Pätkätyö tarkoittaa työllistymistä määräaikaisilla työsuhteilla. Pätkätyöt ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä monilla aloilla. Etenkin nuoret ja naiset tekevät runsaasti pätkätöitä. Pätkätyöhön liittyy työntekijöiden kannalta ongelmia, mutta ilmiöllä on myös positiivinen puolensa. Lue lisää.

Laskuta ilman omaa yritystä
Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Pätkätöiden ongelmat työntekijälle

Pätkätöihin ja tietenkin jossain määrin muuhunkin nykyaikaiseen työelämään liittyvä epävarmuus aiheuttaa monenlaisia ongelmia työntekijälle. Epävarmuus altistaa alakuloisuudelle ja stressille ja pitkään kestäessään johtaa jopa depressioon ja burnoutiin. Stressaantuneet pätkätyöläiset kärsivät myös muita useammin ruoansulatushäiriöistä ja sydänvaivoista.

Ylipäätään elämänhallinta ja pitkäkantoinen elämän suunnittelu on vaikeaa, kun työsuhteet ovat silppua. Milloin on hyvä aika hankkia asunto tai perustaa perhe? Ikuiselle pätkätyöläiselle se oikea, turvallinen hetki ei ehkä koita koskaan.

Toinen ongelma liittyy urakehitykseen. Pitkäjänteisen uran kannalta määräaikaiset työsuhteet ovat mielekkäitä vain silloin, kun pätkätyö opettaa työntekijälle jonkin uuden taidon, joka parantaa hänen mahdollisuuksiaan saada ensi kerralla edellistä kiinnostavampi ja ehkä pitkäkestoisempi työpaikka. On myös havaittu, että pätkätyöt kerääntyvät samoille työntekijöille periaatteella ”kerran pätkätyöläinen, aina pätkätyöläinen”. Tämä voi ajaa koulutetun henkilön juuttumaan uralle, joka ei ole hänen koulutuksensa arvoinen.

Kiinnostavaa kyllä, naiset tekevät pätkätöitä miehiä useammin. Naiset ottavat herkemmin vastaan koulutustaan vastaamatonta työtä. Naisia myös syrjitään työnhaussa: työnantajat eivät mielellään palkkaa ”tulevia äitiyslomalaisia” jatkuviin työsuhteisiin.

Pätkätöiden edut

Noin kolmannes tai neljännes pätkätöiden tekijöistä suosii määräaikaisia työsuhteita henkilökohtaisista syistä. Heille pätkätyömahdollisuuksien lisääntyminen ei ole mikään ongelma. Syitä voi olla monia.

  • Moni kaipaa vaihtelevaa elämää eikä halua sitoutua vuosiksi yhteen työnantajaan.
  • Yhä useammat haluavat matkustaa osan vuotta tai viettää osan vuodesta muuten palkattomien projektien parissa. Tällöin pätkätyöt ovat oiva keino saada tuloja, joilla loppuvuoden aktiviteetit rahoitetaan.
  • Työnantajille määräaikaiset työsuhteet mahdollistavat tehokkaamman taloussuunnittelun. Tämä edistää suomalaisen liiketoiminnan kilpailukykyä. Tämä kuulostaa fraasilta, mutta on totta. Suuri määrä jatkuvia työsuhteita tekee yrityksestä raskaan elefantin nykyaikaisen nopeasti muuttuvan kansainvälisen talouden kentällä.

Proletariaatista prekariaattiin

Perinteikäs vasemmistolainen termi proletariaatti viittaa työväenluokkaan. Prekariaatti on puolestaan uuden työn teorioihin liittyvä termi, joka tarkoittaa paitsi pätkätyöläisyyttä, myös laajemmin epätyypillisissä ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevää väestöä sekä ns. pakkoyrittäjiä.

Suomalaisessa keskustelussa prekariaattikeskustelusta on noussut voimakkaimmin esiin ”paskaduuni”-termi, jolla kuvataan sellaisia heikoilla työehdoilla varustettuja töitä, joita oikeastaan kukaan ei todellisuudessa haluaisi kohtalokseen.

2000-luvulla vakiintunutta pätkätyöläisten, akateemisten silpputyöläisten ja pakkoyrittäjien yhteiskuntaluokkaa voidaan pitää prekariaatin ytimenä. Näiden ryhmien ongelmat tiivistyvät siihen, että yhteiskunta ei ole valmis takaamaan muiden kuin perinteisissä jatkuvissa työsuhteissa olevien kansalaisten eläketurvaa, työttömyysturvaa ja muuta sosiaaliturvaa.

Miten rakennetaan hyvä pätkätyöyhteiskunta?

Eräitä keinoja pätkätöiden ongelmien vähentämiseksi on otettu käyttöön tai harkittu. Tässä muutama:

  • Apurahalla työtään tekevät tieteen ja taiteen harjoittajat on liitetty hätäratkaisuna mukaan MYEL-työeläkkeen piiriin.
  • Vuoden 2013 alusta alkaen työnantajan on ilmoitettava työntekijälle, miksi hänet palkataan määräaikaiseen eikä jatkuvaan työsuhteeseen. Myös arvio määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohdasta on ilmoitettava, jos suinkin mahdollista.
  • Jotkut ovat esittäneet pätkätöiden suoranaista rajoittamista. Japanissa tällaista lakia onkin jo oltu ajamassa. Tämä tekisi elämän luonnollisesti tarpeettoman hankalaksi sille kolmannekselle-neljännekselle pätkätyöläisistä, jotka haluavatkin elää määräaikaisista työsuhteista.

Katso myös:
Pätkätyö vaikuttaa etuuksiin (JHL)
Määräaikaiset työsopimukset (JHL)