Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,62 snt/kWh 0,2 snt/kWh 5,23 snt/kWh

Sähkökatkot – Sähköverkon tila, viat ja häiriöt

Yleisin syy sähkökatkoille löytyy vaihtelevista sääolosuhteista; kuten myrskystä, ukonilmasta tai erittäin kovista pakkasista. Lue alta mitkä muut asiat vaikuttavat sähköverkkoon ja sähkön tuotantoon. Kilpailuta samalla nykyinen sopimuksesi.

Yleisin syy sähkökatkoille löytyy vaihtelevista sääolosuhteista; kuten myrskystä, ukonilmasta tai erittäin kovista pakkasista. Lue alta mitkä muut asiat vaikuttavat sähköverkkoon ja sähkön tuotantoon. Kilpailuta samalla nykyinen sopimuksesi.

Ladataan lomaketta..

Sähkökatkot Suomessa – mistä ne johtuvat?

Sähköverkon viat johtuvat joskus ukkosen aiheuttamista jännitepiikeistä sähköverkossa. Sähkökatkoksia tulee usein myös silloin, kun puita kaatuu myrskyn tai lumikuorman takia sähkölinjojen päälle. Ilmajohtojen vioista pyritään eroon korvaamalla näkyviä sähkölinjoja maakaapeloinnilla.

Myös maakaapelointiin voi tulla vikoja ja vaurioita esimerkiksi tilanteissa, kun kaivinkone repäisee kaapelin poikki. Kaikki sähkökatkot eivät ole verkkovikoja. Saatko omaan kiinteistöösi sähköt päälle, jos vika onkin omassa talossasi? Entä miten sähkökatkoksiin voi varautua?

Sähkökatkokset ja verkkohäiriöt ovat nykyäänkin yllättävän yleisiä. Tosin ne ovat vähentyneet monesta syystä entisaikoihin verrattuna. Kauas on tultu ajoista, joissa kodin sähkövalot alkoivat vilkkua ja värähdellä aina tiettyyn kellonaikaan.

Tällaiset säännöllisesti toistuvat katkokset johtuivat siitä, että kaikilla kylän karjatiloilla olivat lypsykoneet yhtaikaa päällä. Ne aiheuttivat häiriöitä ja poikkeamia myös toimitettavan sähkön laatuun, joskus jopa sähkökatkoja.


Löydä edullisin sähkösopimus

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Fingrid seuraa ja tasapainottaa sähköverkon tilaa

Suomen kantaverkon tilasta vastaa valtakunnallinen sähköverkkoyhtiö Fingrid. Sen tehtävänä on varmistaa, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat joka hetki tasapainossa. Jos kotimainen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kultusta, on sähköä tuotava ulkomailta.

Ylituotantotilanteessa ja muulloinkin sähköä myös viedään Suomesta. Sähkö ei ole Suomesta loppunut edes pahimpina pakkastalvina huippukulutuksen aikana.

Fingridin verkkosivuilta näkee sekä koko ajan vaihtuvina numeroita että graafisina kuvina sähköverkon tilan tuotanto- ja kulutuslukemineen ja sähkön tuontimäärineen. Sivustolla on mukava vertailla, kuinka monta megawattituntia sähköä tuotetaan kunakin hetkenä

 • ydinvoimalla
 • teollisuuden yhteistuotannolla
 • (prosessilämpö ja sähkö)
 • kaukolämmön yhteistuotannolla (kaukolämpö ja sähkö)
 • vesivoimalla
 • tuulivoimalla
 • aurinkovoimalla
 • sekä muulla tavoin.

Sivustolla näkee myös käytettävissä olevan tehoreservin eli niiden voimalaitosten tuotantokyvyn, jotka ovat nopeasti käynnistettävissä ja liitettävissä sähköverkkoon. Myös voimalaitosjärjestelmän käyttötilanne, kulutetun sähkön hiilidioksidipäästöt ja sähköenergian alueellinen vuorokausihinta megawattituntia kohti Suomessa on esitetty sivustolla.

Tiesitkö?

Suomi on osa Baltian ja Pohjoismaiden yhteistä sähköpörssiä, Nord Poolia. Suomesta on sähkön siirtoyhteydet Pohjois-Suomen kautta Norjaan, Pohjois- ja Etelä-Suomesta Ruotsiin ja Suomenlahden yli Viroon.

Sähköpörssissä sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan sekä monien muiden tekijöiden perusteella. Tämä ns. spot-hinta määritellään noin kello 13:30 mennessä seuraavan päivän jokaiselle tunnille erikseen.

Raha on hyvä konsultti. Kun sähköenergian kysyntä nousee huippuunsa, myös hinta nousee niin korkeaksi, että monet kuluttajat rupeavat mahdollisuuksiensa mukaan vähentämään omaa sähkönkulutustaan, jotta sähkölaskun suuruus ei nouse yli kipurajan. Kuluttajan käyttäytymisellä onkin merkittävä vaikutus siihen, että kaikille riittää sähköä myös paukkupakkasilla.

Fingridin sivuilla voi varsinkin kesällä päätellä tehoreservin volyymin perusteella, milloin suurimmilla sähköntuottajilla eli ydinvoimaloilla on huoltoseisokkeja.

Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Venäjä on oma lukunsa

Vuosikymmeniä vanha suunta tuoda sähköä Suomeen on ollut itä. Venäjän sähköntoimitukset Suomeen vastaavat usein suuren ydinvoimalaitokset tuotantotehoa, jopa enemmänkin. Suomesta on tietysti ollut myös sähköenergian vientimahdollisuus Venäjälle.

Venäjän sähköllä ja maakaasulla sekä hiilelläkin on ollut vaikutusta Suomen ohella myös Baltian ja Keski-Euroopan sähköntuotantoon ja -saantiin ja sitä kautta taas Suomeen:

 • Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua ovat vielä vuoden 2025 loppuun yhteydessä Venäjän sähköverkkoon.
 • Baltiassa ei ole noin kymmeneen vuoteen otettu käyttöön uutta voimalaitoskapasiteettia tai tuulipuistoja.
 • Baltiassa on paljon sähköä tuottavia voimalaitoksia, joissa käytetään polttoaineena Venäjältä tuotavaa maakaasua.
 • Saksassa tehty päätös sulkea ydinvoimalat on johtamassa siihen, että Keski-Euroopassa ollaan tulevaisuudessa entistä enemmän riippuvaisia Venäjältä tuotavasta maakaasusta, jota käytetään voimalaitoksissa sähköntuotantoon.
 • Maakaasua viedään Keski-Eurooppaan muun muassa Ukrainan ja Valko-Venäjän kautta sekä myös Itämeren pohjaan asennettuja Nord Stream -maakaasuputkia pitkin.
 • Venäjä on syystä tai toisesta rajoittanut maakaasun virtausta Keski-Eurooppaan. Tästä syystä maakaasun varmuusvarastot ovat vajavaiset.
 • Nord Stream 2 -maakaasuputki on valmis, mutta se ei ole vielä saanut käyttölupaa. Syyksi sanotaan sitä, että kaasuntuonnista huolehtiva yhtiö on tällä hetkellä kokonaan venäläisomisteinen. On vaadittu luvan saannin ehdoksi sitä, että kyseisestä yhtiöstä yli puolet siirtyy saksalaisomistukseen.
 • Monet länsimaat ovat kritisoineet Venäjän toimia Ukrainassa mm. Krimin miehityksen takia. Ne ovat jopa vaatineet, että Nord Stream 2:lle ei pidä antaa käyttölupaa ollenkaan.
 • Vaihtoehto Venäjältä tuodulle maakaasulle on nesteytetty maakaasu eli LNG. LNG-terminaaleja on Keski-Euroopassa ja Suomessakin useita. Tilanne on kuitenkin ollut se, että esimerkiksi Yhdysvalloista ei ole riittänyt tai tarjottu nesteytettyä maakaasua Keski-Euroopan tarpeisiin, joten LNG-terminaalien säiliöitä ei ole pystytty täyttämään.

Ukrainan sodasta johtuvat, länsimaiden asettamat pakotteet Venäjälle ovat johtaneet siihen, että sieltä ei tuoda sähköä Suomeen. Venäjä katkaisi sähköntuonnin toukokuussa 2022.

Mistä tiedän kuinka laaja verkkovika on kyseessä?

Kun asuntosi sähköt menevät poikki yllättäen, varmista ensin, että kyseessä on sähköverkon vika. Jos lähistöllä on muita kiinteistöjä, voit nähdä ikkunasta tai käydä pihalla katsomassa, onko muilla valot. Jos ei ole, niin on syytä epäillä katkosta sähkönjakeluverkossa.

Sähköyhtiöt tiedottavat yleensä hyvissä ajois huolto- ja asennustöistä sähkölinjoilla, muuntoasemilla ja voimalaitoksilla, jos ne ovat etukäteen suunniteltuja ja tiedossa. Sähköverkkojen toiminta on yleensä varsin hyvin varmistettu niin, että sähkövian sattuessa vikakohta kytkeytyy pois verkosta ja sähköä aletaan toimittaa asiakkaille vaihtoehtoista reittiä. Kaikille asiakkaille ei tietenkään ole rakennettu tuplayhteyttä.

Kun olet varmistanut, että mahdollinen sähkökatkoksen syy löytyy sähköverkosta, voit tutkia älypuhelimella paikallisen sähköyhtiön tai Energiateollisuuden ylläpitämiä sivustoja. Niistä näet

 • sähköverkon tila
 • näyttävät alueet, joilla vika ilmenee

ja ne kertovat myös muutaman minuutin välein päivittyessään ilman sähköjä jääneiden kuluttajien määrän alueellasi.

Häiriökarttojen yhteydessä on usein myös selkeäsanaisia tiedotteita vian laadusta, arvioita sähkökatkoksen mahdollisesta kestosta sekä toimenpideohjeita katkostilanteessa.

Onko orava taas kiivennyt muuntoaseman sisään?

Joskus sähkökatkokset johtuvat myös oikosuluista tai tulipaloista esimerkiksi sen takia, että oravat ja muut pieneläimet ovat tunkeutuneet sähkö- tai muuntoaseman laitteistokaappiin ja aiheuttaneet oikosulun. Huonosti oli taas käynyt oravalle ja koko kylältä sähköt poikki!

Oman alueesi sähköverkon tilan ja vikatiedot löydät kotikuntasi alueella toimivan sähköverkkoyhtiön verkkosivuilta.

Suurhäiriötilanteet

Suurhäiriötilanteet ovat sellaisia, joissa sähkökatkoja on todennäköisesti varsin laajoilla alueilla. Korjaustöissä saattaa kestää silloin kauan. Mikäli osut suurhäiriötilanteen vaikutusalueelle, voi olla järkevää siirtyä vaikkapa ystävien tai sukulaisten luokse odottamaan sitä, että sähköt palautuvat. Näin kannattaa toimia etenkin silloin, kun talouteesi kuuluu pieniä lapsia tai vanhuksia.

Tyypillisesti laajoista häiriötilanteista kerrotaan tilannetietoja eri radiokanavilla ja netissä. Suomen kantaverkko on hyvässä kunnossa ja se kattaa miltei 120 sähköasemaa sekä kymmenien tuhansien kilometrien edestä voimajohtoja.

Korvaako mikään, jos sähkökatkos kestää pitkään?

Sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan korvauksia asiakkaille, jos sähkökatkos kestää yli 12 tuntia. Jotkin sähköyhtiöt maksavat vapaaehtoisesti korvauksia jo silloin, kun sähkökatkos on kestänyt vähintään kuusi tuntia. Erään sähköverkkoyhtiön korvausmäärät ovat seuraavat:

 • Kun sähkökatkos kestää 6-12 tuntia, hyvitetään asiakkaalle 3 % vuotuisen verkkopalvelumaksun määrästä, kuitenkin enintään 350 €.
 • Kun sähkökatkos kestää 12-24 tuntia, hyvitetään asiakkaalle 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 • Vakiohyvitys 24-72 tunnin pituisesta sähkökatkosta on 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 • 72-120 tunnin sähkökatkoksesta hyvitetään asiakkaalle 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 • 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta hyvitetään, kun asiakkaan sähkökatkos on kestänyt 120-192 tuntia.
 • 192-288 tunnin sähkökatkos oikeuttaa 150 %:n hyvitykseen vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 • Yli 288 tunnin sähkökatkoksen takia hyvitetään asiakkaalle 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 • Vuotuisten hyvitysten kokonaismäärä on kuluttajakohtaisesti enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2.000 €.
 • Hyvitykset ja korvaukset näkyvät ilman anomusta automaattisesti sähkölaskulla.

Miten selvitän oman kiinteistön sähköviat?

Kaikki sähkökatkokset eivät johdu sähköverkon vioista. Jos sähkökatkos rajoittuu omaan asuntoosi tai kiinteistöösi, pystyt usein itse selvittämään syyn häiriöön ja saamaan sähköt uudestaan päälle.

Oletko maksanut sähkölaskun?

Yksi syy sähkön katkeamiseen voi olla se, että sähkölasku on jäänyt maksamatta. Saat aina huomautuslaskuja ja muistutuksia maksamattomista laskusta. Ne saattavat mennä myös perintään. Jos et vieläkään maksa laskua, sinulle lähetetään katkaisuvaroituksia.

Jossain vaiheessa raja tulee vastaan ja sähköyhtiö katkaisee sähköntoimituksen asuntoosi tai kiinteistöösi. Tilanteesta selviää vain rästiin jääneet laskut maksamalla.

Nykyään lähes kaikissa kiinteistöissä on huoneistokohtainen sähkön etäluenta. Sähköt voidaan siis katkaista etäkäyttöisesti niin, että kukaan ei tule vääntämään pääkytkintä nollille ja sinetöimään sitä.

Kun olet maksanut rästilaskut, sähköt kytketään myös päälle etäkäyttöisesti. Se ei vielä tarkoita sitä, että valot syttyisivät asunnossa ja kodinkoneet saisi päälle. Yleensä etäluettavissa sähkömittareissa on LED-valonappi, joka alkaa vilkkua vihreänä. Sitä painamalla saat sähköt taas toimintaan.

Samalla tavalla menetellään sähköjen päälle kytkennässä, jos asunnosta on esimerkiksi remontin ja sähkötöiden takia ollut väliaikaisesti virrat pois.

LUE MYÖS: Sähkösopimus heti voimaan

Ovatko sulakkeet kunnossa?

Omakotitaloissa ja usean asunnon kiinteistöissä on yleensä sähkökaappi, jossa on kiinteistön pääsulakkeet ja asuntokohtaisia pääsulakkeita. Jos useita asuntoja on kytketty samalla pääsulakkeelle, ne voivat palaa sinusta riippumattomista syistä. Voit luultavimmin itse tutkia tilanteen ja vaihtaa palaneen tulppasulakkeen tai kytkeä automaattisulakkeen ON-asentoon.

Palanut tulppasulake tai OFF-asentoon napsahtanut automaattisulake voi löytyä myös asunnon omasta sähköpääkeskuksesta. Automaattisulakkeetkaan eivät ole ikuisia, joten niiden toiminta kannattaa tarkistaa. Palaneen automaattisulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen.

Kytkitkö juuri sähköverkkoon mahdollisesti viallisen sähkölaitteen?

Oman asunnon sähköt saattavat mennä poikki, kun kytket sähköverkkoon viallisen laitteen. Silloin voi tulla oikosulku, jonka takia vikavirtakytkin katkaisee sähköt, tulppasulake palaa tai automaattisulake menee OFF-asentoon.

Ongelmasta selviää, kun ei enää yritä käyttää laitetta, joka sähkökatkoksen aiheutti.

Tiesitkö, että kytkinkelloista voi loppua paristo?

Onko talossasi kaksiaikatariffiin perustuva sähköliittymä? Silloin sähköpääkeskuksessa on todennäköisesti yksi tai useampi kytkinkello, joka kytkee esimerkiksi varaaville sähkölämmittimille tai lämpimän käyttöveden varaajille virtaa yöaikaan, kun sähköenergia on halvimmillaan.

Kytkinkellojen varakäyntiparisto kestää käyttökunnossa kymmenisen vuotta. Jos asunnossasi sen jälkeen käännetään sähköt pois pääkytkimestä tai asuinalueellasi on sähkökatkos, niin kytkinkello hukkaa katkon aikana ohjelmoinnit. Kun sähköt taas palautuvat, menee kello nollille, eikä lämmitys enää kytkeydy yöllä päälle.

Pariston vaihtaminen kytkinkelloon ei kannata. Osta uusi tai asennuta sähkömiehellä uusi kytkinkello.

Sähkökatkot kartalla alueittain

Sähkön toimitusvarmuus on ollut Suomessa niin korkealla tasolla, että se on voinut tuntua jopa itsestäänselvyydeltä. Onneksemme täällä pohjoisessa meillä luonnonvoimat eivät aiheuta kovinkaan suuria henkilövahinkoja vuosittain, mutta ajoittain sähköverkkomme joutuvat koetukselle ja sähkökatkoksia osuu ajoittain kohdalle.

Jos epäilet sähkökatkosta tai sinua kiinnostaa nähdä sähkökatkot kartalla, voit tarkistaa sähkökatkot alueittain esimerkiksi verkko-osoitteesta sahkokatkokartta.fi – sieltä näet koko Suomen sähkökatkot kartalla.

Sähkökatkokartta näyttää sähkökatkot tänään

Sähkökatkokartta kertoo sähkökatkot tänään ja antaa tiedot Suomen sähkökatkoista ajankohtaisesti. Pystyt tarkastelemaan sähkökatkohistoriaa myös sähköverkkoyhtiöittäin sekä näkemään yhteyden sen hetkisen tilan.

Sähkökatkot kartalla kertoo myös, johtuuko sähkökatkos tehtävästä sähkötyöstä vai jostakin vikakatkosta. Nämä ovat eritelty työkatkoina sekä vikakatkoina.

Kyseisen sivun sähkökatkokartta perustuu sähköverkkoyhtiöiden tuottamaan tietoon sähkökatkoista. Sivulle on listattuna niiden yhtiöiden katkokset, jotka tarjoavat tietoa katkoista karttapalvelun avulla.

Voit myös tarkistaa oman sähköyhtiösi sähkökatkot heidän omasta karttapalvelustaan, mikäli heillä sellainen on. Saatat nähdä vielä sähkökatkot alueittain vielä tarkemmalla kartalla. Tässä tapauksessa navigoi siis oman sähköverkkoyhtiösi sivuille, ei sähkömyyjän sivuille. Sieltä näet sähkökatkot tänään lähistölläsi.


Miksi kilpailuttaa sähkösopimukset Summarumilla?

 • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä edullisemman tai ekologisemman sähkösopimuksen
 • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
 • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Miten voin varautua sähkökatkoksiin?

Sairaaloissa, monissa teollisuus- ja tuotantolaitoksissa ja myymälöissä on omia varasähköjärjestelmiä, esimerkiksi dieselgeneraattoreita, jotka pitävät elintärkeät toiminnot kunnossa ja päällä sähkökatkon sattuessa. Niissä on myös varakäyntiakustoja ja turvakaapelointeja, joiden avulla poistumisteitä osoittavat viitoitukset pysyvät valaistuina ja poistumisovista pääsee turvallisesti ulos.

Toimistoissa pöytätietokoneiden ja servereiden toiminta ja hallittu sammuttaminen yllättävän sähkökatkon varalta on varmistettu laite- ja verkkokohtaisilla varavoima- eli UPS-laitteilla. Ne ovat suositeltavia verkkovirran varassa toimivien pöytätietokoneiden tietojen tuvaksi myös kotioloissa. Kannettavien tietokoneiden akut yleensä riittävät kattamaan pitkänkin sähkökatkon aikana tarvittavan virransaannin.

Vinkki

Jokaisessa toimistossa ja kodissa pitäisi olla helposti löydettävissä taskulamppuja, kynttilöitä ja tulitikkuja tai kaasusyttymiä, jotta tiloihin saadaan nopeasti tarpeeksi valoa turvallista liikkumista varten.

Mikäli asunnossasi on puulämmitteisiä takkoja ja uuneja, varmista polttopuiden saatavauus myös mahdollisten sähkökatkojen varalle. Paleltua ei kannata eikä putkia saa päästää jäätymään.

Kovalla pakkasella pakasteiden sulamattomuuden voi varmistaa viemällä niitä koreissa vaikka parvekkeelle. Kesällä kylmälaitteiden kansia ja ovia kannattaa aukoa mahdollisimman vähän, jotta elintarvikkeet eivät pilaannu.

Varaudu sähkökatkoihin näin

Voit varautua sähkökatkoksiin tosiaan varsin yksinkertaisilla toimilla. Tässä vielä tärppilistamme. Katso, että kotoasi löytyy nämä:

 • paristo- tai akkukäyttöinen radio
 • ruokaa ja juomavettä
 • käteistä rahaa
 • kynttilöitä ja tulitikkuja
 • taskulamppu ja siihen paristoja
 • jos kotoasi löytyy rakka tai muu tulisija, polttopuita
 • ladattu ylimääräinen virtalähde puhelinta varten
 • ensiapulaukku
 • varasulakkeita

Älä turhaan avaa sähkökatkon aikana pakastinta tai jääkaappia. Näiden laitteiden kyky säilyttää tuotteita kylmänä riippuu laitteesta.

Jääkaapissa ruoat säilyvät viileänä muutamia tunteja ilman sähköä, pakastimet sen sijaan voivat säilyttää ruoat jopa vuorokauden yli.

Missä tilanteissa sähkö voitaisiin katkaista?

Sähkö on tulevana talvena ennätyskallista ja energiasta voi olla Suomessakin jopa pula. Sähkön kulutus talvella on muutenkin kalliimpaa, ja kylmää kyytiä on tiedossa tulevina kuukausina. Pahimmissa skenaarioissa sähkönjakelu on jopa keskeytettävä. Miten tällaiset tilanteet näyttäytyisivät kotitalouksissa ja onko meidän kuluttajien mahdollista varautua tähän jotenkin?

Jos sähkö katkaistaan poikkeustilanteessa, tarkoittaa tämä käytännössä koko Suomen aluetta. Paikalliset sähkönjakeluyhtiöt voisivat toteuttaa tätä katkaisemalla sähköt sekä kotitalouksilta että yrityksiltä.

Sähkönjakeluyhtiöiden on myös varauduttava siihen, että sähköä ei vain yksinkertaisesti riitä tarpeeksi. Tällöin olisi turvauduttava kiertäviin sähkökatkoksiin.

Kiertävät sähkökatkokset voisivat kestää tunnista puoleentoista, toistuvassa ennalta määrätyssä rytmissä. Tällaiset sähkökatkokset eivät aiheuta putkien jäätymistä, pakastimen sulamista tai ilmanlaadun heikkenemistä.

Kannattaa silti muistaa, että sähkökatkokset ovat vasta se viimeinen vaihtoehto. Ensin Suomi ottaa käyttöönsä tuotantoa joka on reservissä. Samoin teolliset energia-asiakkaat alkavat alentaa sähkönkäyttöään kun hinnat nousevat. Fingridin sopimukset teollisuuden kanssa sekä varavoimalaitokset auttavat alentamaan sähkön käyttöä portaittain.

Miten varautua ennakolta?

Ennakolta laajamittaisiin sähkökatkoksiin voi varautua varastoimalla ja säästämällä kaasua. Sähköä ei kuitenkaan koskaan voi varsinaisesti varastoida, sillä sitä tuotetaan ja kulutetaan sama määrä. Mikäli siis aloitat nyt säästämään sähköä, ei sillä ole vaikutusta tulevan talven tilanteeseen. Silti, se auttaa sinua pienentämään sähkölaskuasi.

Myös EU saattaa ehdottaa erilaisia toimenpiteitä, joilla säästää energiaa. Näitä voivat olla mm.

 • julkisten tilojen lämpötilojen laskeminen
 • sähkönkulutuksen rajoitukset

Turvallisuus ja taloudelliset menetykset on varmistettava

Tutustu oman sähköyhtiösi ohjeisiin siitä, miten pitää toimia sähkökatkotilanteessa. Seuraa ajoittain älypuhelimella sähköverkon tilaa ja häiriökarttoja, vaikka vika ei sillä kertaa omalle kohdalle sattuisikaan.

Siten parannat valmiuttasi selviytyä ja toimia oikein, kun sähköt menevät poikki. Kilpailuta sähkösopimus avullamme nyt!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Luettuasi artikkelin sähkökatkot Suomessa, sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:
Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

3 sähkönsäästövinkkiä:

 • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
 • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
 • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: