Etusivu » Sähkön kilpailuttaminen » Paras sähkösopimus ja paras vihreä sähkösopimus 2020

Paras sähkösopimus ja paras vihreä sähkösopimus 2020

Sähkösopimusta tehdessään kuluttaja törmää eri yhtiöiden tarjoamien vaihtoehtojen sekavaan viidakkoon, ja syntyy helposti epävarmuus siitä, minkälaiseen tarjoukseen olisi viisainta tarttua.

Yleisesti suositellaan kilpailuttamaan eri palveluntarjoajia ja sitä kautta toivottavasti löytämään itselle sopivin ja ehkäpä myös kaikkein edullisin vaihtoehto. Vertailu ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä alan termistö saattaa olla vaikeasti ymmärrettävää, eivätkä kaikki eri yhtiöiden tarjoamat sopimusratkaisut edes ole suoraan verrannollisia keskenään.

Mahdollisimman edullinen hinta ei kuitenkaan ole ainoa kriteeri, joka sähkösopimuksia vertailevalla kuluttajalla voi olla mielessään. Ilmastonmuutoskeskustelun innoittamina monet pyrkivät löytämään omaan arvomaailmaansa istuvaa, mahdollisimman ekologista eli niin kutsuttua vihreää sähköä. Tässä artikkelissa selvitämme, mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu vuonna 2020, ja mikä on paras sähkösopimus ja mikä paras vihreä sähkösopimus, vai onko sellaisia edes mahdollista nimetä.

Paras sähkösopimus ei aina ole halvin

Sähkölaskun kokonaissumma koostuu kahdesta eri osasta, sähkön myynnistä ja myydyn sähkön siirrosta. Sähkösopimuksia vertailemalla ja kilpailuttamalla kuluttaja voi vaikuttaa sähkönmyynnin hintaan. Sähkönsiirto sen sijaan ostetaan aina paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä, eikä sen hintaa voi kilpailuttaa. Netti on täynnä sivustoja, jotka kutsuvat vertailemaan sähkösopimuksia ja löytämään joukosta kaikkein halvimman vaihtoehdon. Halvin vaihtoehto ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti paras, jo pelkästään sen takia, että ihmiset arvostavat hyvin erilaisia asioita. Toki jokainen varmasti ilahtuu mahdollisimman pienestä sähkölaskusta, mutta yhä suurempi joukko kuluttajia lukee hyvän sähkösopimuksen ominaisuuksiin myös esimerkiksi lähiseututuotannon sekä ympäristöystävällisyyden. Sähkösopimuksen solmiminen on vuonna 2020 entistä useammin arvovalinta. Yhä yleisemmin pidetään siis tärkeänä sitä, että oma sähkö tuotetaan lähialueella ja että sen tuotanto kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Näiden ominaisuuksien täyttyessä ollaan valmiita maksamaan sähköstä hieman suurempaa hintaa.

Luonnollisesti sähkösopimuksen valintaan vaikuttaa myös asumismuoto. Kerrostaloyksiö kantakaupungissa ja vanha omakotitalo maaseudun rauhassa ovat varsin erilaisia asumismuotoja, ja omakotiasujan on huomioitava valinnassaan myös esimerkiksi se, minkälainen lämmitysjärjestelmä talossa on. Kerros-, rivi- ja omakotitaloja verrattaessa vuotuinen sähkönkulutus vaihtelee tuhansia kilowattitunteja, ja useimmilta sähköyhtiöiltä löytyy kullekin vaihtoehdolle erikseen räätälöityjä sopimusmuotoja.

Asumistavan lisäksi sähkösopimuksen valintaan vaikuttavat myös omat sähkönkulutustottumukset. Esimerkiksi runsas sähkölaitteiden määrä, sähkökäyttöinen lattialämmitys tai tiheä sähkösaunan lämmittäminen nostavat sähkönkulutusta myös kerrostaloasunnossa. Yösähkö on usein hieman edullisempaa, joten etenkin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvat hyötyvät yö- tai toiselta nimeltään aikasähköstä. Lisäksi kodinkoneiden, kuten esimerkiksi kuivausrummun käytön voi omakotitalossa keskittää yöaikaan. Tämäkin kannattaa ottaa sopimusta tehdessä huomioon. Yösähkösopimuksen tuottama säästö voi vuositasolla olla merkittävä.

Sähkösopimus voi olla jatkuva tai määräaikainen. Määräajaksi tehty sopimus on yleensä voimassa 12 tai 24 kuukautta, ja sinä aikana sähkön hinta sovitusti pysyy samana. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa hinta voi nousta sähköyhtiön erillisellä ilmoituksella kuukauden varoitusajalla, mutta tällöin sopimuksen voi itse halutessaan päättää milloin tahansa. Sähköyhtiöiden tarjousten hyödyntämisen lisäksi oman sähkölaskun suuruuteen voi vaikuttaa myös omalla toiminnallaan. Kodin sähkölaitteet kannattaa mahdollisuuksien mukaan päivittää nykyaikaisiin energiatehokkaisiin malleihin ja tarpeettomat tai väliaikaisesti käyttämättömänä olevat laitteet kannattaa irrottaa sähköverkosta. Halutessaan kodin laitteiden sähkönkulutusta voi tarkkailla niihin kytkettävillä sähkönkulutusmittareilla.

Tuntihintainen pörssisähkö on tuonut uusia tuulia markkinoille

Yksi uusimmista ja viime aikoina runsaasti kiinnostusta herättäneistä ilmiöistä sähkömarkkinoilla on tuntihintainen pörssisähkö. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että kuluttaja hyödyntää sähkön hinnan vaihtelua ja maksaa käytöstään kulloinkin voimassa olevaa sähkön pörssihintaa. Hinnan kehitystä voi seurata esimerkiksi tarkoitukseen suunnitelluilla kännykkäsovelluksilla. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia, ja ne voi halutessaan päättää milloin haluaa.

Tunneittain laskutettavaa sähkönkulutusta voi kohdistaa edullisimpiin ajankohtiin, mikä voi pienentää sähkölaskua huomattavastikin, ja eri tutkimuksissa pörssisähkö onkin todettu edullisimmaksi tavaksi ostaa sähköä. Pörssisähköä hyödyntäessään kuluttaja ei joudu maksamaan nk. nousuvaraa, joka perinteisissä sähkösopimuksissa on laskennallisesti mukana hinnoissa. Toisaalta sähkön hinnan äkkiä noustessa voimakkaasti laskujen summat voivat ainakin hetkellisesti kasvaa poikkeuksellisen suuriksi, minkä riskin tämän vaihtoehdon valitessaan joutuu kantamaan.

Yhä älykkäämmäksi kehittyvä kodintekniikka voi tulevaisuudessa kyetä tulkitsemaan sähkön hintatietoja ja säätää sen perusteella toimintaansa. Älykkäät lämmityslaitteet ja kodinkoneet voivat automaattisesti hyödyntää sähkön hinnan tuntivaihtelua, ja tuottaa näin asukkaalle paitsi asumisen helppoutta, myös rahallista säästöä. Pörssisähkön osuus onkin todennäköisesti lähivuosina kasvussa.

Kuitenkin asumismuoto vaikuttaa myös siihen, miten paljon kuluttaja voi hyödyntää pörssisähkön etuja. Kerrostaloasujalla voi olla niin vähän kulutusta, että sitä on käytännössä mahdotonta säädellä ja niin kyseisen sähköntuotantotavan hyödyt jäävät mitättömiksi. Säästöjä etsivän kerrostaloasukkaan kannattaakin siis valita sellainen sähkösopimus, jonka perusmaksu on mahdollisimman alhainen tai sitä ei ole ollenkaan.

Mitä on vihreä sähkö?

Vihreän sähkön tuotanto perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, ja se saa voimansa vedestä, tuulesta, auringosta ja biopolttoaineista. Sen tuotanto joko ei saastuta ympäristöä lainkaan tai tekee sitä äärimmäisen vähän. Uusiutuvat energianlähteet ovat ympäristön kannalta aina paras ja kestävin vaihtoehto. Ympäristöystävälliset ja kestävät sähköntuotantomuodot eivät hieman yllättäen ole aina merkittävästi muita tapoja kalliimpia, joten vuositasolla ero ei varsinkaan kerrostaloasujalle ole erityisen suuri. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen liittyy kuitenkin erilaisia rajoitteita, mistä johtuen vihreän sähkön käsitteeseen liittyy olennaisesti myös pyrkimys vähentää sähkönkulutusta ylipäätään. Se vastaavasti omalta osaltaan pienentää kuluttajan sähkölaskun loppusummaa.

Mikä on parasta vihreää sähköä?

Myös vihreän sähkön sopimukset eroavat toisistaan, ja kuluttaja voi pyrkiä valitsemaan niiden joukosta vähiten saastuttavan tai muulla tavoin omasta mielestään parhaan vaihtoehdon. Esimerkiksi tuotantokustannuksia vertailtaessa vain vesivoima kilpailee hinnallaan fossiilisia polttoaineita hyödyntävän sähköntuotannon kanssa. Vihreää sähköä vaihtoehtona tarjoavista sähköyhtiöistä voi kuitenkin selvittää niiden yleistä strategiaa suhteessa perinteisiin tuotantomuotoihin, ja siten hahmottaa laajempaa kuvaa vihreän sähkön myynnin vaikutuksista yhtiön palvelujen kokonaisrakenteeseen. Olennaista on esimerkiksi se, millä tavalla yhtiö hyödyntää vihreän sähkön myynnistä kertyviä tuloja toimintaansa kehittäessään.

Mikä siis on paras vihreä sähkösopimus 2020? Tulevaisuuden kannalta ja vihreän sähkön näkökulmasta hyödyllisintä on valita pienvesivoimalla, tuulivoimalla tai biopolttoaineilla tuotettua sähköä. Ne ovat tavallista vesivoimaa kalliimpia vaihtoehtoja, mutta toiminnalla voidaan rahoittaa tuotannon ylläpito- ja laajennuskuluja, mikä mahdollistaa tuotannon kasvun tulevina vuosikymmeninä. Parasta sähkösopimusta etsittäessä mahdollisimman alhainen hinta näyttelee siis varsin pientä roolia erityisesti vihreän sähkön osalta.

Yhteenveto

Kuten edellä olevasta selviää, ovat sähköntuotantoyhtiöiden asiakkaat tänä päivänä varsin kirjava joukko, ja niinpä on mahdotonta yksiselitteisesti nimetä vain yhtä parasta sähkösopimusta. Kuitenkin omaa sähkönkulutustaan tarkkailemalla ja arvioimalla on mahdollista hahmotella oma käyttäjäprofiili, mikä rajaa pois suuren osan ehdottomasti epäsopivista vaihtoehdoista. Maailma menee eteenpäin ja myös sähkömarkkinat kehittyvät jatkuvasti. Sähkösopimus kannattaa siis aika ajoin nostaa pöydälle ja pysähtyä tarkastelemaan, vieläkö se vastaa omiin tarpeisiin vai olisiko tarjolle tullut jotakin sopivampaa, edullisempaa tai ympäristöystävällisempää.

Mahdollisimman alhainen hinta ei enää ole tärkein kriteeri parasta sähkösopimusta etsittäessä, vaan vuonna 2020 kuluttajaa kiinnostavat yhtä lailla myös ympäristövaikutukset ja lähituotannon tukeminen. Yhä useampi huomioi myös mahdollisuutensa panostaa esimerkiksi hieman perinteisiä sähköntuotantotapoja kalliimpaan tuulivoimalla tuotettuun vihreään sähköön vähentämällä kokonaissähkönkulutustaan ja sitä kautta myös sähkölaskun loppusummaa. Tiivistetysti voi todeta, että paras sähkösopimus on jokaiselle se, joka istuu parhaiten omaan elämäntapaan ja arvomaailmaan.

Paras sähkösopimus on räätälöity omaan elämäntyyliin

Yksi sähkösopimus ei sovi kaikille, ja niinpä itselle parhaan vaihtoehdon löytäminen vaatii omien tarpeiden, arvojen ja elämäntyylin kartoitusta.