Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
4,84 snt/kWh 5,17 snt/kWh 9,16 snt/kWh

Sähkön hintavertailu

Sähkön markkinahinta voi ajoittain kohota jopa uusiin ennätyksiin. Tekemällä jatkuvaa sähkön hintavertailua ja kilpailuttamalla oman sähkösopimuksesi voit säästää rahaa.

Sähkön markkinahinta voi ajoittain kohota jopa uusiin ennätyksiin. Tekemällä jatkuvaa sähkön hintavertailua ja kilpailuttamalla oman sähkösopimuksesi voit säästää rahaa.

Ladataan lomaketta..

Sähkön hintavertailu kannattaa – kilpailuttamalla löydät sopivimman ja edullisen sähkösopimuksen

Sähkösopimusten vertailu ja kilpailuttaminen on taloudellisesti järkevää vähintään joka toinen vuosi. Sopivan ja edullisen sähkösopimuksen löytäminen on nykyään kätevää ja nopeaa. Voit vertailla sähkösopimuksia ja vasta sitten päättää, kannattaako nykyinen sopimus vaihtaa sinulle sopivampaan.


Löydä edullisin sähkösopimus hintavertailun avulla

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Miksi sähkösopimus on järkevää kilpailuttaa?

Sähkön markkinatilanne on nyt täysin toinen kuin pari vuotta sitten. Siksi nyt on sopiva hetki varmistaa, että nykyinen sähkösopimuksesi on kilpailukykyinen.

Koska Suomen sähkönsiirtoverkko on yhdistetty myös Venäjän, Viron ja Pohjoismaiden ja sitä kautta myös muiden Baltian maiden ja Keski-Euroopan kanssa, vaikuttaa sähkön markkinahintaan moni tekijä. Sähköä tuodaan ja viedään maasta toiseen siirtoverkkoja pitkin. Monessa maassa on nyt ja tulevaisuudessa alituotantoa, joten muissa maissa lisääntyvä kysyntä vaikuttaa myös sähkön hintaan myös Suomessa.

Kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa kilowattitunnin hintaan pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa. Yleensä sähkö on edullisempaa kesällä kuin talvella, koska lämmityssähköä ei tarvita. Pörssisähkön hinta laskee usein myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun sähköä tarvitaan teollisuudessa vähemmän kuin arkipäivisin virka-aikana.

Uusiutuva energia eli tuuli- ja aurinkosähkö sekä vesivoimalla tuotettu sähkö ovat jo kilpailukykyisiä perinteisesti fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön kanssa. Vihreän sähkön tuotantotaso kuitenkin vaihtelee voimakkaasti jopa tunneittain, joten sillä on vaikutusta pörssisähkön hintoihin.

LUE LISÄÄ: Sähkön hintakehitys

Polttoaineiden hinta vaikuttaa tuotantokustannuksiin

Sähkön tuotantotapa voimalaitoksissa ja uusiutuvien energialähteiden osuus kokonaistuotannosta vaikuttavat sähkön hintaa nostavasti tai alentavasti. Oma merkityksensä on myös päästöoikeuksien markkinahinnoittelulla sähköenergiaa tuottaville voimaloille.

Tuotanto vaihtelee monesta syystä. Suuret ydinvoimalat tuottavat tasaisella teholla sähköenergiaa. Kun sähkön kysyntä markkinoilla kasvaa, joudutaan ottamaan käyttöön myös kivihiiltä, maakaasua, turvetta, haketta ja jopa Viron palavaa kiveä polttavia voimalaitoksia. Eri energialähteiden markkinahinta vaikuttaa siten myös sähköenergian hintaan.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Uusiutuvaa energiaa ei saa silloin kun eniten tarvitaan

Usein tilanne on se, että vesi- ja tuulivoimaa tai aurinkoenergiaa ei tuoteta tarpeeksi silloin, kun sillä olisi kovin kysyntä.

Aurinkoenergiaa saadaan eniten keväästä alkusyksyyn. Keskeisimmän lämmityskauden aikana aurinkoenergian tuotanto on pienintä ja vaikutus sähkön hintaan vähäisin.

Tuulivoimalat saattavat pyöriä vuorokauden ympäriinsä vuoden jokaisena päivänä. Ironista kyllä, niitäkin joudutaan pysäyttämään silloin, kun on kovin tuuli, jotta laitteistojen rikkoontuminen estetään.

Vesivoiman tuotanto vaihtelee vuodenajoittain ja vuosittain. Keväällä, kun jokien virtaamat ovat suurimmillaan lumen sulamisesta johtuen, joudutaan vettä tuhlaamaan jopa ohijuoksutuksilla. Tämä joudutaan tekemään tulvavahinkojen välttämiseksi.

Yleensä vesivoimaloita varten rakennetut patoalueet ja tekojärvet täyttyvät sulamis- ja sadevesistä, joita sitten käytetään sähköntuotantoon pitkin vuotta. Tämäkään ei ole itsestäänselvyys, sillä useana vuonna vesivarastot ovat osoittautuneet riittämättömiksi tyydyttämään vesivoimalla tuotetun sähköenergian kysyntää.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön varastointi ja ns. säätövoima vaatii myös ratkaisuja. Keinoina on suurien akustojen käyttö. Tuuli- ja aurinkosähköä käytetään myös pumppuasemilla veden siirtämiseen vesivoimaloiden tarpeisiin. Uusimpia sovelluksia on vihreän sähkön hyödyntäminen vedyn valmistuksessa. Vetyä voidaan käyttää esimerkiksi polttokennoissa tuottamaan sähköenergiaa sähköautoihin.

Eri maiden energialinjaukset aiheuttavat sähköpulaa

Olet varmaan kuullut Saksan ja Ruotsin suunnitelmista luopua ydinvoiman käytöstä. Useita sähkövoimalayksiköitä on jo suljettu ja lisää suljetaan lähivuosina. Korvaavaa sähkön tuotantokapasiteettia – esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaloita – ei kuitenkaan ole rakennettu tilalle tarpeeksi nopeasti. Yhä paheneva sähköpula on aiheuttanut markkinasähkön hinnannousua.

Uhka ilmaston lämpenemisestä ja siitä seuranneet vaatimukset lopettaa kivihiilen, turpeen, puuhakkeen, maakaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö sähköntuotannossa ovat johtaneet päästöoikeuksien hintojen nousuun. Useita hiilikäyttöisiä voimalaitoksia on suljettu ja jopa purettu, joten niiden sähkön tuotantotehoja ei ole enää käytettävissä edes varavoimatarpeisiin.

Keski-Euroopassa on pyrkimys käyttää entistä enemmän maakaasua myös sähköenergian tuotantoon. Keski-Euroopan tarvitsemasta maakaasusta tulee merkittävä osa Venäjältä mm. Ukrainan läpi sekä Itämeren pohjaan asennettujen Nord Stream -maakaasulinjojen kautta.

Nord Stream 1 on jo käytössä, mutta Nord Stream 2:n käyttöluvan käsittely ja putken käyttöönottoa on viivästyttänyt mm. kiistely siitä, miten putkea operoivan yhtiön omistus pitää järjestää. Monet maat ovat kritisoineet sitä, että Keski-Eurooppa on liian riippuvainen Venäjältä tuotavasta energiasta. Putkien sulkemistakin on vaadittu.

Koska nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ei ole ollut riittävästi tarjolla esimerkiksi Yhdysvalloista, uhkaa Keski-Eurooppaa tulevaisuudessa sähköpula. Saatat valitettavasti huomata sen sähkölaskussasi, jos olet valinnut epäsopivan sähköliittymän. Sekavaa ja epävarmaa, eikö totta?

Muita aiheeseen liittyviä sivuja

Huoltoseisokit ja viivytykset ydinvoimaloiden rakentamisessa luovat epävarmuutta

Sähköä tuottavien voimalaitosten huoltoseisokit ovat jokavuotisia. Nykyään niitä pyritään ajoittamaan pitkin vuotta eri ajankohtiin. Enää ei ole tilanne sellainen kuin menneinä vuosina, jolloin huoltoja tehtiin jouluisin ja Juhannuksin. Yllättävät laitteistorikot voimalaitoksilla vaikuttavat kuitenkin ajoittain markkinasähkön hintaan, samoin viat, huollot ja keskeytykset sähkön siirtoverkkojen toiminnassa mm. eri valtioiden välillä.

Olkiluodon kolmas ydinvoimalayksikkö on vihdoin valmis yli 10 vuotta suunnitellusta aikataulusta myöhässä. Se alkaa tuottaa suurella volyymillä sähköä tasaiseen tahtiin. Selvää on, että mitään sähkön alennusmyyntiä ei laitoksen käyttöönotto aiheuta, sillä tuotantoyhtiö saa joka tapauksessa kaiken tuotantonsa kaupaksi markkinahintaan. Vuosien kuluessa paisuneet rakennus- ja rahoituskustannukset otetaan tulevina vuosina mahdollisuuksien nopeasti takaisin.

Voiko sähkön siirron kilpailuttaa?

Sähkön siirrosta huolehtii yleensä alueellasi toimiva paikallinen sähkönsiirtoyhtiö tai valtakunnallinen sähköverkko-operaattori. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Siirtosopimuksen perusmaksu voi kuitenkin vaihdella valitsemasi sähkösopimustyypin mukaan.

Sähkön siirtokin kuluttaa sähköenergiaa. Sähkön siirtoverkoissa syntyy häviöitä, jotka kostuvat pääosin voimajohdoissa syntyvistä virtalämpöhäviöistä. Siirtohäviöiden osuus on noin muutaman prosentin luokkaa koko maan sähkönkulutuksesta. Sähköverkkoyhtiöt ostavat häviösähkön sähkömarkkinoilta. Koska sähkön markkinahinta vaihtelee jatkuvasti, saattaa myös sähkön siirtohinta muuttua uudessa sähkösopimuksessasi vanhaan tilanteeseen verrattuna.

Millaisia sähkösopimuksia on tarjolla?

Sinun tarpeisiisi sopivin ja edullisen sähkösopimus löytyy kilpailutuksen kautta. Kilpailuta sähkö avullamme ja saat parhaat tarjoukset nopeasti.

Kaiva esille tuorein sähkölasku. Siitä näet mm. asuntosi arvioidun sähköenergian vuosikulutuksen ja nykyisen sähkösopimuksesi tyypin. Näet sopimuksen mukaan vaihdellen myös mahdollisen kiinteän kilowattituntihinnan, kaksitariffiliittymälle päivä- ja yösähkön hinnan tai maininnan pörssisähköstä. Laskusta näkyy joka tapauksessa edellisessä kuussa toteutunut ja laskutettu kilowattituntihinta ja perusmaksu. Omassa osiossaan on eriteltynä sähköenergian siirtomaksut perusmaksuineen – niihin et voi vaikuttaa kilpailuttamalla. Kulutuksen ja kilowattituntien mukaan laskettuihin summiin lisätään vielä arvonlisävero ja sähkövero, usein muitakin kuluja.

Eri sähköntuottajat tarjoavat erilaisia sähkösopimuksia. Voit kilpailuttaa kiinteähintaisia ja määräaikaisia tarjouksia, samoin toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Määräaikaisessa sopimuksessa sitoudut tiettyyn kilowattituntihintaan esimerkiksi kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Tällaisen sopimuksen päättäminen onnistuu ennenaikaisesti, jos esimerkiksi muutat toiseen asuntoon. Muuten sen joustavuus ei ole toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tasolla.

Sopiiko pörssisähkö taloutesi tarpeisiin?

Pörssisähkön hinta perustuu markkinahintaan, joka määräytyy sähköpörssissä. Jos valitset pörssisähkön, sinun on varauduttava kulutushuippuina todella korkeisiin kilowattituntihintoihin. Toisaalta saatat päästä nauttimaan erittäin matalista hinnoista. Sinulle saatetaan jopa maksaa sähkön käytöstä, kun kysyntä on pientä ja sähkön pörssihinta miinuksella.

Pörssisähkö sopii parhaiten aktiiviselle kuluttajalle, joka pystyy ajoittamaan merkittävän osan taloutensa sähkönkulutuksesta ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuihin, jolloin sähkö on halvempaa. Pörssisähkön valitsevat usein rivitaloasunnoissa, paritaloissa ja omakotitaloissa asuvat, jos he voivat lämmittää esimerkiksi käyttövesi- ja energiavaraajaa, saunoa ja pestä pyykit sekä astiat halvan sähkön aikana.

Kerrostaloasujalla on vähemmän säästömahdollisuuksia, koska merkittävä asumisen kuluerä eli lämmitys on yleensä hoidettu keskuslämmitysputkiston avulla ja lämmönlähteenä voi olla esimerkiksi kaukolämpö. Tosin kerrostaloasunnossakin voi saunoa halvan sähkön aikana ja ajastaa astian- ja pyykinpesukoneen päälle yöksi tai viikonlopuksi.

Milloin kiinteähintainen sähkösopimus on sinulle paras?

Mikäli olet kiireinen tai vähemmän kiinnostunut seuraamaan sähkön pörssihinnan vaihtelua jatkuvasti ja tekemään sen perusteella kulutuspäätöksiä, saattaa kiinteähintainen sähkösopimus olla sinulle paras vaihtoehto.

Kun valitset kiinteähintaiset sähkösopimuksen, et joudu hermoilemaan silloin, kun pörssisähkö takoo ennätyksiä. Toisaalta et voi nauttia nollahinnoistakaan. Sähköntuottajien hinnoitteluissakin on eroja, joten sähkösopimuksen vertaileminen lyö leiville. Eroja on sekä perusmaksujen määrissä että kilowattitunnin hinnassa. Kiinteähintaisenkin sähkösopimuksen voit kilpailuttaa kauttamme.

Haluatko ostaa vihreää sähköä?

Oletko huolissasi ympäristön tilasta ja luonnonvaroista? Koetko tarvetta muuttaa maailmaa ja ilmastoa paremmaksi? Yksi mahdollisuus vaikuttaa on valita sellainen sähkösopimus, jossa sitoudut ostamaan uusiutuvilla luonnonvaroilla – tuulella, auringolla ja vesivoimalla – tuotettua sähköä.

Ymmärrät varmaan, että aurinkopaneelit tuottavat sähköenergiaa vain silloin kun aurinko paistaa tai on riittävän valoisaa aurinkopaneelien toiminnalle. Aurinkoenergian tuotanto on suurinta keväästä syksyyn ja hyvin pientä talvikaudella. Aurinkosähköä ei siis tule tasaiseen tahtiin markkinoille, joten matalan tuotannon aikana kuluttajille toimitetaan muulla keinoin tuotettua sähköä.

Sama on tilanne tuulivoiman kanssa. Tuulla ja myrskytä voi vuoden ja vuorokauden jokaisena tuntina. Saattaa myös käydä niin, että kovimman myrskytuulen aikana tuulivoimalat joudutaan turvallisuussyistä pysäyttämään. Tuulta ei välttämättä riitä kovimmilla pakkasillakaan, kun sille olisi eniten käyttöä.

Vesivoimantuotanto on tasaisempaa, mutta riippuvaista vesitilanteesta. Keväällä on yleensä paras tilanne. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö on yleensä hiukan kalliimpaa kuin perinteisissä voimaloissa tuotettu sähkö. Vihreän sähkön hintoja voit myös vertailla myös Summarumin kilpailutuksen avulla helposti.

Pystytkö hyödyntämään kaksiaikatariffia?

Jos asuntosi sähköpääkeskuksessa on ohjelmoitavia ajastimia ja kontaktoreita, joilla ohjataan sähkövirtaa esimerkiksi sähkölämmityspattereita varten asennetuille pistorasioille, on sinulla hyvä mahdollisuus hyödyntää sellaista sähkösopimusta, joka perustuu kaksiaikahinnoitteluun.

Voit siten ohjelmoida esimerkiksi varaavat sähköpatterit vuorokaudenaikojen ja viikonpäivien mukaan vaihdellen päälle vain silloin, kun sähkö on edullisimmillaan. Vaikka kellokytkimiä ei sähköpääkeskuksessa olisikaan, on kaksiaikatariffi hyvä vaihtoehto, mikäli käytät pistorasioissa irrallisia ajastimia. Näinkin voi suunnitella ja ajoittaa taloutesi sähköenergian kulutusta.

Voit hyödyntää ajastusta myös saunan kiukaan, auton moottorinlämmittimen ja pyykin- ja astianpesukoneen käytössä laitekohtaisilla säädöillä ja erillisillä kellokytkimillä.

Vertailemalla eri sähköyhtiöiden tarjouksia keskenään, löydät sopivimman ja edullisen sähkösopimuksen myös kaksiaikatariffia käytettäessä.

Sähköauton hankinta voi muuttaa taloutesi sähkön kulutuksen rakennetta

Oletko jo hankkinut sähköauton vai onko sellainen vasta harkinnassa? Jos asut rivi-, pari- tai pientalossa, on todennäköisesti teknisesti ja käytännössä mahdollista asennuttaa autokatokseen, autotalliin tai oman pysäköintipaikan eteen latauslaite sähköautolle.

Mitä suurempi latausvirta, sitä nopeammin sähköauton akku saadaan ladattua täyteen. Jos ajat päivittäin alle 100 kilometriä ja pystyt lataamaan autoasi öiseen aikaan esimerkiksi 10 tuntia, ei lataustehoa kuitenkaan tarvita kuin 2 kW.

Sähköauton hankinta on joka tapauksessa sellainen asia ja elämänvaihe, jossa myös asunnon sähkösopimus kannattaa miettiä uusiksi ja kilpailuttaa. Ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin, selvitä tarkkaan, millaiset minimivaatimukset latauslaitteen pitää täyttää.

Selvitä myös, vaatiiko teholatauslaite jopa talon sähkökeskuksen pääsulakekoon muutoksen. Keveimmät latauslaitteet toimivat yksivaihevirralla jopa 3,7 kW:n teholla 16 ampeerin sulakkeen takana. Teholatauslaitteet vaativat kolmivaihevirran. Mikäli talossasi on sähkölämmitys, sähkösauna ja suuritehoisia pesukoneita, saattaa nykyisen sähköliittymän sulakekoko jäädä pieneksi.

Sähköauton harkinnan yhteydessä kannattaa myös tutkia, voisitko käyttää uusiutuvia energialähteitä kuten oman asunnon katolle tai pihalle asennettavia aurinkopaneeleita sähköauton lataukseen.

Alaan paneutuneet sähköurakoitsijat auttavat mielellään sekä latausjärjestelmäsi että aurinkosähköjärjestelmäsi suunnittelussa.

Miten voit itse vaikuttaa ruokakuntasi sähkökuluihin?

Lisääntynyt viihde-elektroniikan käyttö, nykyaikaisten ja täysin uudenlaisten keittiökoneiden hankinta ja esimerkiksi öljylämmityksen korvaaminen täysin sähkökäyttöisillä lämmityslaitteilla ei tarkoita sitä, että kotitaloutesi sähköenergian ja lämmitysenergian kulutuskin kasvaa.

Hankkisinko lämpöpumpun?

Jos vesikeskuslämmitykseen liitetty öljylämmityskattila korvataan ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämpöpumppulaitteistolla, laskevat talon lämmityskulut yleensä alle puoleen entisestä.

Ilmalämpöpumppuja hankitaan nyt kiivasta tahtia. Niitä asennetaan suoran sähkölämmityksen rinnalle ja muidenkin lämmitystapojen tueksi.

Lämpöpumppujen taloudellisuus vaihtelee COP-luvun eli hyötysuhdekertoimen perusteella. COP-luku taas muuttuu sitä huonommaksi, mitä kylmempi on ulkoilma tai maalämmön tapauksessa lämpötila maaperässä tai vesistössä, mihin lämmön keräysputkisto on asennettu. Jos COP-luku on 4, tuottaa lämpöpumppu yhden kilowattitunnin sähkönkulutuksella 4 kWh lämpöenergiaa asuntoon.

Lämmitysjärjestelmän perusteellinen saneeraus tai tehokkaan lämpöpumppulaitteiston asentaminen on perusteltu syy tutkia myös sähkösopimuksen hintaa.

Vähennä turhaa sähkönkulutusta

Nykypäivänä monella nuorella on nenä kiinni älylaitteen ruudussa ja ympärillä pauhaa musiikki ja välkkyy kuva monenmoisista viihde-elektroniikkalaitteista. Kaikkea ei voi sulattaa kerralla. Ei television tai tietokoneen tarvitse olla jatkuvasti päällä. Osan laitteista voi hyvin sammuttaa.

Tiesitkö, että laturit ja muuntajat kuluttavat virtaa, vaikka niihin ei ole kytketty laitteita. Sama tilanne on monien kodin viihdelaitteiden kanssa. Virtajohdot kannattaa kytkeä irti verkkovirrasta aina kun se on mahdollista. Ja näin sähköä säästyy.

Sama tilanne on valaistuksen kanssa: turhat valot kannattaa sammuttaa. Et kai etsi vanhasta muistista rautakaupasta tai marketista uusia halogeeni-, hehku- ja loisteputkilamppuja. Ei kannattaisi, sillä niiden kestoikä on lyhyempi ja sähkönkulutus paljon suurempi kuin nykyaikaisilla ja kirkkailla LED-lampuilla ja -putkilla.

Kuluttajan kannalta paras kilowattitunti on säästetty kilowattitunti, sillä siitä ei tarvitse maksaa eikä hintaa kilpailuttaa. Nyt kun kerran olet kiinnostunut kotitaloutesi sähkökulujen vähentämisestä sähkösopimuksia kilpailuttamalla, analysoi samalla myös ruokakuntasi mahdollisuudet vähentää sähkönkulutusta.

Kuinka pitkäksi aikaa sitoudun uuteen sähkösopimukseen?

Kun kilpailutat sopimustasi, niin selvitä myös, millä ehdoilla sopimukset voi vaihtaa tai lopettaa.

Määräaikainen sopimus antaa vähemmän joustoa muutoksiin, ellet ole pian muuttamassa. Muutto on syy lopettaa vanha sopimus.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa vähintään joka toinen vuosi. Sen voi vaihtaa toisentyyppiseen sähkösopimukseen tai lopettaa halutessaan. Jos nyt pelkäät solmia pörssisähkösopimuksen talven mahdollisten hintahuippujen ja niistä johtuvien korkeiden kuukausilaskujen takia, niin solmi vaikka talvikaudeksi kiinteähintainen sopimus. Voit palata kilpailutusasiaan uudelleen keväällä.

Muista, että sähkösopimusten kilpailuttaminen ja vertailu ei maksa sinulle mitään. Vasta kun päädyt solmimaan uuden sopimuksen, alkaa laskussa näkyä myös välittäjän korvaus.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

 • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
 • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
 • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Sähkön myynti ei ole hyväntekeväisyyttä

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, että sähkömarkkina on monimuotoinen, nopeasti muuttuva toimiala, johon vaikuttaa hyvin monta muuttujaa. Se on myös kilpailtu, joten hintatarjouksia kannattaa kysyä useilta tuottajilta.

Sähköenergiaa tuottavat ja myyvät yhtiöt tavoittelevat myös liikevoittoja. Tappiollakin sähköä myydään, kun on ylituotantotilanne, mutta kokonaisuutena kaikki pyrkivät tekemään tulosta.

Sinun pitää kuluttajana olla itsekäs. Vanhaan sähkösopimukseen ei kannata jumittua, jos se on huomattavan kallis uusiin vaihtoehtoihin verrattuna. Voit tietää tilanteesi vain vertailemalla nykyistä sopimustasi uusiin Summarumin kautta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Sähkön hinta on merkittävä menoerä taloudessa nykyisillä hinnoilla. Sinun kannattaakin kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Luotettava sähkön hintavertailu 2023

Jos etsit luotettavaa sähkön hintavertailua, olet saapunut oikealle sivustolle. Kerromme tässä alla, miksi sinun kannattaa kilpailuttaa sähkö meidän palvelumme kautta.

Mistä asioista koostuu luotettava sähkön hintavertailu 2023?

Sähkön hintavertailu eli sähkön kilpailutuspalvelumme on ilmainen eli sen vaiheiden läpikäyminen ei maksa sinulle mitään. Se ei myöskään sido sinua mihinkään. Vasta allekirjoitettuasi ja hyväksyttyäsi jonkin sähköyhtiön sopimuksen, uusi sähkösopimus astuu voimaan, mutta siinäkin tapauksessa sinulla on käytettävissäsi 14 vuorokauden pituinen peruutusoikeus.

Maksuttomuuden ja helppouden lisäksi palvelumme on luotettava sähkön hintavertailu näiden asioiden takia:

 • Suosittelemme puolueettomasti aina kuluttajalle edullisinta sähkösopimusta
 • Voit löytää kauttamme edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen, valitse hintavertailuun vain erilaiset suotimet, niin näet sähkösopimukset eri tavoilla luokiteltuna
 • Pyrimme saamaan asiakkaillemme säästöjä aikaan, siksi tarjoamme palvelua sähkön kilpailutukseen
 • Ilmoitamme sähkösopimukseen liittyvät asiat mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi
 • Olemme suomalainen yhtiö ja käsittelemme tietojasi aina tietoturvallisesti luotettavalla tavalla ja kerromme, kuinka tietojasi tullaan käyttämään

Voit lukea Summarum Media Oy:sta lisää Tietoa meistä -sivulta. 

3 sähkönsäästövinkkiä:

 • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
 • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
 • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä