Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Perintöverolaskuri

Perintoosa (euroa)
Vero -
luokka I (euroa)

Vero -
luokka II (euroa)

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron suuruisesta ja tätä suuremmasta perinnöstä. Tässä artikkelissa esitellään perintöveroasteikot sekä kerrotaan, miten perintövero pitää ilmoittaa ja maksaa verottajalle.

Perintöveron määrä

Perintöveroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron suuruisesta perintöosuudesta. Perintöveron suuruus määräytyy perintöosuuden alkuperäisen laskennallisen suuruuden perusteella, ei sen pohjalta, paljonko todellisessa perinnönjaossa perillisen käteen lopulta jää.

Perintöveroasteikko

Perintövero arvioidaan paitsi perinnön laskennallisen arvon, myös niin kutsutun veroluokan mukaan.

  • I veroluokkaan kuuluvat: lapset ja ottolapset sekä heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän rintaperillisensa, isä, äiti, isovanhemmat, sekä myös avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi tai jos he olivat ennen avioliitossa
  • II veroluokkaan luetaan: kaikki muut perinnönsaajat, myös vainajan sisarukset sekä yleensä avopuoliso.

Tältä näyttää perintöveroasteikko I veroluokassa. Taulukko koskee 1.1.2017 alkaen kuolleita:

Perinnön arvo

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

20 000 – 40 000 e

100 e

7,00%

40 000 – 60 000 e

1 500 e

10,00%

60 000 – 200 000 e

3 500 e

13,00%

200 000 e – 1 000 000 e

21 700 e

16,00%

1 000 000 e –

149 700 e

19,00%

Vastaavasti II veroluokassa perintöveroa maksetaan seuraavasti:

Perinnön arvo

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

20 000 – 40 000 e

100 e

19,00%

40 000 – 60 000 e

3 900 e

25,00%

60 000 – 200 000 e

8 900 e

29,00%

200 000 e – 1 000 000 e

49 500 e

31,00%

1 000 000 e –

297 500 e

33,00%

Esimerkki

50 000 euron perinnöstä maksetaan perintöveroa seuraavasti:

  • I veroluokkaan kuuluva perillinen maksaa veroa 1500 + (50 000 – 40 000) * 10 % = 2500 e
  • II veroluokkaan kuuluva perillinen puolestaan maksaa 3900 + (50 000 – 40 000) * 25 %6400 e

Perintöveron maksaminen

Ensimmäiseksi vainajan perikunta valmistelee perukirjan. Paikallinen verotoimisto tarkistaa sen 3-6 kuukaudessa ja tämän jälkeen perillisille lähetetään verotuspäätös sekä maksutiedot, mikäli heidän perintöosuutensa velvoittaa heidät maksamaan perintöveroa.

Perintöveron ensimmäinen maksuerä tulee suorittaa noin kolmen kuukauden sisällä verotuspäätöksen saapumisesta. Vähintään 500 euron perintövero maksetaan kahdessa korottomassa maksuerässä. Myöhästyneistä maksuista verottaja perii viivästyskorkoa.

Perintöverosta valittaminen

Verotuspäätöksestä on mahdollista valittaa. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella perintö -ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625).

Oikaisuvaatimukseen on sisällytettävä:

  • muutoksenhakijan nimi ja sotu
  • mihin verotuspäätökseen haet muutosta (merkitse oikaisuvaatimukseen ko. päätösnumero)
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos Verohallinto ei ole aiemmin vastaanottanut kaikkia oikaisuvaatimuksen perusteena olevia asiakirjoja, ne on toimitettava vaatimuksen liitteenä.

Oikaisuvaatimus on lähetettävä noin viiden vuoden kuluessa verotuspäätöksen tekemisestä. Jos oikaisuvaatimus hylätään, muutoksenhakija voi valittaa päätöksestä vielä eteenpäin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muista, että verotuspäätöksen mukainen perintövero on ehdottomasti maksettava ajallaan, vaikka päätökseen hakisi oikaisua.

Katso myös: