Etusivu » Rahoitus – taloudellista tukea monissa muodoissa » Rahoituslaskuri – selvitä rahoituksen todelliset kustannukset

Rahoituslaskuri – selvitä rahoituksen todelliset kustannukset

Rahoituslaskurilla selvitä rahoituksen kulut. Summarumin rahoituslaskurilla lasket kätevästi eri kokoisten lainojen, kuten yhdistelmälainan, autolainan tai remonttilainan kulut.

Rahoituslaskuri

Kuukautta

%

€/kk

Kuukausittain

Summa, minkä maksat keskimäärin kuukausittain takaisin.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko lasketaan lainan koron ja kaikkien sivukulujen perusteella.

Maksat takaisin yhteensä

Korkojen ja kulujen osuus summasta on

Rahoituslaskuri – näin se toimii

Rahoituslaskuri auttaa kuluttajaa arvioimaan erilaisten rahoitusten todellisia kuluja. Miten laskurin käyttö sitten käytännössä toimii?

Halutessaan selvittää haluamansa rahoitustyypin kuluja, tulee kuluttajan ensin avata rahoituslaskuri. Rahoituslaskuri pyytää avaamisen jälkeen sen käyttäjää syöttämään laskuriin muutamia tietoja halutusta rahoituksesta.

Rahoituslaskuri laskee näiden tietojen avulla käyttäjälle rahoituksen todellisen vuosikoron sekä rahoituksen kokonaiskustannukset. Rahoituslaskuri tarvitsee alla olevat tiedot laskeakseen rahoituksen kokonaiskustannuksia.

  • Rahoitussumma
  • Maksuaika
  • Korkoprosentti
  • Avausmaksu
  • Tilinhoitomaksu

Kuluttajan tulee siis syöttää rahoituslaskuriin edellä mainitut tiedot. Rahoitussumma on se kokonaissumma, jonka kuluttaja tai yritys haluaa vastaanottaa rahoituksen avulla itselleen käytettäväksi.

Vertaajan kannattaa valita rahoitussumma sellaiseksi, joka riittää varmasti kattamaan hankinnat, joita varten rahoitusta alunperin haetaan.

Rahoituksen maksuajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka sisällä rahoitus tulee maksaa kuluttajan tai yrityksen toimesta takaisin rahoituksen tarjoajalle. Maksuaikaa ja sen suuruutta kannattaa pohtia rahoituksia vertaillessa tarkkaan, sillä mitä pidempi maksuaika, sen hintavampi rahoitus kuluttajalle yleensä on.


Miksi hakea rahoitusta Summarumilta?

  • Kilpailuttamalla kauttamme lainatarjouksia voit löytää edullisen rahoituksen ja tehdä näin tuntuvaa säästöä
  • Tavoitat kauttamme nopeasti yli 30 pankkia ja rahoitusalan toimijaa
  • Rahoitustarjousten kilpailuttaminen ei sido kilpailuttajaa mihinkään

HAE RAHOITUSTA

Summarum Logo


Maksuaika kannattaakin seurauksena tästä säätää mahdollisimman lyhyeksi, kuitenkin niin, että hakijan talous pysyy tasapainossa ja hän kykenee maksamaan rahoitusta sopimuksen mukaisesti pois jatkossakin.

Maksuaika sekä rahoitussumma ovat olennaisia komponentteja joiden avulla rahoituslaskuri arvioi haetun rahoituksen todellisia kokonaiskuluja

Voidakseen arvioida oikeellisesti haettavan rahoituksen kaikkia kuluja, rahoituslaskuri pyytää rahoituksen hakijaa syöttämään laskuriin myös korkoprosentin. Rahoituksia vertaillessa lienee syytä huomata, että rahoituksen tarjoajat ilmoittavat rahoituksista yleensä ensisijaisesti nimelliskoron todellisen vuosikoron sijaan.

Nimelliskoron sijaan rahoituslaskuri arvioi yhdessä korkoprosentin sekä avaus- ja tilinhoitomaksujen avulla rahoituksen todellisen vuosikoron. Todellinen vuosikorko pitää sisällään rahoituksen kaikki kulut ja sen tarkkailu auttaa kuluttajaa löytämään parhaan rahoituksen.

Todellinen vuosikorko on yksi merkittävä tekijä jonka johdosta rahoituslaskuri ja sen käyttö voi osoittautua taloudellisesti hyvinkin kannattavaksi.

Seuraavassa kappaleessa on avattu tarkemmin nimellisen ja todellisen vuosikorkojen välisiä eroja sekä, miten rahoituslaskuri voi auttaa niiden toisistaan erottamisesta.


Muuta rahoitukseen liittyvää

Nimellisen vuosikoron ja todellisen vuosikoron erot

Mikäli rahoituslaskuri on kuluttajan käytön kohteena, tulisi vertailua tekevän henkilön tiedostaa nimelliskoron sekä todellisen vuosikorkoa erottelevia osatekijöitä.

Nimelliskorko sisältää itsessään ainoastaan rahoituksen koron. Se ei itsessään vielä kerro minkälaiset kokonaiskulut rahoituksessa tulee olemaan, jonka takia todellisen vuosikoron määritelmä on rahoitusta haettaessa tärkeä tiedostaa.

Todelliseen vuosikorkoon on sisällytetty rahoituksen vuosikorko sekä, mikä tärkeintä, kaikki sen muut kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi avausmaksu tai erilaiset tilinhoitopalkkiot.

Rahoituslaskuri auttaa kuluttajaa arvioimaan mitkä ovat halutun rahoituksen todelliset kokonaiskustannukset. Rahoituslaskuri erottelee nimelliskoron sekä todellisen vuosikoron ja helpottaa näin kuluttajan taloudellisia päätöksiä.

Esimerkki nimelliskoron ja todellisen vuosikoron eroista

Alla olevassa esimerkissä on tarkasteltu nimelliskoron sekä todellisen vuosikoron eroja. Erottelun on toteuttanut rahoituslaskuri ja alla olevasta taulukosta voikin hyvin havaita, miten helposti kuluttajan on mahdollista nähdä rahoituksen todelliset kokonaiskulut.

Alla olevassa taulukossa on tiedot todellisesta vuosikorosta sekä koron osuudesta 20 000 euron rahoituksesta kahdeksan vuoden takaisinmaksuajalla.

Nimelliskorko Avausmaksu Tilinhoitomaksu Todellinen vuosikorko Koron osuus
5 % 30e 0e 5,16 % 435e
5 % 100e 2e 5,48 % 4 621e
5 % 150e 5e 5,87 % 4 969e
5 % 300e 7,5e 6,35 % 5 392e

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan tarkastella helposti sitä, miten rahoituslaskuri on auttanut tunnistamaan erot todellisen ja nimellisen koron välillä.

Huomattavaa summia tarkastellessa on, miten hyvinkin pieni lisämaksu lisää pidemmän takaisinmaksuajan aikana rahoituksen kokonaiskustannuksia useampia tuhansia euroja.

Rahoituslaskuri osoittautuukin hyödylliseksi edellä olevan kaltaisissa tilanteissa, joissa kuluttaja haluaa selvittää esimerkiksi mikä on auton hankinnan todellinen vuosikorko rahoituslaskurin mukaan.

Esimerkki rahoituslaskurin käytöstä

Otetaan hetkellisesti esimerkin kohteeksi kuluttaja nimeltä Heikki.

Heikki etsii itselleen rahoitusta auton hankintaa varten ja haluaakin ennen rahoituksen hakemista arvioida tarkemmin minkälaiset kuukausittaiset kokonaiskustannukset kuluttajalle jäisi maksettavaksi.

Heikki etsii ensin tietoja rahoituksista, jonka jälkeen rahoituslaskuri auttaa häntä arvioimaan lainan todellisia kustannuksia.

Heikin ensimmäisenä vastaanottama rahoitustarjous oli 15 000 euron kokonaissumman rahoitus viiden vuoden laina-ajalla. Rahoituksen korkona oli 6 % ja rahoitustilin avausmaksu kustantaisi Heikille 300 euroa.

Edellä mainittujen osatekijöiden lisäksi Heikille tarjotusta rahoituksesta veloitetaan vielä kuukausittainen 7 euron suuruinen tilinhoitomaksu.

Heikki on aluksi tyytyväinen samaan tarjoukseen sekä sen 6 % vuosikorkoon. Hetken pohdittuaan asiaa, Heikki laskee rahoituslaskurin avulla vielä rahoituksen todelliset vuosikustannukset.

Laskiessa todellista vuosikorkoa Heikki huomaa, että 6 % nimelliskorko nouseekin muiden kulujen seurauksena 8 %:n todelliseen vuosikorkoon, lisätessä siihen rahoituksen muut kustannukset.

Auton rahoituslaskuri edesauttaa, esimerkissä Heikkiä saamaan paremman tietoisuuden siitä, mitkä haetun autorahoituksen todelliset kulut ovat.

Rahoituslaskuri auton hankinnan apuna

Rahoituslaskuri saattaa olla kuluttajalle iso apu auton hankinnassa. Auton rahoituksessa rahoituslaskurin hyödyntäminen mahdollistaa kuluttajalle todellisten vuosikorkojen arvioinnin pelkän nimelliskoron sijaan.

Lisäksi kuluttaja kykenee vertailemaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja keskenään ja laskemaan minkälaisilla ehdoilla henkilö saattaisi saada edullisimman mahdollisen rahoituksen.

Rahoituslaskuri saattaakin osoittautua hyödylliseksi usein auton hankintaa pohtiessa. Kuluttajan kannattaa myös vertailla eri palveluntarjoajien tarjouksia keskenään hyödyntäen auton hankinnassa rahoituslaskuria.

Rahoituslaskuri ja eri palveluntarjoajat

Rahoituksen eri muotoja, kuten auto- ja yritysrahoituksia on mahdollista hakea useilta eri palveluntarjoajilta. Perinteiset pankit, kuten OP, Nordea tai Ålandsbanken tarjoavat kaikki asiakkailleen erilaisia rahoituspalveluita.

Näiden tarjoajien lisäksi on olemassa myös laaja joukko viimeisinä vuosikymmeninä Suomeen laajentuneita kansainvälisiä kilpailijoita, joiden rahoituspalvelut ovat kuluttajien parissa suosittuja. Toimijat, kuten Santander tai Svea ovat jo Suomen markkinoilla merkittäviä tekijöitä.

Santander ja Svea tarjoavat edullisia rahoituksia ja rahoituslaskuri auttaa kuluttajaa selvittämään, minkälaisia todelliset vuosikorot muun muassa näissä palveluissa ovat.

Maksuajan vaikutus kuukausierään

Rahoituslaskuri auttaa kuluttajia lisäksi havaitsemaan laina-ajan merkitystä kuukausittain maksettavan rahoituksen osamaksuihin. Alla olevassa taulukossa on vertailtu rahoituslaskuria tarkastellen minkälainen vaikutus maksuajalla tosiasiassa vastaanotetun rahoituksen kuukausierään on.

Alla olevan taulukon rahoitus on 20 000 euron rahoitus 9% nimelliskorolla. Rahoitukseen on sisällytetty myös sen muut mahdolliset lisäkulut.

Maksuaika 2v 4v 6v 8v 10v
Kuukausierä 929e 509e 371e 303e 263e
Koron osuus 2 285e 4 452e 6 727e 9 107e 11 590e

Alla olevassa taulukossa on taas vertailtu maksuajan vaikutuksia 10 000 euron rahoitukseen. Rahoitus on laskettu 5 % nimelliskorolle ja siihen on lisätty lisäksi mahdolliset muut kulut.

Maksuaika 2v 4v 6v 8v 10v
Kuukausierä 453e 242e 171e 137e 116e
Koron osuus 879e 1 604e 2 345e 3 104e 3 879e

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan havaita kuinka rahoituslaskuri kykenee todellisuudessa auttamaan kuluttajaa tunnistamaan rahoituksen maksuajan vaikutus kuukausierään.

Rahoituslaskuri auttaa havaitsemaan, että suurimmillaan ero kaikilla koroista maksettavalla osuudella voi olla jopa 9305 euroa takaisinmaksuajasta riippuen. Lähes kymmenentuhannen euron ero on merkittävä ja kuluttajan kannattaakin pohtia kriittisesti sitä, minkälainen takaisinmaksuaika sitä hakevalle kuluttajalle sopii parhaiten.

Kuluttajan tulee olla tarkka rahoitusta hakiessa siitä, että henkilö muistaa tarkastella todellista vuosikorkoa nimelliskoron sijaan.

Rahoituslaskuri on hyvä tapa laskea miten tarjouksien muut kustannukset muuttuvat lopuksi isommiksi rahasummiksi, jotka kuluttaja kykenisi säästämään. Rahoituslaskuri lisäksi varmistaa, että hakijan tulee huomioitua kaikki mahdolliset kulut, joita rahoitus pitää sisällään.

Usein kysyttyä

Mikä on rahoituslaskuri?
Rahoituslaskuri on palvelu jonka avulla kuluttaja kykenee selvittämään haluamansa rahoituksen tarkempia tietoja.
Mitä hyötyä rahoituslaskurin käytöstä on?
Rahoituslaskurin avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi miten rahoituksen takaisinmaksuaika tai nimelliskoron ulkopuoliset lisämaksut vaikuttavat rahoituksen kokonaiskustannuksiin.
Mihin rahoituksen tyyppeihin rahoituslaskuri toimii?
Rahoituslaskuri on sovellettavissa kaikkiin yleisimpiin rahoitukseen muotoihin. Tällaisia yleisiä rahoitusmuotoja ovat muun muassa autorahoitus sekä yritysrahoitus.
Mistä löytää halvin rahoitus?
Halvin rahoitus on mahdollista löytää aina kilpailuttamalla tarjoukset. Ennen tai jälkeen kilpailuttamista kannattaa kuitenkin hyödyntää rahoituslaskuria arvioidessa rahoitusten ominaisuuksia

Muita laskureita