Sähkön hintakehitys Suomessa

Sähkön hintakehitys on monen tekijän summa. Miten sähkön hintakehitys on vaihdellut Suomessa? Entä minkälaiset tulevaisuuden ennusteet ovat? Lue lisää alta.

Kilpailuta sähkösopimukset

Ladataan..
Ladataan lomaketta..

Kilpailuta sähkösopimukset

Vertaa ja kilpailuta sähkösopimukset maksutta


Vertailun tekeminen on helppoa ja nopeaa


Saatavilla lukuisia vihreitä sähkösopimuksia

Summarum Mediassa

Terhi Kolehmainen
Terhi Kolehmainen
2021-08-07
Vahvistettu
En saanut hyvää lainaa
Sami Teittinen
Sami Teittinen
2021-08-06
Vahvistettu
Saatuani lainatarjouksen toimitin viimeisimmän palkkaerittelyn ja muutaman tunnin kuluttua rahat olivat jo tililläni. Todella nopea ja simppeli prosessi.
asiakas
asiakas
2021-07-28
Vahvistettu
Hyvin hallittua hakua! Hyvin hallittua hakutoimintaa ja opastusta. Tarvitaan jonkin verran viitseliäisyyttä käyttäjältä itseltään. Arvosanalla hyvä.
Tuncher Saliev
Tuncher Saliev
2021-07-26
Vahvistettu
erinomainen palvelu Olen erittäin tyytyväinen nopeaan ja laadukkaaseen palveluun
Sari Vihavainen Os Rouvari
Sari Vihavainen Os Rouvari
2021-07-19
Vahvistettu
Lainatarjouksia ei tullut
Ari Tapio Mattila
Ari Tapio Mattila
2021-07-16
Vahvistettu
Toimii niin kuin pitkin ja sain palvelua henkilö kohtaisesti ja kysymyksiin vastaukset..suosittelen kylläkin .
Krista Nurmi
Krista Nurmi
2021-07-03
Vahvistettu
En saanut jostqin syystä lainaa
Kimmo Alaluusua
Kimmo Alaluusua
2021-06-17
Vahvistettu
Lloistava Todella onnistunut ja nopea palvelu kiitos siitä.
Raisa Mattiöa
Raisa Mattiöa
2021-06-16
Vahvistettu
Nopeaa ja ystävällistä tosi asiakaspalvelua
Sirpa
Sirpa
2021-06-12
Vahvistettu
Lantti-saldolaina on hyvä apu arjen yllättävään menoerään

Sähkön hintakehitys nyt

Sähkön hintakehitys eroaa monesta muusta hyödykkeestä. Koska sähkön hintakehitys on riippuvainen monista vaihtelevista tekijöistä, vaihtelut hinnan sisällä ovat hyvin yleisesti esiintyviä.

Alla olevasta taulukosta on mahdollista tarkastella, miten sähkön hintakehitys on kulkenut vuoden 2021 aikana.

Sähkön hinnan yksikkönä toimii tarkastelussa e/MWh eli euroa per megawattitunti.

Sähkön hintakehitys on usein vaihtelevaa, mutta yllä olevasta kaaviosta on mahdollista huomata tarkemmin, miten sähkön hintakehitys on vaihdellut kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2020 ennätyssateinen keli piti sähkön hinnan matalana läpi vuoden. Kuten kaaviosta voidaan kuitenkin todeta, vuonna 2021 tilanne on ollut eri.

Sähkön hinta pysyi suhteellisen alhaisena vuoden 2021 alussa. Halvimmillaan sähkö oli vuonna vuoden alussa, maaliskuussa, jolloin sen hinta oli ainoastaan 36,76 euroa /MWh.

Hinta lähti kuitenkin nousuun toukokuun 2021 aikana. Kalleimmillaan sähkön hinta on toistaiseksi ollut heinäkuussa, jolloin hinta oli kaksinkertainen maaliskuuhun nähden.

Sähkön nousseeseen hintaan ovat vaikuttaneet muun muassa kuluneen kesän hyvin vähäsateiset kelit sekä fossiilisen sähkön päästöoikeuksien voimakkaasti noussut hinta.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

  • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
  • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
  • Kilpailuttamalla tiputat nykyisen sähkösopimuksesi hintaa

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Sähkön spot-hinta eli pörssihinta

Sähkön spot-hinta eli pörssihinta on sähkön raakahinta, johon ei ole sisällytetty sen välityskustannuksia tai veroja. Sähkön spot-hinta ilmoitetaan sähköpörssissa aina tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille erikseen.

Suomen alueen sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille aina kyseistä vuorokautta edeltävän päivän aikana. Suomen tulevan päivän sähkön hinta on pörssissä aina viimeistään kello 12:30.

Nord Pool – Pohjois- ja Baltianmaiden oma sähköpörssi

Nord Pool on Pohjoismaiden sekä Baltian Maiden oma sähköpörssi. Nord Poolin kautta kuluttaja voi tarkastella sähkön hintakehitystä haluamansa aikajänteen sisällä.

Nord Pool hallinnoi sähköpörssiä Pohjoismaiden sekä Baltian maiden lisäksi myös muissa Euroopan maissa.

Alle on listattuna niitä Euroopan maita, joiden sähköpörssiä Nord Pool Pohjoismaiden sekä Baltian maiden pörssien lisäksi hallinnoi.

Tutustu tarkemmin Nord Pooliin heidän omalta verkkosivustoltaan. 

Sähkön hintakehitys tulevaisuudessa – nämä asiat saattavat muuttua

Sähkön hintakehitys tulevaisuudessa on vaikea ennustaa. Valistuneita arvauksia on mahdollista tehdä menneiden hintojen perusteella, mutta todellinen ennuste ei osu välttämättä oikeaan. Koska sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon, on haastava eritellä yksittäisten tekijöiden vaikutusta.

Pyrkimys siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettavaan sähköön on ollut jatkuvasti kasvava trendi. Vesi- ja tuulivoima ovat kuitenkin riippuvaisia aina säätilojen kehityksestä.

Sähkön tuotannon siirtyessä jatkuvasti enemmän näiden fossiilista vapaiden tuotantomuotojen pariin,nousee samalla myös sähköntuotannon vaihtelevuus.

Emme voi juuri vaikuttaa esimerkiksi sateiden määrään, jolla on jatkuvasti kasvava vaikutus myös sähkön hintaan. Sähkön hintakehitys tulevaisuudessa saattaakin olla vielä entistä alttiimpi suurille vaihteluille sääolosuhteiden mukaan.


Muita sähköön liittyviä artikkeleita

Miten sähkön hinta on kehittynyt 2000-luvulla Suomessa?

Montaa kuluttajaa kiinnostaa se, miten sähkön hintakehitys 2000-luvulla on toteutunut.

Artikkelissa aiemmin esitelty Nord Pool kerää historiallista dataa sähkön hinnasta ja sähköpörssin datan perusteella voidaankin tarkastella, miltä sähkön hintakehitys Suomessa on 2000-luvulla näyttänyt.

Nord Poolin verkkosivuilta on tarkasteltavissa sähkön hintakehitys Suomessa vuodesta 2006 alkaen. Alla olevassa kaaviossa onkin kuvattu sähkön hintakehitys Suomessa alkaen vuodesta 2006 ja päättyen vuoteen 2020.

Kaavion perusteella voidaan heti todeta, että sähkön hintakehitys 2000-luvulla on vaihdellut vuosikohtaisesti. Sähkön hintakehitys oli etenkin 2000-luvun alussa hyvin vaihtelevaa.

Matalimmillaan sähkön hinta on tämän tarkasteluvälin sisällä ollut vuonna 2007, jolloin sähkön hinta oli keskimäärin 30,01 e/MWh. Korkeimmillaan sähkön hinta on 2000-luvulla ollut vuonna 2010, jolloin sähkön hinta oli keskimäärin 56,64 e/mWH.

Näin sähkön hinta muodostuu

Suurin osa tavallisista kuluttajista ei todennäköisesti tiedä, mistä sähkön hinta tarkalleen ottaen muodostuu. Tietämättömyys aiheesta on ymmärrettävää, sillä sähkön hinnan muodostuminen poikkeaa monilta osin tyypillisimmistä markkinoilla olevista muista hyödykkeistä.

Sähkömarkkina eroaa monesta muusta markkinasta siten, ettei sähköä voida samalla tavoin varastoida kuin monia muita hyödykkeitä voidaan.

Esimerkiksi öljyn hinta on huomattavasti sähköä tasaisempi, sillä öljyä kyetään varastoimaan ja sen saatavuutta näin tarkastelemaan ja säännöstelemään helpommin.

Sähkön hinta taas määräytyy koko ajan sen hetkisen markkinatilanteen mukaan. Koska Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden sähköstä noin puolet tuotetaan uusiutuvalla vesivoimalla, on vesitilanteella merkittävä vaikutus sähkön hintaan.

Nämä asiat vaikuttavat sähkön hintakehitykseen

Kuten edellisessä kappaleessa käsiteltiin, sähkön hintakehitykseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa seuraavat

Kuten listasta on helppo huomata, sähkön hinnan määräytyminen ei ole yksitahoinen. Sähkön hintakehitys onkin kiinni monista kuluttajasta riippumattomista tekijöistä.

Säätilat, kuten vesisateiden määrä, lämpötila sekä tuulisuus vaikuttavat kaikki merkittävästi sähkön hintaan. Lisäksi markkinoiden tilanne sekä päästöoikeuksien hinta ovat merkittäviä tekijöitä hinnan muodostumisessa.

Suurimmalla osalla tavallisista kuluttajista on kuitenkin asumiseen liittyen sähkösopimus, jossa sähkön hinta on sidottu johonkin tiettyyn summaan. Täysin sähkön pörssihinnan mukaan muuttuva sähkösopimus on harvinaisempi, mutta sellaisiakin on olemassa.

Joidenkin lähteiden mukaan noin 10 % suomalaisista kuluttajista omaa tällaisen sähkön pörssihinnan mukaan muuttuvan sähkösopimuksen.

Kilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. KILPAILUTA SÄHKÖ

Usein kysyttyä

Miten sähkön hinta on kehittynyt Suomessa?
Sähkön hinta on kehittynyt edellisen vuoden aikana vaihtelevasti. Vuoden 2020 aikana sähkön hinta oli erityisen matalalla. Kesän 2021 aikana hinta on kuitenkin kiivennyt suhteessa tähän ylöspäin.
Mitkä asiat vaikuttavat sähkön hintakehitykseen?
Sähkön hintakehitykseen vaikuttavat muun muassa sen hetkisten markkinoiden kysyntä ja tarjonta, polttoaineiden hinnat sekä päästöoikeuden hinta. Lisäksi Pohjoismaiden markkinoilla sen hetkinen vesitilanne on merkittävä tekijä hinnan määräytymiselle.
Mistä sähkön hintakehitystä voi seurata?
Kuluttajan on mahdollista seurata sähkön hintakehitystä sähköpörssi Nord Poolin avulla.
Mikä on Nord Pool?
Nord Pool on sähköpörssi, jonka avulla kuluttajan on mahdollista tarkastella sähkön hintaa. Nord Poolin verkkosivuilta kuluttaja voi tarkastella sähkön reaaliaikaista, historiallista tai tulevan päivän hintaa.
Mitä tarkoittaa sähkön spot-hinta?
Sähkön spot-hinta on Nord Poolin sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta jokaiselle vuorokauden tunnille. Spot-hinta tulee näkyviin seuraavan vuorokauden joka tunnille tarkastelun kohdetta edeltävänä päivänä.