Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,63 snt/kWh 0,2 snt/kWh 5,23 snt/kWh

Tuulisähkö ja tuulisähkön hinta

Tuulisähkö on yksi suosituimmista energiantuotannonmuodoista. Hae Summarumin kautta se itsellesi parhaiten sopiva tuulisähkösopimus vaikka heti!

Tuulisähkö on yksi suosituimmista energiantuotannonmuodoista. Hae Summarumin kautta se itsellesi parhaiten sopiva tuulisähkösopimus vaikka heti!

Ladataan lomaketta..

Mitä tuulisähkö on?

Tuulisähköä tuottavat voimalat ovat etenkin rannikkoseudulla asuville jo tuttuja. Uusia tuulivoimaloita ollaan myös rakentamassa lähitulevaisuudessa uusiin paikkoihin. Yli sadan metrin korkuiset tuulivoimalat ihastuttavat ja vihastuttavat, sillä ne ovat sekä sähkön lähde että osa maisemaa.

Tuulisähkö eli tuulienergia on vihreää, uusiutuvaa sähköä. Tuulivoimaloiden generaattorit muuttavat voimalan lapojen liikkeen sähköksi. Voimalan koosta ja sen sijaintipaikasta riippuu, kuinka paljon yksi voimala voi tuottaa sähköä.

Vuonna 2020 tuulisähkö kattoi noin 10% koko Suomen sähkönkulutuksesta, sähköntuotannosta hieman enemmän. Voimaloiden koko ja tehokkuus kasvavat jatkuvasti erilaisten teknologian innovaatioiden ansiosta.

Vuonna 2020 Suomessa oli yli 800 tuulivoimalaa. Se tarkoittaa yli 2500 MW:n tuulivoimakapasiteettia. Vielä vuonna 2014 kapasiteetti oli vain vähän yli 500 MW.

Merituuli on osin jo käytössä Suomessa rannikolla ja sen välittömässä läheisyydessä. Luodoille ja rannikolta kauemmas rakennettavissa voimaloissa on potentiaalia, jota Euroopan unionikin kehottaa tavoittelemaan. Merellä tuulennopeudet ovat aivan eri luokkaa kuin maalla, missä puusto ja muut pinnanmuodot rajoittavat sitä.


Löydä edullisin sähkösopimus

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Tuulisähkön tarjonta

Kotiisi tuleva sähkö on aina jonkin sähkönjakelijan jakelemaa, ei välttämättä tuottamaa, sähköä. Pistokkeesta tuleva sähkö ei eroa naapurin sähköstä, vaikka olisit tehnyt sopimuksen tuulisähköstä ja naapuri ydinvoimalla tehdystä. Jakelija tavallaan hankkii sähkön tuottajilta suureen varantoon, josta se jakelee sähkön kuluttajille.

Mitä enemmän jakelijan asiakkaat tekevät vaikkapa juuri tuulisähköön liittyviä sopimuksia, sitä suurempi osa jakelijan sähköstä on tuulivoimalla tuotettua. Kuluttaja on tehnyt sopimuksen sähköntuottajan tai myyjän kanssa, ja hänellä on oikeus nähdä uusiutuvan energian tuotannon varmistavat takuut ja sertifikaatit. Useimmiten Suomessa myytävän uusiutuvan energian sähkön sertifikaatin varmentaa Suomen Luonnonsuojeluliiton EKOenergia.

Nimenomaan tuulivoiman suhteen Suomi on maailman mittakaavassa hyvällä paikalla. Talvi kestää Suomessa useita kuukausia, ja nimenomaan talvella tuulivoimaa tuotetaan eniten. Kylmä ilma on lämpimää ilmaa tiheämpää ja pyörittää siksi enemmän voimaloiden lapoja eli tuottaa energiaa. Sähkön kysyntä on kylmissä maissa kuten Suomessa korkeimmillaan juuri talvella lämmityksen ja valaistuksen takia. Kysyntä ja tuotantokapasiteetti kohtaavat siis erittäin hyvin!

Tuulisähköä ostava törmää useisiin erilaisiin sopimusmahdollisuuksiin, sillä sähköä myyvät, tuottavat ja jakelevat tahot tarjoavat ostamiseen erilaisia vaihtoehtoja. Perinteisen snt/kWh-hinnoittelun lisäksi tarjolla on kuukausimaksun tapaan laskutettava lisä, pörssihintaan sidottu kulutushinta kuukausiveloituksen kera sekä erilaisia prosenttiosuuksiin perustuvia hinnoitteluita.

Tämä voi kuulostaa hyvin kirjavalta hinnoittelulta! Summarumin sähkökilpailutuksella saat tarjouksia juuri niiltä toimijoilta, joiden sähköä voit kotiisi saada.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Tuulivoimaloiden rakentaminen

Tunnemme tuulen eli ilman liikkeen, ja näemme vaikkapa oksien heiluvan tuulen mukana. Tuuli on ilmamassojen liikettä, ja ne saa liikkeelle lämpötilaerot sekä paine-erot. Tuulivoimala muuttaa tämän liikkeen sähköksi voimalan lapojen liikkeellä. Liike ohjautuu turbiineihin, jotka tuottavat sähköä. Tuulivoimaloiden rakenne ja idea perustuu lentokoneista tuttuun tekniikkaan.

Kun tuulta ei ole, voimalakaan ei toimi. Laitos käynnistyy vasta, kun tuulen nopeus on noin 3m/s. Melko ihanteellinen tuulennopeus tuulivoimalalle on noin 10-15 m/s. Tästä vain hieman kovempi tuuli, 15-25 m/s, yleensä tarkoittaa tuulivoimalan pyörimisen rajoittamista, ja konevaurioiden välttämiseksi koko laitos pysähtyy nopeuden ylittäessä 25 m/s.

Tuulivoimaloille parhaita paikkoja ovat aavat alueet, kuten meret, tunturit ja rannikot. Voimalan sijoittaminen on tarkkaa, ja rakennusvaihetta edeltävät pitkän aikavälin mittaukset tuulen nopeudesta ja sääolosuhteista.

Tuulivoimalat eivät tarvitse henkilökuntaa huoltotoimia lukuun ottamatta, eli ne ovat hyvin automaattisia toiminnoiltaan. Käyttöikää yksittäisellä voimalalla on jopa 30 vuotta.

Tuulella tuotetun sähkön hinta on vuosikymmenien aikana pudonnut roimasti, jopa 80%. Tähän on päästy rakentamalla tuulivoimalapuistoja ja sillä, että tuulivoimaloiden käyttökustannukset ovat alhaiset.

LUE LISÄÄ: Sähkön hinta 2023

Tuulivoimaloiden huonompi puoli

Mikään energiantuotannon muoto ei ole täydellinen. Tuulivoiman negatiiviset vaikutukset ympäristöönsä ovat moninaiset.

Voimalan korkeus on yli sata metriä, joten se näkyy kauas maisemassa. Maisemaan liittyvä esteettinen haitta on yksi äänekkäimmin esiin nostetuista tuulivoiman haitoista. Voimalan lapojen liikkeestä syntyvä välke kiusaa myös ihmisiä.

Tuulivoimalat pyritään rakentamaan paikkoihin, jotka ovat suhteellisen etäällä ihmisasutuksesta voimaloista syntyvän meluhaitan vuoksi. Tämä yhdistettynä tuulivoimaloille otollisiin paikkoihin, kuten tuntureihin ja rantoihin, kirvoittaa ymmärrettävästi vastalauseita. Tutut, autiot paikat halutaan tietenkin pitää muuttumattomina, omina paikkoina, eikä sellaisiin haluta tuulivoimaloiden kaltaisia rakennelmia.

Tutkat sekä radio- ja tv-verkko voivat häiriintyä tuulivoimalan läheisyydessä, ja sähköverkko välillä toimia virheellisesti. Sähköverkon toimintaan vaaditaankin tuulivoimalan lähellä säätövoimaa, joka tasaa tuulisähkön tuotannon vaihtelun piikkejä.

Luonnolle aiheutuvia haittoja arvioidaan aina ennen rakennusprosessia jo hakuvaiheessa. Ympäristövaikutuksista laaditaan selvitys, jossa mahdollisia haittoja ja niiden välttämistä arvioidaan.

Tuulisähkön parempi puoli

Tuulisähköä markkinoidaan nimenomaan vihreänä sähkönä. Sen hiilijalanjälki on hyvin pieni ja vaikutus luontoon vähäinen. Tuuli itsessään on uusiutuva energianlähde, eli se ei ole kulumassa loppuun. Tämä on tärkeää ihmisille, jotka haluavat ajatella tulevaisuutta myös jälkipolvien näkökulmasta. Vihreämpään sähköön siirtyminen on myös ilmastoteko, joka auttaa ilmastonmuutosta vastaan taistelussa.

Tuulivoimaloiden teho kasvaa koko ajan teknisen edistymisen myötä ja voimaloiden tuottosuhde paranee. Tuulivoimalan rakentamiseen kuluva energia saadaan katettua tuulivoimalan omalla tuotannolla alle vuodessa, ja voimalan käyttöikä on jopa 40 vuotta.

Tuulivoimalaa voidaan sen elinkaaren aikana huoltaa ja korjata, varaosilla saadaan sille lisää käyttöikää. Elinkaaren lopussa voimalan osista jopa 80% voidaan käyttää uudelleen.

Suomessa käytettävä tuulivoima tuotetaan Suomessa. Esimerkiksi öljy on aina tuontitavaraa, eli olemme sen suhteen riippuvaisia ulkomaista. Omavaraisuus sähköntuotannossa on tärkeää, ja tuulivoima on tässä suhteessa parhaita energianlähteitämme.

Tuulivoiman tulevaisuus

Tuulivoimalla tuotetun sähkön povataan korvaavan suurimman osan nykyisistä, fossiilisiin energianlähteisiin pohjautuvista sähköntuotannoista. Nykyisin Suomen energiankulutuksesta 10% katetaan tuulivoimalla tuotetulla energialla, kun esimerkiksi Tanskassa luku on jo 40%.

Nykyisin maalle pystytettävien tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti on vajaat 6 MW. Merelle rakennettavien voimaloiden kapasiteetit ovat huomattavasti suurempia, ja niiden teknologinen kehitys omaa luokkaansa. Merituulesta sähköä tekevät voimalat voivat tuottaa jopa 12 MW. Nimenomaan merelle rakennettavista tuulivoimaloista povataankin tulevaisuutemme tehokkainta fossiilitonta energiamuotoa. Vaikka niiden perustamiskustannukset ovatkin maavoimaloiden kustannuksia korkeammat, merituulivoimaloiden oikeuksista kilpaillaan huutokaupoilla.

Euroopan unioni julkaisi vuonna 2020 strategian, joka koskee merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa. Tätä energiaa pyritään strategian mukaisesti hyödyntämään niin, että vuoteen 2050 mennessä Euroopan merituulivoiman teho olisi 300 gigawattia. Tämä on suuri harppaus nykyisestä 12 gigawatista.


Muita aiheeseen liittyviä sivuja

Tuulisähkö mökille – oma tuulivoimala

Aurinkopaneeleilla jokainen kuluttaja voi tuottaa omaan tarpeeseensa energiaa. Pientuulivoimala on yhtä lailla oman energiantuotannon vaihtoehto.

Pientuulivoimala on ei-teolliseen käyttöön tarkoitettu tuulivoimala, jonka korkeus on kuudesta kahteentoista metriin ja potkurin halkaisija kolmisen metriä. Suotuisassa tuulessa tällainen voimala tuottaa vuorokaudessa satoja watteja sähköä.

Pieniä tuulivoimaloita käytetään yleensä kesämökeillä, maataloudessa ja pienteollisuudessa. Mökit ovat usein sähköverkkojen ulkopuolella, joten sitä on tuotettava itse esimerkiksi ottamalla tuulisähkö mökille tai hyväksyttävä sähkötön mökki.

Pientuulivoimaloiden hinnat lähtevät muutamasta sadasta eurosta. Se, millaisen rakennusluvan voimala vaatii, riippuu kunnasta. Usein lupa riippuu rakennettavan voimalan korkeudesta ja rakennuspaikan kaavasta. Tavallisesti kaava-alueen ulkopuolella rakennettava voimala vaatii vain toimenpideluvan. Selvitä asia joka tapauksessa ensin kuntasi rakennustarkastajalta.

 

Vihreä sähkö

Mikään energiatuotannon muoto ei ole täysin ongelmaton. Tuulivoiman negatiiviset puolet eivät ole fossiilissa päästöissä vaan rakennusajan muutoksissa sekä jatkuvissa vaikutuksissa luonnolle. Voimaloiden ihanteelliset rakennuspaikat, eli rannikot, meren luodot ja tunturien kaltaiset korkeat paikat, ovat monille ihmisille rakkaita ja ne voivat olla herkkiä luontokohteita.

Näiltä paikoilta voidaan rakennusvaiheessa kaataa paljonkin puustoa, jotta tuulelle saadaan suotuisat olosuhteet. Koska erilaiset pinnanmuodot kuten kumpareet vaikuttavat tuuleen ja sitä myötä tuulivoimalan kulumiseen, voimalat rakennetaan korkeille paikoille ja näkyvät siksi pitkälle.

Paras tapa säästää luontoa on vähentää omaa sähkönkulutustaan. Vaikka pistokkeesta tulisikin tuulisähköä, sen ylenpalttinen käyttäminen ei paranna hiilijalanjälkeäsi. Maltillisuus sähkön käytössä sen sijaan säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Kotiisi tuleva sähkö on yleensä useilta eri sähköntuottajilta saatua sähkö, jonka sähkönjakelijasi jakaa. Et siis saa nimenomaan Porin edustalla sijaitsevan offshore-tuulivoimalan tuottamaa sähköä, vaan sekoituksen eri tuottajilta tulevasta sähköstä. Sähkönjakelijasi hankkii jakamansa sähkön sähköntuottajilta, ja sähkö on sekoitus eri tuottajien sähköä: aurinkovoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa ja niin edelleen.

Jos teet sopimuksen nimenomaan vaikkapa tuulivoimasta, jakelijasi sähköstä tuulivoimaa on oman kulutuksesi sekä muiden tuulivoimaa ostaneiden verran. Vastaavasti jakelijan sähköstä tietty osuus on vaikkapa ydinvoimaa sen ostaneiden kulutuksen verran.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi tuulisähköä sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:
Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Sähkön kuluttaminen

Laadittuasi nyt arvion kokonaiskulutuksestasi, vertaa sitä saatavilla oleviin keskiarvioihin. Kuten aiemmin todettiin, paras tapa säästää rahojasi sekä luontoa on vähentää sähkönkulutustasi kokonaisuudessaan. Jos sähkönkulutuksesi on selvästi keskiarvoa korkeampi, mieti mistä se voisi johtua. Olisiko aika uusia pakastin tai jääkaappi, tiivistää ikkunat tai tarkistaa katon lämpöeristys? Karkaako ostolämpösi harakoille?

Miellyttäväksi koettu huoneen lämpötila on noin 22 astetta, ja suositusten mukainen lämpötila hieman matalampi. Talven pakkasilla patterit ovat kovilla, ja niiden kuormitusta voi hieman keventää pukemalla enemmän ylle. Viileä makuuhuone nukuttaa paremmin kuin kovin kuuma. Jo muutamasta lämpöasteesta tinkiminen näkyy sähkölaskussasi.

Kodinkoneiden energiatehokkuus kannattaa tarkistaa. Teknologia muuttuu hurjaa vauhtia, ja erilaiset asetukset asettavat koneille erilaisia vaatimuksia. Kymmeniä vuosia vanha pakastin voi vielä toimia, mutta sen tehokkuus on varmasti uudempia laitteita jäljessä.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

  • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
  • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
  • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Kilpailuta tuulisähkö

Summarumin sähkökilpailutuksella saat ilmaiseksi tarjoukset alueellesi sähköä jakavilta ja tuottavilta yrityksiltä. Kilpailutus ei sido sinua mihinkään, vaan saat rauhassa tutustua tarjouksiin ja vertailla niitä.

Kaiva esiin viimeisin sähkölaskusi. Tarvitset siitä tietoja myöhemmin. Laskustasi pitäisi selvitä se, oletko sitoutunut määräaikaiseen sähkösopimukseen. Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen on mutkikasta, ja saatat joutua odottamaan määräaikaisuuden päättymiseen saakka uuden kilpailutuksen tekemistä.

Kilpailutusta varten sinun tulee ensinnäkin syöttää kilpailutushakemukseen postinumerosi. Sen avulla löydämme osoitteeseesi sähköä jakavat yhtiöt. Seuraavaksi valitset asuntosi tyypin; asutko kerrostalossa, rivitalossa vai omakotitalossa? Erilaisissa asunnoissa kuluu sähköä eri määriä.

Sähkönkulutuksen määrästä on hyvä olla tietoinen. Löydät tämän tiedon viimeisimmästä sähkölaskustasi. Huomaa, että talvella ja kesällä kulutuksesi on hyvin erilaista, sillä kesällä et joudu lämmittämään ja valaisemaan asuntoasi kuten talvella. Erilaiset leudot talvet ja kylmät kesät voivat tietenkin muuttaa tätä, eikä arviosta voi koskaan tehdä täysin paikkansa pitävää.

Jos sinulla ei ole arviota koko vuoden sähkönkulutuksestasi, se ei haittaa. Laskemme arvioidun kulutuksen siitä, kuinka suuri asuntosi on, montako asunnossa asuu ja onko asunnossasi sähkösauna. Tietenkin myös se, kuinka usein sauna lämpenee, vaikuttaa arvioon.

Kertomalla nykyisen sähkönhintasi pääsemme vertailemaan sitä muihin vaihtoehtoihin. Summittainen keskiarvo kuukausimaksuille riittää.

Kilpailutus antaa sinulle sähkösopimustarjouksia. Näet niistä sähköyhtiön nimen, sähkön kulutushinnan ilmoitettuna per kilowattia, onko sopimuksella kiinteä kuukausihinta, sopimuksen tyypin, sähkön tuottamistavan sekä sopimuksen mukaisen arvion vuosihinnasta.

3 sähkönsäästövinkkiä:

  • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
  • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
  • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Usein kysyttyä

Mikä on Tuulisähkön hinta yleensä?

Tuulisähkön hinta riippuu pitkälti sähköyhtiöstä ja käyttöpaikasta. Jos halutaan suuntaa-antava arvio, niin keskimäärin tuulisähkön hinta on noin 5,10 snt/kwh - 8,90 snt/kwh. Tuulisähkön hinta ei suuremmin eroa sekasähkön tai muiden tuotantotapojen sähköstä.

Onko tuulisähkön tuotanto yleistymässä Suomessa?

Kyllä, tuulisähkön tuotanto Suomessa on yleistymässä. On todella hyvä asia, että fossiilittoman sähkön tuotantotapoja sekä hankkeita ajetaan eteenpäin. Tuulisähkö Suomessa on lisääntymään päin, samoin kuin koko Euroopassakin. Tarkempia tietoja saat ELY-keskusten ja tuulivoimahankkeiden nettisivuilta.

Tuulisähkön tuotanto on ollut koko Suomen sähköntuotannosta noin 10% ja vastaa noin reilua 6 TWh:a.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomen tuulivoimantuotantokapasiteetti voisi olla vuonna 2030 mennessä jopa 30 TWh.

Miksi tuulisähkö mökille?

Tuulisähkö mökille voi olla järkevää, jos mökki sijaitsee tuulisella paikalla, ja laskelmien mukaan pientuulivoimalan sähköntuoton odottama on suurempi kuin mitä esimerkiksi aurinkopaneeleilla voitaisiin saada.

Harkitse tuulivoimaan investointia, mikäli haluat sähköt mökille ja haluat saada sitä tasaisemmin kuin aurinkopaneeleilla. Oletus tietenkin on, että kohde sopii tuulivoimalalle ja sille annetaan rakennuslupa.

Tuulisähkö mökille lisää mökin omavaraisuutta, kun ei tarvitse olla riippuvainen muiden tuottamasta sähköstä. Sähkökatkokset tai kallistuva sähkön hinta eivät ole huolenaiheitasi, mikäli olet hankkinut tuulisähkön mökille oman pienvoimalan turvin.