotteina syntyvät kaasut.

Kaikki sähköntuotannon tavat kuormittavat ympäristöä, mutta eri tavoin ja eri määrin. Ympäristöystävällisiksi sähköntuotannon tavoiksi luetaan yleensä uusiutuvien energianlähteiden käyttö tuotannossa. Uusiutuvien energianlähteiden tuottama kuormitus ympäristölle on uusiutumattomia energianlähteitä pienempi.

Energian tuotannossa syntyviä ympäristövaikutuksia on hieman vaikea arvioida ja vertailla, sillä niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja usein välillisiä tai nähtävissä vasta pitkällä aikavälillä.

Uusiutumattomat energianläheet

Suurin osa Suomessa käytettävästä energiasta tuotetaan edelleen fossiilisista polttoaineista, eli öljystä ja biopolttoaineista. Biopolttoaineesta enemmän seuraavassa kappaleessa. Muita uusiutumattomia energianlähteitä ovat kivihiili, maakaasu, turve ja ydinvoima. Suomella ei ole omaa tuotantoa öljyn suhteen, ja se tuodaankin aina ulkomailta.

Ydinvoiman vaikutukset ympäristöön ovat moninaiset ja hieman hankalasti hahmotettavat. Ydinvoimalla tuotettavasta energiasta ei synny hiilidioksidia, mutta polttoaineena käytettävien aineiden kaivaminen maaperästä ja prosessissa syntyvän jätteen käsittely ovat ongelmallisia.

Ydinjäte säteilee jopa vuosisatojen ajan, ja säteily on haitallista kaikelle elolliselle. Jäte on siis haudattava syvälle maaperään ja varastoitava teräs- ja betoniastioihin, joiden on kestettävä satoja vuosia.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Uusiutuvat energianlähteet

Sähköntuotannon tavat, jotka ovat uusiutuvia, eivät tee ympäristölle peruuttamatonta haittaa. Ne eivät saastuta tai edistä ilmastonmuutosta. Näidenkin tuotannossa on kuitenkin epäkohtia.

Tuulivoimaa tuotetaan erityisillä tuulimyllyillä: tuuli liikuttaa myllyn lapoja, ja siihen kytketty generaattori tuottaa sähköä. Kehitys tässä energiantuotannon muodossa on ollut nopeaa, ja kehitys jatkuu. Tuulivoimaloiden tieltä kaadetaan kuitenkin metsää, ja tuulivoimaloiden koetaan vähentävän maisemien arvoa.

Vesivoima on yksi pisimpään käytössä olleista energiantuotannon tavoista. Se on osattu valjastaa esimerkiksi myllynkivien pyörittämiseen. Vesivoimalaitokset ovat valtavia laitoksia, joiden läpi johdettava vesi ohjataan pyörittämään turbiinia, ja tällä tavalla tuotetaan sähköä.

Vesivoimaloiden koko vie kuitenkin paljon alaa luonnolta, ja koskien valjastaminen on niinikään huomioitava ympäristöongelma. Kutemaan vaeltavien kalojen reitit estyvät voimalaitosten kohdalta, mikä johtaa niiden vähenemiseen. Ongelmaa on pyritty kiertämään erityisillä kalateillä.

Aurinkoenergian tuottaminen on jo nyt mahdollista myös yksittäisille kuluttajille, jotka voivat aurinkopaneeleilla tuottaa osan käyttämästään energiasta. Kenties sinullakin on mökin katolla paneeli? Tämä energiantuotannon muoto ei aiheuta kasvihuonepäästöjä, meluja tai pilaa ympäristöään, mutta kuten vesivoimaloiden kohdalla, myös aurinkovoimalaitosten koko on jälleen ongelma.

Valtavat aurinkopaneelit tarvitsevat paljon pinta-alaa, joka on pois eläimiltä ja kasveilta. Energian tuottaminen ei sinällään maksa mitään, mutta aurinkoenergian suurin ongelma onkin energian tehokas kerääminen.

Biopolttoaineita tuotetaan metsätuotannon ”roskasta” eli puujätteestä sekä metsien harvennuksesta tulevasta hakkeesta. Bioenergian, esimerkiksi biopolttoaineen, kerrotaan yleensä olevan hiilineutraalia.

Ajatuksena on, että tuotannossa syntyvä hiilidioksidi kerääntyisi metsien puihin eikä vapautuisi ilmakehään. Bioenergian tuotantotahti on kuitenkin niin kiivas, ettei mikään metsä pysy sellaisen perässä. Siksi bioenergian määrittely uusiutuvaksi energiaksi pohjautuu siihen, että se on uusiutuva energianlähde, eli siinä käytettävät materiaalit uusiutuvat.

Uusimpia energiantuotannon muotoja on maalämpö sekä geoterminen energia. Tämä energia on peräisin magmasta, maapallon ytimessä sulana liikkuvasta kivestä. Siihen päästään käsiksi kaivannoilla, jotka ovat kilometrien syvyisiä.

Kuuma höyry ja vesi pyörittävät erilaisia turbiineja, jotka puolestaan ovat yhteydessä generaattoreihin. Islanti on tämän energiatuotannon edelläkävijä sijaintinsa ansiosta, mutta myös Suomessa valmistellaan omaa maalämmön tuottamista.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja

Miksi valita ympäristöystävällinen sähkö?

Ympäristöystävällisen sähkön valitseminen liittyy usein yksilön arvopohjaan ja valintoihin. Jos harkitset nyt sähköntuottajan valitsemista ympäristöystävällisyyden pohjalta, saatat miettiä arkesi muuttamista ympäristöystävälliseen suuntaan ylipäätään. Miten sähkösopimuksen solmiminen sitten konkreettisesti vaikuttaa ympäristöön?

Sähköä tuotetaan eri tuotantolaitoksissa eri tavoilla. Kun vaihdat sähköntuottajaa, aikaisemman sähköntuottajasi sähkölle on vähemmän käyttöä. Tuottaja vähentää tämän vuoksi tuotantoaan, ja vastaavasti uusi sähköntuottajasi lisää tuotantoa. Tästä seuraa pitkä tapahtumaketju, jonka vaikutuksia on joskus vaikea arvioida: vaikkapa tuulivoiman suosiminen voi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta lisätä tuulivoimaloiden rakentamista.

Vaihtaessasi vaikkapa öljyä energiantuotantoon käyttävän sähköntuottajasi tuulivoimaa käyttävään tuottajaan, öljyä käytetään energiantuotantoon vähemmän. Vastaavasti tuulivoimaa tuotetaan enemmän.

Ympäristöystävälliset keinot arjessa

Pitkässä juoksussa tärkein tapa sähkömarkkinoiden kääntämisessä ympäristöystävällisempään suuntaan on sähkönkäytön vähentäminen. Kaikki energiantuotannon tavat rasittavat jonkin verran ympäristöä, eikä vaikkapa tuulivoimalla tuotetun sähkön ylenmääräinen käyttö siksi ole ympäristöteko. Sen sijaan sähkönkulutuksen vähentäminen säästää aina ympäristöä, olipa sähkön tuotantotapa mikä hyvänsä.

Ympäristöystävällisen sähkösopimuksen lisäksi voit tehdä arjessasi monia kestäviä valintoja. Sähkönkulutuksen vähentäminen on avainasemassa paitsi sähkölaskusi loppusummaan, myös ympäristökuormitukseen ylipäänsä.

Hankkiessasi kodinkoneita, kiinnitä huomiota koneiden energiamerkintöihin. Energiamerkinnät ovat muuttuneet aivan viime vuosina: aikaisemmin käytössä olleet A+++, A++, A+, A-D- luokat on korvattu loogisemmalla A-G- luokituksella. Uudessa luokituksessa A on energiatehokkain luokka, ja G energiatehokkuudeltaan huonoin luokka. Vanhat sähkölaitteet kannattaa päivittää, sillä energiatehokkuus sekä laitteiden ominaisuudet voivat nyt olla huomattavan edistyksellisiä.

Kiinnitä huomiota asuntosi lämpötilaan. Suositeltu sisälämpötila on yleensä 20-21 astetta. Kun koti lämpenee sähköllä, yhdenkin asteen muutos suuntaan tai toiseen vaikuttaa niin sähkölaskuun kuin energiantuotantoonkin. Suomessa kylmä talvi tietenkin lisää sähkönkulutusta ja sähkölaskun loppusummaa.

Muutama vuosi sitten EU kielsi halogeenilamput, mikä tarkoitti siirtymistä led-valaisuun. Led-valot käyttävät energiaa vähemmän kuin halogeenilamput, eli sähkölaskussa syntyy säästöä tätäkin kautta. Led-valoja kehitetään edelleen, eli tulevaisuudessa niiden valoteho on entistä parempi.

Kuluttaja, yksityishenkilö, sinä, voi tehdä monia ympäristöystävällisiä tekoja. Usein tästä puhuttaessa nostetaan esiin yritysten vastuu ja niiden ympäristökuormitus sekä sähkönkäyttö. Siinä missä tavalliset ihmiset pyrkivät tekemään kestävämpiä ja vihreämpiä valintoja, yritykset seuraavat perässä. Ympäristöystävällisyys on jo nyt osa monen yrityksen mainetta ja brändiä.

Ympäristöystävällinen eli vihreä sähkö torjuu ilmastonmuutosta

Uusiutuvien energianlähteiden suosiminen vähentää fossiilisten polttoaineiden ja muiden ympäristöä kuormittavien energianlähteiden käyttöä. Tällöin energiantuotannon aiheuttama rasitus ympäristöön vähenee. Fossiilisiin eli uusiutumattomiin energianlähteisiin liittyy monia ympäristöä kuormittavia tapahtumia, kuten kasvihuonepäästöt.

Uusiutuviin energianlähteisiin sitoutuva kuluttaja osallistuu paitsi ilmastonmuutoksen torjumiseen, myös ilmastotalkoisiin. Sinäkin voit tällä tavalla vaikuttaa omaan ja muiden tulevaisuuteen! Jokaisen yksilön tekemät päätökset vaikuttavat kokonaisuuteen, tässä tapauksessa siihen millaiselle sähkölle juuri sinun paikkakunnallasi on markkinoita ja kysyntää.

Kompensaatio

Yksi tapa hyvittää energiantuotannon aiheuttamia ympäristörasitteita on kompensaatio. Vaikka energiantuottajan energianlähde ei olisi uusiutuva, voit sähköä ostavana henkilönä hyvittää energiantuotannon negatiivisia vaikutuksia kompensaatiolla, eli tavallaan hyvittää vahingon. Kompensaatio maksetaan energiantuottajalle, joka kompensoi eli hyvittää energiantuotantonsa haittoja päästökaupassa.

Sertifioitu EKOenergia

Tuotteille ja työlle haettavista sertifikaateista tutuin lienee Joutsenmerkki ja Avainlippumerkki. EKOenergia on myös tällainen kuluttajan valintoja ohjaava ja helpottava merkki, joka myönnetään vain tietyt kriteerit täyttävälle sähkölle. Lisäksi energianmyynnistä ohjataan tietty osuus ilmastorahastoille ja kunnostushankkeisiin.

EKOenergian kestävyyskriteerit ottavat huomioon energiantuotannon ympäristökuormituksen, ja tavallaan palkitsevat energiantuottajan vastuullisista teoista. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tulee sijoittua luonnonsuojelualueiden ja pesimäalueiden ulkopuolelle.

Vesivoimaloiden tulee huomioida kalojen vaellusreitit sekä vesieliöiden elinympäristöt. Bioenergiaa tuottavat laitokset saavat käyttää poltossaan ainoastaan orgaanista jätettä ja puusta koostuvaa biomassaa. Biokaasun lähteenä ei saa käyttää tätä varten erikseen kasvatettuja kasveja, vaan lähteiden on koostuttava yksinomaan orgaanisista jätteistä.

Vesisähkö yhtenä osana sähkösopimusta

Vesisähköä on myös mahdollista saada osana isompaa, uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Sähkösopimuksissa voi olla yhdistettynä useampia eri tuotantotapoja, esimerkiksi vesi- ja tuulivoimaa sekä bio- ja aurinkoenergiaa.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

  • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
  • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
  • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Ympäristöystävällinen sähkösopimus – vesisähkön oltava ekosertifioitua

Vesisähkön ympäristöystävällisyys ja padot puhuttavat maailmalla ja Suomessa. Monelle tuttu ulkoilubrändi Patagonia ja suomalainen näyttelijä ja innokas kalamies, Jasper Pääkkönen, ovat halunneet nostattaa tietoisuutta vesisähkölaitoksiin liittyvistä haitoista, joita on aiheutunut esimerkiksi kaloille ja muille eliölajeille, joiden alueille vesivoimaloita on rakennettu.

Kampanjoinnissa on ollut tavoitteena, että monia patoja purettaisiin ja ennallistettaisiin, jotta kalojen kulkureitit mahdollistaisivat kalakantojen luonnollisen lisääntymisen.

Ei ole epäilystäkään, etteikö vesisähkön tuottaminen olisi hiilidioksipäästöjen suhteen parempi vaihtoehto kuin fossiilisten energian tuotantotavat, joiden sivutuotteena syntyy massiiviset ympäristöpäästöt ilmakehään.  Kaikki vesisähkö ei valitettavasti kuitenkaan aina täytä sanan ”ympäristöystävällisyys” koko merkitystä, juuri näiden vesiekosysteemihaittojen takia.

Vuoden 2012 jälkeen ei ole rakennettu enää uusia vesivoimaloita juuri tästä syystä, vaan vesisähkö, jota nykyään tuotetaan, tulee aikaisemmin rakennetuista vesivoimaloista. On sinänsä hyvä, että olemassa olevia rakennettuja voimaloita voidaan vielä hyödyntää suomalaisten energian tarpeen täyttämiseen, vaikkakin tietysti on aina hyvä asia, että uusia tuotantotapoja kehitetään jatkuvasti.

Jos haluat varmistua, että sinulla on ympäristöystävällinen sähkösopimus, jossa on vesisähkö, varmista, että se sisältää Ekoenergia -sertifikaatin. Ympäristöystävällinen sähkösopimus on tällöin taattu, sillä kyseessä Suomen luonnonsuojeluliiton lanseeraama merkki.

Vesisähkö, joka on ansainnut kyseisen sertifikaatin, on ympäristöystävällinen sähkösopimus, jonka sähkö on tuotettu niin, että kyseisen vesivoimalan kohdalla on varmistettu toimiva kalatie (väh. 5% ns. luonnollista virtausta) ja tehty muita ekosysteemiä ennallistavia toimenpiteitä.

Ympäristöystävällisen sähkön hinta

Ympäristöystävällinen sähkö maksaa ainakin tällä hetkellä sinulle, sähköä käyttävälle ja siitä maksavalle kuluttajalle, hieman enemmän kuin tavallinen sähkö. Sähkölaskujen erotus ei kuitenkaan ole muutamaa kymppiä isompi, eikä uusiutumattomia energianlähteitä riitä loputtomasti. Niiden määrä energiantuotannossa on siis tulevaisuudessa joka tapauksessa laskusuuntainen.

Sähkön kilpailuttaminen

Jokainen yksityishenkilö, kuluttaja, on vapaa vaihtamaan sähkönsä tuottajaa. Tätä vapautta kuitenkin rajoittaa mahdollisesti aikaisemmin solmittu, määräaikainen sähkösopimus. Selvitä asia ennen kilpailutuksen harkitsemista!

Halutessasi solmia uuden sähkösopimuksen, aloita sähkön kilpailuttamisesta. Saadaksesi juuri sinulle sopivimman ja todenmukaisimman tuloksen kilpailutuksesta, tarvitset tiedot nykyisestä sähkösopimuksestasi ja sähkön käytöstä. Postinumerosi perusteella sähkön kilpailutus etsii osoitteeseesi sähköä jakelevat sähköyhtiöt sekä niiden palveluvalikoimaan kuuluvat energiatuotannon muodot.

Asuntosi koko (neliömetreinä ilmoitettuna) kertoo todennäköisen sähkönkulutuksesi määrän. Tämä vaikuttaa myös lämmönkulutukseesi, mutta tähän vaikuttaa vielä enemmän lämmitysmuotosi. Se, asutko kerrostalossa, omakotitalossa vai rivitalossa vaikuttaa myös lämmitykseesi, ja siihen kuinka moni osallistuu esimerkiksi ulkovalaistuksen maksamiseen.

Vanhoista sähkölaskuista pystyt laskemaan sähkönkulutuksesi vuositasolla. Huomioi, että kesäkuun sähkölasku ei vastaa joulukuun sähkölaskua: joulukuussa käytät sähköä etenkin valaistukseen ja lämmitykseen, kesäkuussa viilentämiseen. Asukkaiden määrä kertoo jotain siitä, montako sähkölaitetta ladataan päivän aikana, tai kuinka monessa huoneessa oleskellaan yhtä aikaa eli käytetään sähköä valaistukseen ja lämmitykseen.

Sähkösauna lisää niinikään kulutusta, ja saunomispäivien määrästä riippuu kulutuksen osuus laskussasi. Koronan vuoksi olemme oleskelleet aikaisempaa enemmän kotona, ja siksikin sähkölaskut ovat todennäköisesti nyt aiempia vuosia korkeammat. Tulevaisuuden sähkönkulutusta voi siis olla vaikea arvioida, mutta ainakin saat jonkinlaisen käsityksen kustannuksista.

Vanhasta sähkölaskusta löydät myös nykyisen hinnan sähkölle. Kilpailutettu hinta voi etenkin silloin, kun ympäristöystävällinen sähkösopimus on kyseessä, olla aikaisempaa korkeampi, mutta painotus onkin periaatteellisissa asioissa, ei halpuudessa. Ympäristöystävällisempi sähkö korvaa rahan menetyksen puhtaampana tulevaisuutena, joka on korvaamaton.

Kun nyt olet kerännyt kaikki tiedot kilpailutusta varten käsille, vertaa sähkönkulutustasi myös yleiseen sähkönkulutuksen tasoon. Jos oma kulutuksesi on selvästi yleistä tasoa korkeampi, mieti kulutustottumuksiasi sekä sähkölaitteittesi ikää. Olisiko aika päivittää esimerkiksi pakastin? Vanhat sähkölaitteet voivat olla suoranaisia sähkösyöppöjä! Kodin lämpöeristystä uusimalla voit löytää yllättäviäkin vuotoja, jotka ovat ohjanneet ostolämpösi harakoille.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi ympäristöystävällistä sähkösopimusta sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

3 sähkönsäästövinkkiä:

  • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
  • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
  • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä