Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,32 snt/kWh 1,63 snt/kWh 1,44 snt/kWh

Sähkösopimus helposti

Tee sähkösopimus helposti netissä. Kilpailuttamalla alta ensin yhdellä lomakkeella useita sähkösopimuksia löydät juuri itsellesi parhaimman vain muutamassa minuutissa.

Tee sähkösopimus helposti netissä. Kilpailuttamalla alta ensin yhdellä lomakkeella useita sähkösopimuksia löydät juuri itsellesi parhaimman vain muutamassa minuutissa.

Ladataan lomaketta..

Sähkösopimus helposti

Vaikka miten yrittäisi miettiä muuta, ei se muuta tosiasiaa: yksi usean perheen tärkeimmistä jutuista on tietenkin sähkösopimus. Nykyään elämä sähköistyy yhä enemmän. Siksi ilman sähköjohdosta virtaavaa sähköä olisi monella ihmisellä äkkiä isoja ongelmia. Jos sopimusta ei ole, jää virta tulematta.

Energiasopimuksen merkittävyyteen nähden energia ja sen hankkiminen herättävät todella vähän tuntemuksia tai ylipäätään ajatuksia. Useille riittää, se että valaistus toimii. Välittämättä, voisiko energiaa saada halvemmalla tai helpommin sähköntoimittajalta. Tai toisaalta, kyllä sähkön hinta on puheenaihe siellä täällä, joskaan konkreettisiin tekoihin sähkösopimuksen vaihtamiseksi harva alkaa.

Yksi mielenkiintoa tukahduttava asia saattaa hyvin olla, että ajatellaan sähkön hankkimisen olevan turhan hankalaa. Sähkön kilpailuttaminen voi tuntua ajatuksena todella vaikealta ja toki se vaatii edes jonkinmoista käsitystä talouden sähkönkulutuksesta.

Todellisuudessahan sopimuksen kilpailuttaminen onnistuu muutamassa hetkessä eikä siihen vaadita insinöörin tai edes teknikon koulun käymistä. Se pitää kutinsa lisäksi silloin, mikäli edessä alkaa olla elämäsi aivan ensimmäinen energiasopimuksen tekeminen. Helpoimmat sähkösopimukset syntyvät netissä.

Vaikka energian tilaaminen talouteen käykin helposti netissä parilla klikkauksella, tulee silti runsaasti asioita eteen, jotka jelppivät oikean toimittajan valinnassa sekä tietenkin sähkösopimuksen solmimisessa. Tässä tekstissä kerromme tarkasti kaiken sellaisen, mitä kyseiseen asiaan kuuluu olennaisena osana. Mitä pitää huomioida ja minkälaisia seikkoja prosessissa saattaa tulla eteen?

Vaikkakaan ei tarvitse lukea sanasta sanaan läpi kaikkea artikkelistamme pystyäksesi solmimaan uuden sopimuksen, tästä löydät taatusti vastauksen, mikäli tilausta valmistellessa tulee eteen ongelmia.


Löydä edullisin sähkösopimus helposti

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Miksi talouteen tulee useita sähkölaskuja?

Sähkön siirtäminen ja sähkön myyminen on eroteltu toisistaan lain turvin. Sama firma ei siis yleensä tuota sekä energiaa että energian siirtoa, joskin tässä voi tietenkin olla yrityksestä johtuvia eroavaisuuksia. Joskus voi myös olla sillä tavalla, että energian myyjä ja energian siirron hoitava firma ovatkin samaan konserniin kuuluvia. Kuuluvat näin siis samaan sopimukseen.

Sähköenergian voi ostaa keneltä vain sähkönmyyjältä, ja halutessaan voi kilpailuttaa energianmyyjät. Sähkön myyntiin liittyvää sähkönmyyntisopimusta nimitetään useilla eri nimillä. Näitä voivat olla muun muassa sähkösopimus ja myyntisopimus. Yhteistä näillä on tietenkin, että sähkösopimus solmitaan sähkönmyyjän kanssa, eli esimerkiksi Leppäkosken Energian.

Sähköverkkoyhtiö, tai sähkönsiirtoyhtiö valikoituu aina automaattisesti asuinpaikkakunnan mukaan, ja sitä ei voi erikseen kilpailuttaa. Sähköyhtiöllä on toisin sanottuna tietynlainen monopoli. Näin sen takia, että kullakin asuinalueella on ainoastaan yksi ainoa sähköverkko, joka on jonkin yksittäisen tahon omistuksessa. Olisi toki älytöntä vetää rinnakkain usean eri yrityksen kaapeleita tai voimalinjoja ympäriinsä pitkin maata.

Koska siirrossa ei ole tavallista kilpailua, siksi sen hinnoittelu ja kohtuullisuus säädetään sähkömarkkinalailla ja sitä tarkkailee Energiavirasto.

Siirron hoitavan yhtiön kanssa solmittavaa sopimusta sanotaan verkkopalvelusopimukseksi. Tällä solmitulla sopimuksella toisin sanoen saadaan käyttöoikeus sähköverkon käyttöön, vaikkei sähköä paljoa käyttäisikään. Mikäli asut kiinteistössä, jonka omistat, eli vaikkapa omakotitalossa, solmit yhtiön kanssa lisäksi liittymäsopimuksen energialiittymästäsi. Taloyhtiössä taikka vuokralla asuessa tällaisesta ei ole huolta.

Mikäli sähkönmyyjäsi tai verkkoyhtiösi kuuluvat samaan yrityskonserniin, saatat saada ainoastaan yhden laskun, jossa tulee eriteltynä siirron ja myynnin osuudet. Niin tapahtuu tiettyjen yhtiöiden ollessa kyseessä.

Jos puolestaan ostat sähköä muulta kuin omalta verkkoyhtiöltäsi, saat tietenkin kaksi erillistä laskua. Yhden saat valitsemaltasi energianmyyjältä, kuka laskuttaa talouteesi toimittamansa energian, kulutuksen mukaisesti laskettuna. Sähkön siirtämisen laskuttaa verkkoyhtiö, minkä jakeluverkkoalueella käyttöpaikkasi, kuten vaikkapa kesämökkisi tai vaihtoehtoisesti omakotitalosi on.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Mistä sähkön todellinen hinta oikein muodostuu?

Sähkön hinta koostuu energian hankinta- ja tietenkin myös myyntikustannuksista. Jotta sähköä myyvä voi toimittaa sähköä, sen täytyy aluksi tietenkin valmistaa sitä. Sähköä voi kuitenkin tilata muun muassa omalta tai jonkun muun omistamalta voimalaitokselta. Mikäli siis ostamme taikka tuotamme energiaa, se tuottaa meille kustannuksia.

Myyntikustannukset koostuvat puolestaan asiakaspalvelusta, laskutuksesta, hallinnosta ja markkinoinnista. Sähkönmyynnin tuottamista kustannuksista suuri osa koostuu hankinnasta. Koska vertailuna toimii lähes poikkeuksetta pohjoismaisen pörssin maksu, mikä on sama jokaiselle sähkönmyyjälle, nämä kustannukset muodostavat eron myyjien kesken.

Tyypillisesti kaikista halvin sähkö merkitsee sitä, että myyvä yritys tinkii vaikkapa asiakaspalvelusta. Halpuus tulee esiin siis vaikkapa, kun tarvitsee apua muun muassa myöhästyneen muuttoilmoituksen vuoksi. Valitettavasti joukosta löytyy lisäksi toimijoita, ketkä kompensoivat edullista hintaa joillakin pikkupräntillä joukkoon piilotetuilla ehdoilla.

Ne saattavat tarkoittaa ikäviä lisäkustannuksia tilaajalle. Kaikkien energianmyyjien kohdalla edullisuus ei aina suoraan merkitse huonoa asiakaspalvelua taikka ehtojen piilottelua.


Muita aiheeseen liittyviä sivuja

Sähkön erilaiset mittaustavat

Lähtökohtaisesti maksamme siitä energiasta, jonka kulutamme. Määrä täytyy jotenkin saada selville ja sitä varten on kehitetty erilaisia tapoja mitata sitä. Niitä sanotaan joskus myöskin tariffeiksi. Näiden perusteella mitattuna sähkö laskutetaan asiakkaalta.

Koska energian kulutus koko maan tasolla on öisin vähäisempi kuin päivällä, onkin sähkö usein öisin edullisempaa kuin päiväaikaan. Energian hinnassa päteekin kysynnän ja myös tarjonnan lait. Lisäksi sähkön siirtäminen on joillain mittaustavoilla yöaikaan edullisempaa verrattuna päiväaikaan.

Vielä reilut vuosikymmen taaksepäin, ennen etämittarien saapumista, sähkön hintojen erottelu, sähkön kulutuksen mittaus ja laskutus, onnistui ainoastaan erillisen laskurin avulla. Erilaisilla laskureilla eroteltiin esim. yö- ja päiväsähkö toisiinsa verrattuna. Mikäli näitä laskureita oli ainoastaan yksi, oli tällöin käytössä vain yleissähkö. Yleissähkö merkitsee sitä, että energian siirto kustantaa yöllä ja päiväaikaan saman summan.

Termistö onkin edelleen käytössä, vaikkakin on siirrytty etäluettaviin mittareihin, mitkä pystyvät suorittamaan mittauksen ja raportoinnin jokaiselta tunnilta. Vanhanaikaiset mekaaniset sähkömittarit kertoivat ainoastaan yhden luvun, eli sen, kuinka paljon mittarin lävitse energiaa on kulkenut. Mikäli olet solmimassa sähkösopimusta, muun muassa. Kyseiset termit voivat nousta esille myyjiä tai eri energiatuotteita verratessa.

Mittaustapana perinteinen yleissähkö

Yleissähkö, eli helppo sähkö, saattaa olla yleisin energiasopimuksen mittaamisen tapa. Yleissähkön sähkömaksu ei ole riippuvainen kulutuksen ajasta ja energialla on aina sama hinta. Yleissähkö onkin tyypillisin valinta talouksiin, missä ei lämmitetä sähköllä ja kulutus on melko pientä. Tällaisia voivat olla vaikkapa kerros- tai rivitalot.

Mittaustapana yö- ja päiväsähkö, eli kaksiaikasähkö

Yösähkössä hinta muuttuu vuorokaudenajan mukaisesti ja yöllä sähkö onkin edullisempaa kuin päivällä. Yösähkö onkin tavallinen mittaamistapa (tariffi) sähköllä lämmitettävissä kotitalouksissa. Yö on usein määritelty kello 22:00 – 07:00 välillä olevaksi ajaksi. Yöajan määrittäminen kannattaa silti aina tarkistaa yhtiön hinnastosta.

Mittaustapana erityinen kausisähkö

Kausisähkössä hinta vaihtuu vuoden- ja kellonajan mukaan. Tämän hinnoittelussa käytettävät termit ovatkin ”Talviarkipäivät” ja ”Muut ajat”. Talviarkipäivisin energia onkin muuta ajankohtaa kalliimpaa. Kausisähköä hyödyntävät tyypillisesti sähköllä lämmittäjät.

Ero näiden kahden tavan maksujen välillä pitäisi laskea aina tapauskohtaisesti. Talvipäivät/muut ajat -jaon määrittää jakeluverkkoyhtiö. Talviarkipäivä saattaa olla vaikkapa arkipäivä marraskuussa-huhtikuussa.

Sähkösopimus helposti – miksi tehdä Summarumin kautta?

Jos etsit tietoa siitä, kuinka tehdä sähkösopimus helposti, olet saapunut oikealle sivustolle. Kerromme tässä alla, miksi juuri meidän kauttamme onnistuu tehdä sähkösopimus helposti.

 1. Sähkön kilpailutuspalvelumme on ilmainen eli sen vaiheiden läpikäyminen ei maksa sinulle mitään.
 2. Haluamme, että saat tehtyä sähkösopimuksen mahdollisimman helposti, joten olemme laatineet paljon hyödyllisiä oppaita kuten esimerkiksi tämä Sähkösopimuksen valintaopas.
 3. Saat tehtyä sekä sähkön kilpailutuksen, että sähkösopimuksen helposti samalla kertaa. Ja jos mieleistäsi sähkösopimusta ei löydykään, voit vain jättää tarjoukset sivuun. Vasta allekirjoitettuasi ja hyväksyttyäsi jonkin sähköyhtiön sopimuksen, uusi sähkösopimus astuu voimaan, mutta siinäkin tapauksessa sinulla on käytettävissäsi 14 vuorokauden pituinen peruutusoikeus.

Helppouden ja maksuttomuuden lisäksi palvelumme on luotettava sähkön hintavertailu seuraavien asioiden takia:

 • Suosittelemme puolueettomasti aina sinulle edullisinta sähkösopimusta.
 • Voit löytää kauttamme ekologisemman tai edullisemman sähkösopimuksen, valitse hintavertailuun vain erilaiset suotimet, niin näet sähkösopimukset eri tavoilla luokiteltuna.
 • Pyrimme saamaan aidosti säästöjä aikaan asiakkaillemme, siksi tarjoamme palvelua sähkön kilpailutukseen.
 • Ilmoitamme sähkösopimukseen liittyvät asiat mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi.
 • Summarum Media Oy on suomalainen yhtiö ja käsittelemme tietojasi aina luotettavasti tietoturvan kannalta ja kerromme, kuinka tietojasi tullaan käyttämään.

Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

 • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
 • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
 • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Sähkösopimusten kilpailutus

Voit solmia sähkösopimuksen usealla tavalla, joista paras keino onkin varmasti omassa kodissa. Silloin voi puntaroida itselle parhaat vaihtoehdot, lukea ehdot ajan kanssa ja silloin on helpompaa ottaa esille vertailutiedot vaikkapa nykyisestä laskusta. Silloin paras tapa on solmia sopimus netin kautta. Yksi vaihtoehto on ottaa puhelu puhelinpalveluun, jonka kautta useimmiten sopimuksen tekeminen onnistuu myös hyvin.

Ellet ole vielä aivan takuuvarma siitä, että muistat oman sopimuksesi ja energian kulutuksesi yksityiskohtaiset tiedot, ja kilpailijoiden tiedot, kannattaa välttää sopimuksen solmimista esimerkiksi kaupan aulassa. Toki aina voi pyytää tarjousta myyntipisteen kautta, mutta kannattaa sanoa myyjälle, ettei et ole sitoutumassa vielä mihinkään, vaan haluaa tutkailla tarjousta aivan rauhassa. Kannattaakin huomioida, että myyntipisteiden työntekijät saavat yleensä provision kaikista sopimuksista ja tämän vuoksi he haluaisivat kovasti nimen saman tien paperiin.

Jos kulutuksesi osoittautuu pieneksi, sähkön kilpailuttaminen, eli tarjouksien hankkiminen ei aina tuo yhtä suuria etuja, kuin voi kuvitella. Kustannuksia kannattaa aina kuitenkin verrata.

Sähkösopimuksen voi tehdä verkossa yksinkertaisesti silloin, kun itsellä on siihen paras aika. Muuttaminen katkaisee aina automaattisesti määräaikaiseksi solmitun ja lisäksi vakituisen sähkösopimuksen, elikkä muutto onkin oiva hetki kilpailuttaa sopimus. Sopimuksen kilpailuttamisessa kannattaakin huomioida se, onko sähkösopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräajan voimassa oleva, onko energia tuotettu ympäristöystävällisesti tai päivittyykö hinta markkinahintojen muuttumisen myötä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Etsiessäsi sähkösopimusta helposti sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:
Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Uusi sopimus

Yleensä sopimus saattaa alkaa myyjän vaihtumisen vuoksi aikaisintaan kahden viikon kuluessa. Jos siis muutat, 14 vrk aikarajaa ei tarvita ja sopimus voi alkaa muutaman päivän kuluttua. Sopimuksen aikaisimman mahdollisen alkamisajan voi tarkistaa myyjältä. Nyt vain uutta sähkösopimusta kilpailuttamaan.

Monenlaisia seikkoja liittyy aina sähkösopimuksiin, mutta koskaan sopimuksen kilpailutukseen ei vaadita tekniikan diplomi-insinöörin opintoja. Kun käyt läpi tämän tekstin ja otat hieman mukaan arkijärkeä, osaat solmia parhaan sähkösopimuksen talouteesi.

LUE MYÖS: Sähkökatkot Suomessa

3 sähkönsäästövinkkiä:

 • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
 • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
 • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Usein kysyttyä

Miten sähkösopimuksen kilpailuttaminen tapahtuu?
Sopimuksen kilpailuttaminen tapahtuu vertailemalla tarjouksia ja solmimalla uusi myyntisopimus valitsemansa myyjän kanssa. Maassamme sähköyhtiöt tekevät sähkönmyyjän muuttamiseen liittyvät toimet keskenään. Helpoiten voi kilpailuttaa helpot sähkösopimukset käyttämällä palveluamme, josta löytyy koko maan sähkötarjonta. Jos olet tekemässä muuttoa, voit antaa valtuudet uudelle myyjälle katkaisemaan myöskin vanhan sopimuksesi.
Voinko sopimuksen kilpailuttaa ja sähkönmyyjää vaihtaa niin usein kuin itse haluaa?
Sähkön voi kilpailuttaa niin usein kun haluaa, ellei ole solminut määräaikaista sopimusta. Jos vaihtaa myyjää tiheämmin kuin vuosittain, saattaa paikallinen verkkoyhtiösi periä maksun yhtiön vaihtumisen takia tehtävästä mittarin lukemisesta.
Maksaako sopimuksen kilpailuttaminen?
Kilpailuttaminen sekä sähkönmyyjän muuttaminen ovat maksuttomia, mikäli vaihdat yhtiötä ensimmäistä kertaa tai aiemmasta myyjän vaihtamisesta on mennyt vähintään yksi vuosi. Mikäli vaihdat yhtiötä tiuhempaan kuin vuosittain, saattaa paikallinen verkkoyhtiösi periä hinnastonsa mukaan maksun yhtiön vaihtumisen takia tehtävästä mittarin lukemisesta. Helppo sähkösopimus on siis ilmaista vertailla ja kilpailuttaa.
Voinko kilpailuttaa myös sähkön siirron?
Sähkön siirtämisen kilpailuttaminen ei ole mahdollista. Sähkön siirtäminen ostetaan poikkeuksetta paikalliselta verkkoyhtiöltä.
Voinko hankkia sähköni mistä haluan?
Voit hankkia sähköä mistä tahansa, missä tarjotaan tuotteita kohteeseesi. Palvelussamme ovat joukossa kaikki maamme sähkönmyyjät, joista jotkut myyjät tarjoavat energiatuotteitaan vain tietylle alueelle.
Onko sähkösopimuksen kilpailuttaminen hankalaa?
Palvelussamme kilpailuttaminen on aina helppoa. Voit muutamalla klikkauksella viedä kilpailuttamisen loppuun ja hankkia sopimuksen uudesta sähköyhtiöstä.
Mitä tietoja tarvitaan sähkön kilpailuttamisessa?
Kilpailuttaminen onnistuu helpoiten, mikäli käsillä on uusin sähkölasku. Kilpailuttaa voi tietysti ilman sähkölaskua, kun tietää asunnon osoitteen, ja osaa arvioida vuosittaisen kulutuksen.
Mistä minä löydän sopivimman sähkötuotteen?
Palvelussamme voi hyödyntää kilpailutuksessa kustannuksen lisäksi muita kriteerejä. Palvelussa voi tehdä haluamiaan valintoja niin, että saa itselleen parhaiten sopivia tarjouksia.
Onko kilpailuttaessa tiedettävä mittarilukema?
Kilpailuttaessa ei tarvitse ilmoittaa mittarilukemaa. Jakeluverkkoyhtiö saa mittarin lukeman myyjän vaihtamisen yhteydessä.
Vaikuttaako mittarin etäluenta kilpailuttamiseen?
On mahdollista kilpailuttaa sähkösopimus helposti välittämättä siitä, onko taloudessa etäluettava sähkömittari vai onko mittari edelleen manuaalinen. Jos taloudessa on etäluettava sähkömittari, mikä vain tarjottavista sähkötuotteista soveltuu. Etäluettava mittaa kulutukseksi kaikkien tuntien osalta erillisesti. Vanhoissa sähkömittareissa kulutuslukema kerääntyi yhteen tai pariin erilliseen laskuriin. Tällöin vaikkapa yösähkön mittaus vaati mittaria, missä on kaksi laskuriosiota. Toiseen osioon kertyi päiväajan energia ja toiseen osioon yöajan energiamäärä kilowatteina (kWh).