Mikä ihme on MYEL? MYEL on maatalousyrittäjäin eläkelaki, jonka perusteella tiettyjen Suomen kansalaisten on hankittava MYEL-eläkevakuutus. Se vastaa yleispiirteiltään palkansaajien TyELiä ja yrittäjien YELiä. Lue tarkemmin.

Karrynpyorat

Kenen pitää hankkia MYEL-vakuutus?

Maatalousyrittäjäin eläkelaki vaatii maanviljelijöitä, metsänomistajia, kalastajia ja poronhoitajia hankkimaan työvakuutuksekseen MYEL-eläkevakuutuksen. Myös tilalla työskentelevät, palkkaa saavat perheenjäsenet tulee vakuuttaa.

Tämän lisäksi nykyään taiteen ja tieteen apurahansaajat kuulut MYELin piiriin.

MYELiä organisoi Maatalousyrittäjäin eläkelaitos Mela.

Miten MYEL toimii?

MYEL-vakuutuksen maksujen suuruus määräytyy vakuutetun iän ja MYEL-työtulon suuruuden perusteella. Vakuutusmaksut peritään kolmessa erässä helmikuussa, toukokuussa ja lokakuussa.

Vuoden aikana suoritetut MYEL-maksut voidaan vähentää ansiotulon verotuksessa YEL-maksujen tapaan.

MYEL-vakuutus tulisi hankkia kuuden kuukauden sisällä MYELin piiriin kuuluvan toiminnan aloittamisesta. Vakuutuksen hankkiminen järjestyy parhaiten ottamalla yhteyttä lähimpään Mela-asiamieheen.

MYEL-maksut kattavat eläkevakuutuksen ohella automaattisesti ns. MATA-työtapaturmavakuutuksen. MATA-vakuutuksen voi halutessaan lisämaksulla laajentaa kattamaan myös vapaa-ajan toiminnan.

MYEL-työtulo

MYEL-vakuutusmaksujen ja korvausten suuruuden määrittelevä MYEL-työtulo arvioidaan työn luonteen ja määrän mukaisesti. Eri asemassa olevien henkilöiden työtulon suuruus mitataan eri periaatteilla. Millään alalla laskennallinen MYEL-työtulo ei vastaa todellista verotettavan tulon määrää, vaan MYEL-työtulo perustuu vakuutushakemuksessa annettujen tietojen pohjalta tehtävään arvioon.

Maatilatalouden työtulo muodostuu viljellyn maan ja omistetun metsän pinta-alasta ja maatalouden liitännäistoiminnasta.

Yrittäjä sen sijaan voi itse vaikuttaa työtulonsa määrään ja valita jokseenkin vapaasti omaa työpanostaan vastaavan työtulon.

Perheenjäsenen työtulo vastaa hänelle maksettua palkkaa. Jos perheenjäsenelle ei makseta palkkaa myöskään MYEL-vakuutusta ei tarvita.

MYEL-maksun suuruus

MYEL-maksun suuruus perustuu arvioituun vuosittaiseen työtuloon. Maksu koostuu kolmesta osasta: MYEL-eläkevakuutusmaksu, MATA-työtapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. Esimerkiksi tältä näyttävät 20 000 euron ja 40 000 euron työtulolla varustettujen MYEL-vakuutettujen vuosittaiset maksut:

MYEL-maksun osa

20 000 e/v

40 000 e/v

MYEL

2205,00 e

5327,00 e

MATA

145,00 e

277,00 e

Ryhmähenkivakuutus

12,00 e

12,00 e

MYEL-maksu yhteensä

2362,00 e

5616,00 e

 

MYEL ja apurahansaajat

Vuodesta 2009 alkaen myös apurahansaajien eläkevakuutuksena on toiminut MYEL. Vakuutusvelvollisuus koskee paitsi henkilökohtaisen apurahan saaneita, myös työryhmän jäsenenä apurahalla työskenteleviä. Toisin kuin muiden MYEL-vakuutettujen tapauksessa apurahansaajan perheenjäsenten ei nyrkkisääntönä oleteta olevan MYEL-velvollisia.

Tietyin edellytyksin myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely sekä ulkomaalaisen Suomessa suorittama apurahatyö voivat kuulua MYELin piiriin.

Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinnon rahoittamiseen suunnattuja apurahoja eikä kulujen kattamiseen tarkoitettuja tukia, kuten matka-apurahoja.

Apurahansaajan MYEL-työtulon suuruus määritellään seuraavalla kaavalla:

(myönnetyn apurahan bruttomäärä – kulut) x 360 / työskentelypäivien lukumäärä = työtulo

Huomaa, että apurahansaajan ryhmähenkivakuutusmaksu on muita MYEL-vakuutettuja matalampi: vain 6 euroa.

Mitä korvauksia MYEL takaa?

MYEL-vakuutus, MATA-työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus takaavat

  • oikeuden sairauspäivärahaan
  • korvauksia työtapaturman tai ammattitaudin tutkimus-, hoito- ja lääkekuluista
  • kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen, jos vakuutettu menettää työkykynsä
  • osa-aikaeläkkeen ja luopumistukea, jos niille on tarvetta
  • 63-68 vuoden iästä alkaen vanhuuseläkkeen
  • maatalousyrittäjille lomituspalveluita
  • henkivakuutuskorvauksia perheelle, jos vakuutettu kuolee

Katso myös:
MYEL vakuutusmaksulaskuri (Mela)
Apurahansaajan MYEL-vakuutusopas (Mela)
MYEL-eläkevakuutus (Wikipedia)