Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,25 snt/kWh 0,83 snt/kWh 3,52 snt/kWh

Nord Pool Spot -hintainen sähkösopimus

Nord Pool Spot-hintainen sähkösopimus tunnetaan yleisesti pörssisähkönä. Kilpailuta nykyinen sähkösopimuksesi alla olevalla lomakkeella ja valitse se sinulle parhaiten sopiva sähkösopimus.

Nord Pool Spot-hintainen sähkösopimus tunnetaan yleisesti pörssisähkönä. Kilpailuta nykyinen sähkösopimuksesi alla olevalla lomakkeella ja valitse se sinulle parhaiten sopiva sähkösopimus.

Ladataan lomaketta..

Mikä on Nord Poolin spot-hintainen sähkösopimus?

Solmiessasi sähkönmyyjän kanssa sähkösopimuksen, sähkön hinnan määräytymiselle voi olla monia periaatteita yhtä lailla kuin sähköntuotannon tapoja. Yksi hinnan määräytymisen peruste on spot-hinta. Kyseessä on pörssimarkkinoiden tapaan jatkuvasti muuttuva hinta, joka määritellään sähköpörssissä, Nord Poolissa. Pörssisähkö on nykyisin hyvin suosittua.

Nord Pool on Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhteinen sähköpörssi. Maiden sähköntuottajat ja sähkönmyyjät ilmoittavat pörssiin sähkön määrän ja hinnan, jonka ne seuraavana päivänä haluavat ostaa. Hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan leikkauspisteissä eli spot-pisteissä.


Löydä edullisin spot sähkösopimus

Oli haussasi sitten spot hintainen sähkösopimus tai jokin muu, Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Nord Pool?

Sähkön pohjoismainen sähköpörssi, Nord Pool, on pääasiassa Suomen, Norjan, Tanskan ja Ruotsin muodostama osakeyhtiömuotoinen pörssi. Sillä on toimintaa ja omistajia myös muissa maissa. Tämä pörssi käy kauppaa arvopapereiden sijaan sähköllä ja muodostaa siten sille hinnan. Nord Poolilla on kolmet eri markkinat: spot-markkinat, johdannaismarkkinat sekä Elbas-markkinat.

Johdannaismarkkinat muistuttavat osakemarkkinoita, ja keskittyvät sähkön hinnasta juontuviin johdannaistuotteisiin eli futuureihin, termiineihin ja optioihin. Siinä missä spot-markkinat määräävät aina seuraavan päivän tuntihinnat, johdannaismarkkinat keskittyvät tulevaisuudessa tapahtuvaan kauppaan.

Elbas-tasesähkömarkkinat keskittyvät poikkeustilanteiden ennakoivaan hallintaan. Elbas-markkinat käydään spot-hinnan määrittymisen jälkeen, ja näillä markkinoilla tasataan mahdollisia tuotannon laskuja.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Spot-hinta

Maiden sähköntuottajat kauppaavat pörssissä sähköään, ja sähkönmyyjät sekä teollisuuslaitokset ostavat sitä. Joka päivä klo 13 (Suomen aikaa) Nord Pool luo osapuolien jättämistä tiedoista kysynnälle ja tarjonnalle käyrät: osapuolet ovat kertoneet hinnan ja määrän sähkölle, jota ne haluavat ostaa ja myydä. Tämä on esitetty vuorokauden jokaiselle tunnille erikseen. Käyrien leikkauspisteestä saadaan jokaiselle tunnille oma spot-hinta.

Sähköpörssissä käydään kauppaa energiasta, joka on tuotettu vesivoimalla, ydinvoimalla, kivihiilellä, öljyllä tai maakaasulla. Muutokset voimalaitosten energiantuotannossa vaikuttavat suoraan sähkön hintaan ja saatavuuteen, ja laitoksesta riippuen niiden tuotantoon vaikuttaa erityisesti sääolosuhteet.

Spot-hinnan vaihtelu voi olla hyvin suurta. Vuonna 2020 kuukauden keskiarvohinta on ollut korkeimmillaan elokuussa (5.03) ja alimmillaan toukokuussa (2.41). Vuonna 2021 ja 2022 hinnassa on ollut paljon suurempaa vaihtelua, ja hinta on ollut jopa yli 120 snt/kWh. Vaihtelun syynä on ollut paitsi vähäinen sade, myös samanaikainen vähäinen tuuli. Useamman energianlähteen yhtäaikainen vajaus aiheuttaa tuotannon laskun, jolloin kysyntään ei pystytä vastaamaan. Lisäksi päästöoikeuksien hinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden aikana.

Kuluttajalle koituva hinta

Nord Poolin spot-hinta ei ole sama kuin kuluttajalle esitettävä hinta. Kun sähkönmyyjät kauppaavat sähköä, hintaan sisältyy lisäksi myyjän omat kustannukset. Sähkönmyyjällä on oma toiminta ja sen vaatimat kustannukset, fossiilittomista energiamuodoista pitää hankkia niiden alkuperän vaatimia sertifikaatteja. Fingrid huolehtii Suomen kantaverkosta, ja sähkönmyyjä maksaa sille toimintakustannuksia.

Kuluttajan sähkölasku muodostuu monesta osasta. Jos sähkönmyyjäsi ei ole sama kuin paikallinen sähköyhtiösi, saat kaksi laskua sähköstäsi. Niistä toinen koskee itse sähköä. Sähkönmyyjät kauppaavat sähköntuottajien tuottamaa sähköä, ja sen hinta voi määräytyä esimerkiksi Nord Poolista. Samalla sähkönmyyjä voi laskuttaa sinulta erilaisista lisäpalveluista, kuten vihreästä sähköstä.

Jos sinulle tulee kaksi sähkölaskua, niistä toinen tulee paikalliselta sähköyhtiöltäsi. Sähköyhtiö toimii sähkönjakelijana, ja maksat sille sähkönsiirrosta. Samassa laskussa maksat sähköveroa, jonka sähköyhtiö tietenkin siirtää valtiolle. Sähköyhtiön sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, sillä yhtiöllä on aina oman sähköverkkonsa alueella monopoliasema. Se omistaa, rakentaa ja huoltaa verkkonsa, joten se myös päättää oman hintansa.

Mikäli päädyt tarkastelemaan spot-hintoja, ota huomioon ero sähkönmyyjien ja spot-hinnan mittayksiköiden eroissa. Nord Poolissa hinnat ilmoitetaan euroa per megawattitunti eli €/MWH, sähkönmyyjät käyttävät yksikköä kilowattitunti eli snt/kWh. Yksi megawattitunti on tuhat kilowattituntia.

LUE LISÄÄ: Sähkön hinta kWh

Nord Poolin spot-hinta käytännössä

Hinnanvaihtelu on suurta ja arvaamatonta. Uskaltaako spot-hintaan edes sitoutua? Asiakkaan näkökulmasta hinnanvaihtelut voivat tulla hyvin ikävänä yllätyksenä. Spot-hintaa voi kuitenkin seurata esimerkiksi puhelinsovelluksella, ja kuluvan tunnin hinta on tiedossa jo edellisenä päivänä. Sähkönkulutustaan voi siis periaatteessa säädellä niin, että sähkönkulutustaan hillitsee kalleimpina tunteina.

Vaikka oman sähkösopimuksen hinta ei olisikaan sidottu spot-hintaan, Nord Poolissa tapahtuvat muutokset voivat näköä sähkölaskussa. Useimmissa sähkösopimuksissa hinnan perusteena on toistaiseksi voimassa oleva yleissähkö, ja hinta voi muuttua 30 vuorokauden varoitusajalla. Vaikka hinnanmuutoksesta ilmoitetaan ajoissa, ilmoitusta ei välttämättä huomaa. Kuluttaja-asiakas voi purkaa vanhan sopimuksensa 14 vuorokauden irtisanomisajalla, ja tällöin on hyvä hetki kilpailuttaa sähkönmyyjä.

Vesivoima ja ydinvoima, Nord Poolin tärkeimmät energiamuodot

Erityisen oleellista Nord Poolissa on Norjan tuottama vesivoima. Naapurimaamme energiankulutus tyydyttyy lähes kokonaan vesivoimalla, ja Norjalla riittää jaettavaa muihinkin maihin. Vuoristoisessa maassa korkeuserot ovat valtavat, ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi vuoristossa sataa paljon. Sadevesi pitää jokien virtauksen vuolaana, ja lisää virtausta saadaan jäätiköiden sulamisvesistä. Keruuputket jäätiköiden alla ohjaavat vedet tekojärviin, mistä ne ohjataan putouksina voimaloihin.

Nord Poolin perusvoima on ydinvoima. Sen tuotanto on tasaista ja verrattain turvattua. Vesivoima on Nord Poolissa säätövoimaa, joka pitää verkot toiminnassa ja tasapainottaa sähkön kulutusta ja tuotantoa. Tarve säätövoimalle juontuu kulutuksen ja tuotannon käytännön vaihteluista. Kaikki sähköverkot tarvitsevat säätövoimaa, sillä niin kulutus kuin tuotantokin voi muuttua nopeasti.

Spot-hintaan vaikuttaa myös varavoimalaitosten tilanne. Jos sähköntuotannon kapasiteetti ei riitä, käynnistetään varavoimalaitos. Ne ovat laitoksia, joiden rakentaminen on tyypillisesti halpaa, mutta käyttö kallista. Varavoimalaitokset ovat tyypillisesti kaasuturbiinivoimaloita ja hiilivoimaloita. Näille laitoksille on ominaista tuottaa sähköä runsaasti ja nopeasti.

Sähköntuotannon vaihtelu

Erilaiset energiamuodot ovat eri tavoin riippuvaisia säästä. Tuulivoimaan tarvitaan tuulta, vesivoimaan sadetta. Sääolosuhteet eivät ole samat kaikkialla samanlaiset, eivät Suomessa eivätkä Pohjoismaissa. Vaikka Suomessa tuulivoimaa ei jollain hetkellä saataisi, vaikkapa Norjassa voi sataa. Tällöin Norja voi korvata Suomen puuttuvaa sähköntuotantoa.

Talvella sähkön kysyntä on yleensä paljon korkeampi kuin kesällä, koska tarvitsemme sitä lämmitykseen. Kesällä kysyntä on matalampi, mutta voimalaitokset pitävät silloin huoltoseisokkeja, eli sähkön ylitarjontaa ei välttämättä synny. Poikkeuksista kuitenkin löytyy esimerkkejä, sillä heinäkuussa 2021 kuukauden spot-keskihinta oli 9,77. Vuotta aikaisempi luku oli 2.51. Syitä tähän oli monia, muun muassa vähäsateinen alkuvuosi ja fossiilisten polttoaineiden kallistuminen, yhtä aikaa voimaloiden huoltokatkojen kanssa.

Erilaisista syistä johtuvat voimalaitosten sähkökatkot aiheuttavat sähkölle hintapiikkejä. Yhtä lailla muutokset säässä vähentävät esimerkiksi tuuli- ja vesivoiman tuotantoa, ja ilmastonmuutos kehittää näitä muutoksia ennalta-arvaamattomaan suuntaan.

LUE MYÖS: Sähkön hintakehitys


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

  • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
  • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
  • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Sähkösopimuksen kilpailutus

Jokainen voi purkaa ja solmia uuden sähkösopimuksen aina halutessaan. Kuluttajalla on 14 vuorokauden irtisanomisaika, minkä jälkeen sopimus purkautuu. Sähkönsiirron hintaa ei voi kilpailuttaa, sillä sähkönsiirrosta vastaa paikallinen sähköyhtiö, joka jakelee sähköä omassa verkossaan. Aivan jatkuvasti sopimusta ei kannata vaihtaa, sillä sähköyhtiö voi laskuttaa sähkömittarin lukemisesta, jos sähkönmyyjä vaihtuu useammin kuin kerran vuodessa. Huomioi myös se, että määräaikaista sopimusta ei voi purkaa ennen määräaikaisuuden päättymistä.

Summarumin ilmainen sähkönkilpailutus ei sido sinua mihinkään, ja saat rauhassa tutustua sinulle esitettyihin sähkötarjouksiin. Vertaa niiden tietoja ja sopimusehtoja toisiinsa, jotta löydät juuri sinulle sopivan sopimuksen. Sinun ei ole pakko tehdä sopimusta kilpailutuksen jälkeenkään, eli voit vaikka vain tarkistaa onko sähkösopimuksesi hinta ajantasainen tai tutkia, onko alueellesi ilmaantunut uusia sähkönmyyjiä ja sitä kautta mahdollisuus ostaa tietyllä tavalla tuotettua sähköä.

Kilpailutuksen aluksi tarvitsemme tiedon postinumerostasi, jotta saamme selville paikallisen sähköyhtiösi ja sen kautta mahdolliset sähkönmyyjät. Kaikki sähkönmyyjät eivät myy sähköä kaikkialle. Asuntosi tyyppi (kerrostalo, rivitalo vai omakotitalo) ja sähkönkulutukseesi muut vaikuttavat seikat, kuten asujien määrä ja mahdollisen saunan lämmitystiheys, auttavat arvioimaan kuluttamasi sähkön määrän. Toki voit myös kaivaa esille vanhoja sähkölaskujasi, mutta huomaa, että kulutus vaihtelee esimerkiksi vuodenaikojen mukaan. Koko vuoden sähkönkulutuksen määrää ei voi arvioida yhden laskun tietojen perusteella.

Kilpailutuksen tulokset antavat sähkösopimustarjouksen alueesi sähkönmyyjiltä. Näet tarjouksista sähkönmyyjän nimen, sähkön kulutushinnan ilmoitettuna muodossa senttiä per kilowattitunti (snt/kWh), sopimuksen tyypin (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen), sähkön tuotantotavat sekä arvion sähkön kulutuksesta ja hinnasta vuoden ajaksi.

Lisäpalvelut

Sähkönmyyjät voivat tarjota sopimukseen erilaisia lisäpalveluita. Näitä ovat esimerkiksi vaihtoturva eli saat vaihtaa sopimuksesi halvempaan sähkön hinnan mahdollisesti laskiessa tai sähköntuotannon lähteen varmistaminen fossiilittomaksi tai vihreäksi. Lisäpalvelut ovat yleensä maksullisia, esimerkiksi EKO energiasta (Suomen Luonnonsuojeluliiton suosittelema ympäristöystävällinen sähkö) koituva lisämaksu on noin kaksi euroa kuukaudessa.

Muista, että kilpailutuksen esittämät kuukausi- ja vuosihinnat ovat arvioita. Ne perustuvat ilmoittamiisi tietoihin, mutta kulutustaan ei voi koskaan määritellä etukäteen täysin varmasti. Paras keino säästää rahojaan ja luontoa on vähentää sähkönkulutustaan. Vaikka kaikki energiasi tuotettaisiin tuulivoimalla, sitä ei pidä käyttää tuhlaillen. Sähkön säästämistä voi tehdä esimerkiksi valoja sammuttamalla ja polttimoita LED-lamppuihin vaihtamalla, kylmälaitteita uusimalla sekä kotia eristämällä.

Muista myös, että kilpailutat tässä vain sähkönmyyjäsi, eli sähkön hinnan. Sen lisäksi maksat sähkösi siirrosta paikalliselle sähköyhtiöllesi ja samalla sähköveroa valtiolle. Karkeasti arvioituna sähkön hinta jakautuu tasaisesti näille kolmelle, eli myyjälle, siirtäjälle ja valtiolle.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi Spot-hintaisia sähkösopimuksia sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

3 sähkönsäästövinkkiä:

  • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
  • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
  • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Usein kysyttyä

Mitä spot hintainen sähkösopimus tarkoittaa?

Spot hintainen sähkösopimus tarkoittaa, että sähkösopimuksen hinta määräytyy Nord Pool Spot tuntihintojen perusteella. Sähköstä maksetaan siis kultakin tunnilta tämän sähköpörssin tuntikohtaista hintaa.

Tällainen spot hintainen sähkösopimus mahdollistaa sen, että sähkönkulutuksen energiapiikkejä kuten pyykinpesua tai vastaavia energiasyöppöjä kodinaskareita voidaan ohjata edullisemmille tunneille. Näin voit säästää sähkölaskussasi spot hintaisen sähkösopimuksen avulla.

Mikä on Nord Pool Spot?

Nord Pool on pohjoismaiden eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhteinen sähköpörssi. Näiden maiden sähköntuottajat ja sähkönmyyjät käyvät kauppaa muun muassa seuraavan päivän sähkönhinnoista Nord Poolissa.

Pörssissä sähköntuottajat ja sitä eteenpäin myyjät sopivat sähkön hinnasta ja määrästä, näin sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan leikkauspisteissä eli spot-pisteissä.

Spot sähkösopimus vai kiinteä sähkösopimus?

Valitse spot sähkösopimus, jos haluat seurata sähkon hinnan kehitystä, omaat älykkäitä, etäohjattavia kodinkoneita ja sinulla on mahdollisuus ajoittaa energiasyöpöt toimet edullisen sähkön tunneille.

Jos haluat tietää etukäteen sähkön hinnan koko vuodelle, etkä halua sen tarkemmin ajatella sähköasioita arjessasi, valitse kiinteä sähkösopimus.

Muista kuitenkin kilpailuttaa spot sähkösopimus, sillä sähkönmyyjien erot näkyvät välityspalkkioissa ja kuukausimaksuissa. Eikä pidä unohtaa myöskään kiinteän sähkösopimuksen kilpailuttamista!

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: