Lainaturvavakuutus, kuten korkokatto, on suuren lainan yhteydessä ostettava keino suojata lainanottaja ikäviltä yllätyksiltä. Sitä käytetään lähinnä asuntolainojen yhteydessä. Lainaturvavakuutuksen idea on pelastaa lainaaja tilanteessa, jossa hän joutuu työttömäksi tai sairaaksi ja ei siksi kykene lyhentämään lainaa sovitussa aikataulussa.

Lainaturvavakuutus, kuten korkokatto, on suuren lainan yhteydessä ostettava keino suojata lainanottaja ikäviltä yllätyksiltä. Sitä käytetään lähinnä asuntolainojen yhteydessä.

Lainaturvavakuutusten laajuus vaihtelee

Lainaturvavakuutus sisältää vähintään ns. perusturvan. Perusturva takaa korvauksen vakavan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa.

Laaja lainaturvavakuutus voi sisältää turvan työkyvyttömyyden, vakavan sairauden ja työttömyyden varalta

Alenevasummaisen lainaturvavakuutuksen suuruus ja samalla vakuutusmaksut pienenevät lainan loppua kohden niin, että vakuutus vastaa suuruudeltaan aina jäljellä olevan maksamattoman lainan summaa.

Lainaturvavakuutuksen voi ottaa parivakuutuksena, jolloin vakuutus korvaa myös puolison kokemia taloudellisia takaiskuja. Yleensä puoliso on kuitenkin suojattu vain suppean vakuutuksen mukaisesti, vaikka päävakuutetulla olisikin laaja turva eli jos molemmat haluavat suojakseen laajan turvan, heidän tulee ottaa erilliset lainaturvavakuutukset.

Lainaturvavakuutuksen edut

  • Lainan takaisinmaksu ei häiriinny yllättävissä elämäntilanteissa.
  • Lainaturvavakuutus lisää lainan takaajien luottamusta ja täten helpottaa takaajan saamista lainalle.

Lainaturvan rajat

Lainaturvavakuutuksen myöntämisperusteet ja rajat ovat suhteellisen tiukat.

  • Vakuutuksen ostajan on oltava 18-59 -vuotias terve suomalainen.
  • Lainaturvavakuutus takaa korvauksia tietystä sairaudesta tai tapaturmasta yleensä enintään vuoden ajan.
  • Usein vakuutuksiin liittyy omavastuu eli sairauskorvausta ei makseta esimerkiksi ensimmäiseltä kuukaudelta lainkaan.
  • Työttömyydenvaraturvan enimmäiskesto on vuosi tai kaksi vuotta. Työttömyyskorvauksen maksamiselle on myös paljon ehtoja. Tässä kohtaa kannattaa olla tarkkana. Esimerkiksi yrittäjät, freelancerit ja rakennusmiehet jäävät tavallisesti vaille korvauksia, joten heidän ei kannata liittää lainaturvavakuutukseensa työttömyysturvaa.
  • Osa lainaturvavakuutuksista hyväksyy pitkäaikaisen työkyvyttömyyden perusteeksi ainoastaan tapaturman, kun taas osa vakuutuksista korvaa myös sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden.
  • Usein pitkäaikaisen haitan korvattavuus edellyttää, että kyseessä on vakavaksi luettava haitta.
  • Muista, että parivakuutuksessa puolison saamat edut eivät ole yhtä kattavia kuin ensisijaisen vakuutetun.

Kannattaako lainaturvavakuutus?

Tyypillisen lainaturvavakuutuksen hinta on muutaman kymmentä euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että vakuutuksen kokonaishinta on tyypillisen 15 vuoden asuntolainan aikana tuhansia euroja. Tämä ei ole pieni summa.

Lainaturvavakuutusta hankittaessa tiedostava kuluttaja törmää ongelmaan: vakuutusten hintoja on miltei mahdotonta vertailla ja kilpailuttaa. Lainaturva pitää ostaa siitä pankista, josta asuntolainakin on hankittu ja koska lainaturva on sopeutettu yksilöllisesti kuhunkin lainaan, lainaturvavakuutusten hintoja ei voi vertailla toisiinsa objektiivisesti.

Huomaa, että lainaturvavakuutuksesta saadut korvaukset on käytettävä lainan lyhentämiseen. Joustavuudessaan kuolemanvaravakuutus ja tapaturmavakuutus voivat siis muodostaa paremman taloudellisen suojan kuin lainaturvavakuutus. Samoin nämä vakuutukset on helppo kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöiden välillä toisin kuin lainaturvavakuutus.

Kaiken tämän huomioon ottaen lainaturvavakuutus tuskin kannattaa. Tärkeämpää on huolehtia, että muut henkilövakuutukset ovat kunnossa ja lainanottajilla on jonkinlainen oma puskurirahasto suojanaan.

Katso myös:
Lainaturvavakuutus (Kuluttajavirasto)
Lue tarkasti lainaturvavakuutuksen ehdot (Taloustaito)
Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista (Fine)