Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,63 snt/kWh 0,2 snt/kWh 5,23 snt/kWh

Vesisähkö ja vesisähkön hinta

Etsikö vesisähkösopimusta? Täytä alla oleva lomake ja valitse itsellesi uusi sähkösopimus.

Etsikö vesisähkösopimusta? Täytä alla oleva lomake ja valitse itsellesi uusi sähkösopimus.

Ladataan lomaketta..

Kilpailuta vesisähkösopimus netissä

Koska viimeksi olet kilpailuttanut sähkösopimukseksi? Moni meistä jättää sen tekemättä, koska kuvittelee sen olevan hankalaa tai aikaa vievää. Sen lisäksi että voit säästää sievoisia summia rahaa, voit myös tehdä palveluksen ympäristölle käyttämällä uusiutuvaa sähköenergiaa.

Lähes jokaisen sähköä myyvän yhtiön valikoimasta löytyy vesisähkö ja se onkin todella suosittu valinta kuluttajien keskuudessa. Kilpailuta vesisähkö-sopimus jo tänään ja solmi ympäristöystävällinen sähkösopimus.


Löydä edullisin vesisähkösopimus

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Mikä vesisähkö?

Vesisähkö on 100% vesivoimalla tuotettua sähköä. Se on yksi uusiutuvan energian muodoista ja näin ollen ilmastoystävällistä energiaa. Vesisähkö on toisiksi vanhin sähkön tuotantotapa tuulivoiman jälkeen. Suomen ensimmäinen vesivoimala on otettu käyttöön jo vuonna 1891 Tampereella. Vesivoimalla tuotettu sähkö on myös päästötöntä sekä kotimaista. Maastamme löytyy nimittäin yli 200 vesivoimalaitosta. Yleisimmin vesivoimalaitokset sijaitsevat vesistön lähettyvillä.

Vesisähkö on luotettava sähköntuotantomuoto, sillä sen tuotantoa voidaan mukauttaa nopeastikin vallitsevan kysynnän mukaan. Se toimii myös hyvänä lisänä muiden uusiutuvien energiamuotojen avulla tuotetulle sähkölle, esimerkiksi pilvisinä päivinä se täydentää aurinkovoimaa. Vesisähkön tuotannolla voidaan vastata nopeastikin nousseeseen uusiutuvan sähkön kysyntään.

Vesisähkö on Suomen toiseksi suurin uusiutuvan energian lähde heti bioenergian jälkeen. Suomessa noin 15% sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Vesisähkö on luotettava vaihtoehto, koska sitä voidaan tuottaa sekä normaaliolosuhteissa että häiriötilanteissa. Lisäksi vesivoimalat voidaan pysäyttää ja käynnistää nopeasti.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Miten vedestä saadaan sähköä?

Veden virtauksen muuttaminen sähköksi ei ole kovin monimutkaista. Siinä hyödynnetään kahden eri vesipinnan välillä olevaa korkeuseroa. Mitä suurempi ero on, sitä enemmän energiaa saadaan tuotettua.

Vesi johdatetaan ylemmältä tasolta alemmalle tasolle. Matkalla se kulkee läpi turbiinin, joka pyörittää generaattoria. Sen jälkeen sähköjännite muunnetaan muuntajalla sopivaksi sähköverkkoon. Sitten sähkö kulkee verkkoon ja lopulta kuluttajien hyödynnettäväksi.

Osa vesivoimalaitoksista on rakennettu maan alle ja vesi on padottu sen yläpuolelle. Näin veden pudotuskorkeutta on saatu kasvatettua ja energiaa pystytään tuottamaan näin enemmän.

Vesivoimalaitosten yllä oleviin altaisiin, varastoaltaisiin sekä järviin varastoidaan sadevesi sekä keväällä sulava lumi. Tämä takaa sen, että vettä riittää myös talvella ja kuivalla säällä.

Pääasiassa vettä otetaan voimalaitosten yläpuolella sijaitsevista voimalaitosaltaista ja varastoaltaita sekä järviä käytetään erityisesti talvisin ja kesällä pahimpina hellejaksoina, joilloin sadetta ei näy.

Miksi valita vesisähkö?

Vesisähkö on luontoa arvostavan ihmisen valinta. Se on uusiutuva energian muoto, jota monet sähköyhtiöt tarjoavat. Kilpailutamme mielellämme hinnat puolestasi joten sinun ei tarvitse kuin tehdä valinta vesisähkö-sopimusten välillä! Muistathan että pienillä valinnoilla on suuri merkitys.

Ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa meistä kaikki. Sähkön tuotantomuoto on yksi suurimpia ilmastoon vaikuttavia asioita. Valitsemalla uusiutuvia energiamuotoja fossiilisten sijaan olet mukana mahdollistamassa tulevien sukupolvien elämisen puhtaalla maapallolla. Vesisähkö on lähes täysin päästötön valinta.

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi löydät varmasti sinun budjettiisi sopivan vaihtoehdon. Yhä useampi sähköyhtiö tarjoaa vesisähköä vaihtoehtonaan.

Maastamme löytyy yli 200 vesivoimalaitosta. Tämän vuoksi vesisähkö ei ole ainoastaan ympäristöystävällinen valinta vaan myös kotimainen valinta.

Energiantuotannon muotona vesisähkö on lisäksi todella vakaata, mikä tarjoaa turvaa myös häiriötilanteiden varalle. Vesivoima ei myöskään aiheuta kiinteitä jätteitä tai päästöjä ympäristöön.


Muita aiheeseen liittyviä sivuja

Vesisähkön hyvät ja huonot puolet

Mikään sähkön tuotantomuoto ei ole täysin haitatonta, mutta toiset niistä ovat enemmän ja toiset vähemmän haitallisia ympäristölle. Siksi uusiutuvan energian käyttö sähköntuotannossa on yksi suurimmista ja tärkeimmistä ympäristöteoista.

Vesisähkön suurin etu on se, että se on täysin uudistuva energianlähde ja näin ollen erittäin ympäristöystävällinen. Vesisähkön tuottaminen ei aiheuta lainkaan kiinteitä päästöjä vesistöön, ilmaan tai maahan.

Vesisähkö on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen, koska vesisähkön tuottamiskustannukset ovat varsin pienet. Näiden lisäksi vesisähkö on myös varma ratkaisu, koska se toimii häiriötilanteissa paremmin kuin monet muut sähköntuotannon tavat. Vesisähkö ei ole riippuvainen esimerkiksi säästä. Vesi ei myöskään pilaannu virratessaan vesivoimalaitoksen läpi, vaan sitä voidaan kierrättää uudelleen ja uudelleen.

Vaikka vesisähkö on täysin uusiutuva energianlähde, ei se kuitenkaan ole 100% vapaa kaikista ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat vesivoimaloiden rakennusvaiheessa. Vesistöjen patoamisesta voi aiheutua haittaa esimerkiksi jokien ekosysteemeille. Tämä näkyy erityisesti vaelluskalojen kohdalla, mutta tätäkin ongelmaa voidaan onneksi hieman helpottaa kalaportailla. Joku voi laskea huonoksi puoleksi myös vesistöjen patoamisesta aiheutuvan esteettisen haitan, eli näky ei välttämättä ole kovin silmää miellyttävä.

Vesisähkön hinta

Vesisähkö on tuotantokustannuksiltaan edullisin uusiutuvaa energiaa hyödyntävä sähkömuoto verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttäviin sähkön tuotantomuotoihin.

Suomessa sen saatavuus on hyvä ja tuotantokustannukset matalat, minkä vuoksi se on myös edullista. Vesivoimaloita ei myöskään tarvitse huoltaa niin usein kuin monia muita sähköntuotannossa käytettäviä voimaloita, joka vaikuttaa myös positiivisesti vesisähkön hintaan. Vesisähköstä ei yleensä myöskään laskuteta lisämaksua juurikin sen helpon saatavuuden vuoksi. Ja vaikka joissain vesisähkösopimuksessa kuukausittainen lisämaksu olisikin, se on vain parin euron luokkaa, joka on pieni hinta isosta ympäristöteosta.

Kokonaisuudessaan sähkön hinta koostuu sähkön siirrosta, sähkön markkinahinnasta sekä arvonlisäverosta. Sähkön hinta riippuu myös sähköyhtiöstä ja niiden tarjoamista vesisähkö-sopimuksista. Sähkön siirron hintaa ei ole mahdollista kilpailuttaa, koska sähkön siirron tarjoaja määräytyy automaattisesti asuinalueesi mukaan.

Lisäksi useat sähköyhtiöt tarjoavat myös erilaisia sähköpaketteja, joissa maksat joka kuukausi saman kiinteän summan riippumatta siitä, kuinka paljon sähköä käytit kuukauden aikana. Kiinteä summan lisäksi joudut tietysti maksamaan ylimääräistä, jos olet käyttänyt sähköä enemmän kuin omaan sopimukseesi kuuluu. Sähköpaketteja on eri kokoisia, joista voit valita itsellesi sopivimman kulutuksesi mukaan.

Vesisähkö ekologisuus

Vesisähkön ekologisuus ja padot ovat herättäneet keskustelua maailmalla. Muun muassa outdoor-merkki Patagonia ja heidän lähettiläänsä, innokas suomalainen kalamies ja näyttelijä, Jasper Pääkkönen, ovat kampanjoineet patojen purkamisen puolesta ja vesisähkölaitoksiin liittyvistä haitoista, joita on aiheutunut esimerkiksi kaloille ja muille eliölajeille, joiden alueille vesivoimaloita on rakennettu.

On täysin totta, ettei vesisähkön tuottamisesta aiheudu samalla tavalla ympäristöpäästöjä, kuten fossiilisten energian tuotantotapojen sivutuotteena.  Sanan ”ekologisuus” koko merkitystä kaikki vesisähkö ei valitettavasti aina täytä, juuri näiden ekosysteemihaittojen takia, minkä vuoksi kaikki vesisähkö ei aina ole ekologista.

Tästä syystä Suomeen ei ole enää rakennettu vuoden 2012 jälkeen uusia vesivoimaloita, vaan vesisähkö, jota nykyään tuotetaan, tulee aikaisemmin rakennetuista vesivoimaloista. On sinänsä hyvä, että olemassa olevia rakennettuja voimaloita voidaan vielä hyödyntää suomalaisten energian tarpeen täyttämiseen, vaikkakin tietysti on aina hyvä asia, että uusia tuotantotapoja kehitetään jatkuvasti.

Vesisähkö ekologisuus selviää tarkastamalla omasta vesisähkö sopimuksesta, että se sisältää Ekoenergia -sertifikaatin. Vesisähkö ekologisuus on tällöin taattu, sillä se on Suomen luonnonsuojeluliiton lanseeraama merkki.

Vesisähkö, joka on ansainnut kyseisen sertifikaatin, on tuotettu niin, että kyseisen vesivoimalan kohdalla on varmistettu toimiva kalatie (väh. 5% ns. luonnollista virtausta) ja tehty muita ekosysteemiä ennallistavia toimenpiteitä.

Vesisähkö yhtenä osana sähkösopimusta

Vesisähköä on myös mahdollista saada osana isompaa, uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Sähkösopimuksissa voi olla yhdistettynä useampia eri tuotantotapoja, esimerkiksi vesi- ja tuulivoimaa sekä bio- ja aurinkoenergiaa.

Vesisähkö-sopimuksen kilpailuttaminen ja tekeminen

Vesisähkö-sopimuksen tekeminen on varsin vaivatonta ja nopeaa. Voit vertailla ja kilpailuttaa helposti eri sähköntuottajien vesisähkö-sopimuksia sivustomme avulla. Palvelumme on erittäin helppo käyttää, sillä sinun tarvitsee vain vastata muutamaan kysymykseen. Sen jälkeen saat omaan käyttöösi soveltuvia sähkösopimustarjouksia useilta eri sähköyhtiöiltä.

Vesisähkö-sopimuksen valintaa helpottaa, jos tiedät jotain omasta sähkönkulutuksestasi. Avuksi voi ottaa esimerkiksi viimeisimmän sähkölaskun. Ei kuitenkaan haittaa, vaikket tietäisi omaa vuosittaista sähkönkulutustasi. Sivustomme laskee suuntaa antavan arvion sähkönkulutuksestasi asuntotyyppisi sekä asukkaiden lukumäärän mukaan. Saat vesisähkötarjouksia ainoastaan sellaisilta sähköntuottajilta, jotka pystyvät toimittamaan sähköä juuri sinun asuinalueellesi.

Lopuksi sinun tarvitsee vain käydä tarjoukset läpi ja valita itsellesi sopivin vaihtoehto. Tämän jälkeen voit halutessasi jatkaa suoraan tekemään itsellesi sähkösopimuksen valitsemasi yhtiön kanssa. Useimmiten vesisähkö-sopimuksen tekeminen on netissä nopeaa, ja saat sähkön käyttöösi hyvin nopeallakin aikataululla.

Vesisähkö-sopimusten kilpailuttaminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään. Jos mikään saamistasi sähkösopimuksista ei miellytä tai nykyinen sähkösopimuksesi on halvempi, voit yksinkertaisesti vain jättää asian siihen. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa, että et halua hyväksyä mitään sinulle tarjotuista sopimuksista.

Sähkösopimusten kilpailuttaminen kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta saatavillasi on aina halvinta mahdollista sähköä etkä maksa turhasta.
Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen [/summarum_readmore]

Toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen sopimus?

Vesisähkö-sopimuksia voidaan tehdä sekä toistaiseksi voimassa olevina että määräaikaisina.

Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan eikä sinun ei tarvitse huolehtia sähkön hinnan muutoksista. Määräaikaiset sopimukset ovat pääasiassa 24 kuukauden mittaisia. Määräaikaisen sopimuksen purkaminen ilman lisäkustannuksia voi kuitenkin olla mahdotonta, poikkeuksena muutto uuteen osoitteeseen.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa sähkön hinta perustuu markkinahintoihin. Toistaiseksi voimassa olevia vesisähkö-sopimuksia on monenlaisia. Markkinahintaan perustuva sopimus on mahdollista tehdä kolmen kuukauden, kuukauden tai jopa tuntikohtaiseen markkinahintaan perustuen.

Kolmen kuukauden sopimuksella saat siis tietää aina etukäteen sähkön hinnan seuraavan kolmen kuukauden ajalle ja se pysyy samana koko kolmen kuukauden ajan. Kuukausittaisessa sopimuksessa sähkön hinta määräytyy koko kuukaudelle aina sen hetkisen markkinahinnan mukaan ja tuntikohtaisessa sopimuksessa maksat sähköstä juuri sen verran, kuin sen markkinahinta sillä hetkellä on.

Toistaiseksi voimassa oleva vesisähkö-sopimus sopii sinulle, jos et halua sitoutua sopimukseen tietyksi määräajaksi tai jos haluat vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen seuraamalla sähkön markkinahintoja.

Koska sähkön hinnan muutoksia ei voi koskaan tarkalleen ennustaa, on vaikea sanoa, onko määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus loppujen lopuksi halvempi sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä katsottuna.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

  • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
  • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
  • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Näin voit omalla toiminnallasi pienentää sähkölaskuasi

Vaikka valitsisit markkinoiden halvimman sähkösopimuksen, sinun on myös omalla toiminnallasi mahdollista vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen, ellei sinulla ole kiinteähintaista sopimusta.

Jo pieniltä tuntuvat asiat voivat näkyä suurina muutoksina vuosittaisessa sähkönkulutuksessa. Esimerkiksi valojen sammuttaminen huoneista, joissa ei oleskele tai puhelimen laturin irrottaminen seinästä silloin kun se ei ole käytössä, vaikuttavat sähkölaskuun.

Asunnon lämmitys muodostaa usein suurimman osan sähkön kokonaiskulutuksesta. Jo parin asteen sisäilman muutos voi tuoda valtavia säästöjä vuodessa. Mieti siis, onko asunnossasi huoneita, joissa lämpötila voisi olla asteen tai pari alhaisempi tai löytyykö asunnostasi peräti paikka, jossa patterit porottavat lähes turhaan? Onko lattialämmitystä tarpeellista pitää aina päällä vai laittaisiko sen sijaan jalkaansa villasukat?

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen säännöllisesti on myös kannattavaa, koska kilpailu yritysten väillä on kovaa ja toinen toistaan parempia sopimuksia saattaa löytyä hyvinkin usein. Näin varmistat, että käytössäsi on aina edullisinta sähköä.

Pohtiessasi vesisähkösopimusta sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

3 sähkönsäästövinkkiä:

  • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
  • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
  • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Usein kysytyt kysymykset

Mitä vesisähkö on?
Vesisähkö on 100% uusiutuvaa sähköenergiaa, jota saadaan tuotettua ympäristöystävällisesti. Vettä johdetaan turbiinin läpi, joka pyörittää generaattoria tuottaen sähköä. Vettä saadaan vesivoimalan käyttöön niin sadevedestä, lumen sulamisesta kuin vesistöjä patoamalla. Sadevettä ja lumen sulamisesta syntynyttä vettä säilötään muun muassa varastoaltaisiin, josta sitä voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi kesän kuivimpina hellejaksoina.
Onko vesisähkö ympäristöystävällistä?
Kyllä on. Vesisähkö on 100% uusiutuvaa energiaa eikä sen tuottaminen aiheuta lähes minkäänlaisia kiinteitä päästöjä ilmaan, vesistöön tai maahan. Vesisähkö on luontoa arvostavan ihmisen valinta. Ainoastaan vesivoimalan rakennusvaiheessa syntyy erilaisia päästöjä ilmastoon, mutta uusia voimaloita rakennetaan enää hyvin harvoin.
Onko vesisähkö kallista?
Ei ole. Tänä päivänä vesisähkön saatavuus on erinomaista ja sen tuottamisen kustannukset sekä vesivoimaloiden huolto- ja ylläpitökustannukset ovat todella matalat, jonka ansiosta myös vesisähkön hinta on alhainen.
Voinko kilpailuttaa vesisähkö-sopimuksen?
Vesisähkö-sopimus on mahdollista kilpailuttaa aivan yhtä helposti ja nopeasti kuin mikä tahansa muukin sähkösopimus. Kilpailuttamalla vesisähkö-sopimuksen pääset vertailemaan juuri sinulle sopivimpia sähkösopimuksia, joista voit halutessasi valita itsellesi mieleisen. Eikä haittaa, vaikka et tietäisi omasta sähkönkulutuksestasi. Me laskemme sinulle hakemuksesi perusteella suuntaa antavan arvion siitä, kuinka paljon sähkönkulutuksesi on vuodessa ja tarjoamme sen perusteella sinulle sopivia sähkösopimuksia.
Vaikuttaako asumismuotoni vesisähkö-sopimuksen saamiseen?
Asumismuodolla ei ole merkitystä vesisähkö-sopimuksen tekemisessä. Voit valita vesisähkön niin pieneen kerrostaloasuntoon kuin suureen omakotitaloonkin.