Ladataan lomaketta..
Minkä kokoisen lainan tarvitset?20 000 €
  Mikä olisi sopiva laina-aika?12 vuotta
   Arvioitu kuukausierä155 €/kkArvio on laskettu 4,5 % nimelliskorolla.Esimerkki lainakustannuksista: Luoton määrä 40 000 €. Nimelliskorko 4,5 %. Luoton todellinen vuosikorko 4,86 %. Avausmaksu 49 €. Takaisinmaksuaika 10 v. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 50 407 €. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat 1 000-60 000 €, nimelliskorko 4–20 % ja laina-aika 1–15 v välillä.
   ✔️ Ilmainen hakemus
   ✔️ Ei sitoutumista
   ✔️ Nopea lainapäätös
   Hakemuksen lähettäminen ei sido sinua mihinkään. Voit halutessasi vain tarkistaa millaisia tarjouksia tällä hetkellä saisit.

   Uusi perintälaki 2022

   Millainen on uusi perintälaki 2022.

   Hae lainaa ja katso henkilökohtainen korkotasosi – palvelu on täysin ilmainen, etkä sitoudu mihinkään lähettämällä hakemuksen.

   Check icon Lainaa 2 000 – 60 000 euroa.

   Check icon Edullinen korko, alk. 4,5 %.

   Check icon Nopea ja turvallinen palvelu.

   Summarum.fi on kotimainen palvelu, joka etsii puolestasi parhaan lainan. Saat yhdellä hakemuksella tarjouksen jopa yli kolmestakymmenestä yrityksestä.

   Löydä lainatarjousLöydä edullisin lainatarjous

   Nopea lainahakemusSelkeä ja nopea lainahakemus

   Ei sitoutumistaHakemus ei sido mihinkään

   Uusi perintälaki 2022

   Vuoden 2022 lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut varmistaa, että myös jatkossa kohtuullinen taso perintäkuluissa on mahdollinen. Sen pyrkimyksenä on myös yhdenmukaistaa velallisten kohtelua. Yritysten kohdalla laki perustuu pitkälti edelliseen lakiin. Uusi laki mahdollistaa myös perintäkirjeiden toimittamisen sähköisesti kirjepostin sijasta. Laki ohjaa perintätoimintaa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten kohdalla.

   Plus Icon Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. Kilpailuta lainat ja säästä
   Kilpailuta laina

   Miten perintä etenee?

   Jos et pysty maksamaan laskua tai muita maksuja eräpäivään mennessä, kannattaa siitä ilmoittaa heti velkojalle eli maksun saajalle. Uuden maksuaiakataulun neuvottelu on tässä kohtaa järkevää.

   Erääntyneen maksun saatava kerryttää korkoa koko ajan, eli se tarkoittaa lisää maksamista laskun saajalle. Perinnällä voidaan tarkoittaa vapaaehtoista perintää tai oikeudellista perintää. Oikeudellinen perintä seuraa yleensä vapaaehtoista perintää ja sillä tarkoitetaan perintää tuomioistuimessa ja ulosotossa.

   Perintäkulut tulee maksaa erääntyneistä maksuista. Velkojan on mahdollista ylittää perintäkulujen määrä vain, jos perintä edellyttää tavanomaista suurempaa työmäärää. Tällöin velkojan on pakko eritellä perintäkulut ja niiden perusteet sekä ilmoitettava maksajalle, että kulut ovat enimmäiskuluja suuremmat.


   Miksi kilpailuttaa lainat Summarumilla?

   • Kilpailuttamalla kauttamme lainatarjouksia voit löytää edullisen lainan ja tehdä näin tuntuvaa säästöä
   • Tavoitat kauttamme nopeasti yli 30 pankkia ja rahoitusalan toimijaa
   • Lainojen kilpailuttaminen ei sido kilpailuttajaa mihinkään

   TÄYTÄ LAINAHAKEMUS

   Summarum Logo

   Oikeus pyytää perinnän keskeytys

   Maksajalla on aina mahdollista pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeytystä ja sen siirtämistä oikeudelliseen perintään. Jos velkominen keskeytetään, velkojen saajalla on oikeus siirtää saatavat tuomioistuimeen tai hakea ulosottoa.

   Tämän pyynnön jälkeen velkoja ei voi lähettää enää maksajalle muita maksullisia perintäkirjeitä. Lisäksi sinulle ei voida lähettää kehotuksia ja ilmoituksia, joita velkojalta edellytetään maksuhäiriötiedon ilmoittamiseksi, velkojan oikeuksien säilyttämiseksi tai vanhentumisen katkaisemiseksi.

   Keskeytyspyynnön edellytyksiä on kaksi: saatavat ovat kokonaan erääntyneet ja pyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tallennettavassa muodossa.

   Kertyykö viivästyskorkoa?

   Jos maksu on myöhässä, maksajalle kertyy maksettavaksi viivästyskorkoa. Viivästyskorko määräytyy aina korkolain mukaan. Jos laskussa on eräpäivä, alkaa viivästyskoron kertyminen eräpäivästä.

   Viivästyskorkoa saa alkaa perimään vasta 30 päivän kuluttua siitä, kun lasku on lähetetty tai sinulta on muilla tavoin vaadittu maksua. Laskussa on mainittava viivästyskoron suuruus ja ajankohta, josta alkaen viivästyskorkoa on maksettava. Viivästyskorkoa ei tarvitse maksaa ajalta, joka on kulunut ennen kuin olet saanut velkojalta viivästyskorkoa koskevat tiedot.

   Mitä uusi perintälaki tarkoittaa?

   Laki valmisteltiin siten, että siinä hyödynnettiin väliaikaista perintälaeista saatuja kokemuksia sekä tietoa. Niiden pohjalta perintälakiin ehdotettiin muutoksia. Suurin muutos kuluttajan kannalta on se, että perintäilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Tämä olisi mahdollista vain, jos velalliselta saadaan suostumus maksuvaatimuksen lähettämiseen sähköisesti.

   Suostumus velallisen maksuvaatimuksen lähettämiseen sähköisesti vaatii kirjallisen suostumuksen. Se voidaan antaa suoraan suoraan varsinaiselle velkojalle tai perintätoimistolle. Jos suostumus annetaan velkojalle, tulee ilmoittaa samalla perintätoimisto, jota suostumus koskee. Yksi suostumus voi käsittää aina vain yhden perintätoimiston.

   Suostumuksen tulee aina olla erillinen, sitä ei voida siis antaa muiden suostumusten yhteydessä. Velallisen tulee myös yksilöidä, mitä saatavia suostumus koskee. Yksityishenkilö voi osoittaa suostumuksen koskemaan joko yhtä tai useampaa saatavaa. Hyvää tässä kaikessa on myös se, että sinulla on mahdollisuus antaa suostumus myös tulevaisuudessa saada perintäkirje aina sähköisesti.

   Voimassaolo suostumukselle on aina 12 kuukautta kerrallaan ja suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa.

   Mitä tapahtuu muissa kuin kuluttajasaatavissa?

   Myös muita tahoja, kuin vain yksityisiä tahoja tulee koskemaan sama suostumuksellinen maksumuistutustapa. Yritykselle voidaan lähettää siis myös sähköinen perintäviesti. Muiden kuin kuluttajasaatavien kohdalla perintätoimiston tulee riittävällä huolellisuudella varmistaa, että velallinen on aina saanut itselleen maksumuistutuksen, jos se on lähetetty muulla tavalla kuin postitse.

   Tratan käyttöön tulee muutoksia

   Julkisuusuhkaisen vaatimuksen eli tratan käyttöön on tapahtunut muutoksia uuden perintälain myötä. Aikaisintaan 10 päivää maksumuistutuksen lähettämistä, yritykselle voi lähettää tratan. Aiemmin aikaraja on ollut seitsemän päivää. Samoin aika, jolloin trata voidaan julkistaa tai ilmoittaa luottotietorekisteriin pitenee 14 päivään. Aiemmin tämä oli vain 10 päivää. Lakimuutos on mahdollistanut tratan lähettämisen myös sähköisesti, jos laskun maksaja on vain suostunut sähköiseen asiointimenettelyyn.

   Uusi laki parantaa yrityksen asemaa

   Yritykselle tulee paremmat olosuhteet liittyen perittäviin saataviin. Tiivistetysti perintälaki vaikuttaa seuraavalla tavalla yrityksen toimintaan.

   Enimmäisajat ovat voimassa yrityssaatavien kuluille:

   • Perintätoimenpiteiden, jotka ovat maksullisia, määrää rajataan
   • Perintään liittyvien toimenpiteiden välillä on oltava vähintään 10 päivää
   • Trattan voi antaa aikaisintaan 10 päivän päästä maksumuistutuksen lähettämisestä ja protestointiaika on 14 päivää
   • Velallisen suostumuksesta velkakirje voidaan lähettää myös sähköisessä muodossa.

   Miten perintälaki vaikuttaa kulutusluottoon?

   Perintä tarkoittaa sitä, että velallinen halutaan saada ensin maksamaan vapaaehtoisesti velkojalle erääntynyt saatava eli esimerkiksi maksamatta jäänyt lasku. Jos perintä menee tuomioistuimeen tai ulosottoon, seuraa oikeudellinen perintä. Perintää säädellään perintälailla.

   Luotonanto perustuu siihen, että luoton myöntäjä luottaa, että luoton saaja maksaa saatavan maksun takaisin korkoineen ja muine kuluineen. Kulutusluottoa ottaessa sovit lainan maksusta takaisinmaksusuunnitelmassa. Tätä suunnitelmaa tulee noudattaa. Jos taloudellisessa tilanteessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa lainantajaan olla yhteydessä välittömästi. Huonoin vaihtoehto on olla jättämättä maksamatta saatavana oleva summa. Tällöin lainan myöntäjä voi aloittaa perinnän. Tästä johtuen luoton antaja tai perintätoimisto voi alkaa perimään saatavia.

   Perintälaki vaikuttaa kulutusluottoon siinä kohtaa, jos maksuvaikeuksia syntyy. Tämä kannattaa kuitenkin välttää ja velkojan kanssa kannattaa pyrkiä sopimaan maksusuunnitelmasta ennen perintään päätymistä.

   Kritiikki koskien perintälakia

   Uuteen perintälakiin on kohdistettu myös kritiikkiä. Vaikka perintälailla pyritään tukemaan myös velan maksajaa, on kritiikki nähty välttämättömäksi. KKV eli kilpailu- ja kuluttajavirasto näkee riskejä uudessa laissa. Erityisesti kritiikki on kohdistunut maksumuistutuksen lähettämiseen sähköisesti. Uudistus voi luoda haasteita ylivelkaantuneelle vielä enemmän liittyen velkaantumisen ehkäisyyn sekä oikeusturvaan.

   Maksuvaatimuksen toimittamisen ongelmat liittyvät:

   • maksuvaatimuksien hyväksymismenettelyyn
   • tekniseen toteutukseen
   • maksumuistutuksen perillemenon varmistus

   Ennen muistutus on aina täytynyt tulla kirjallisena, uusi muutos, että kuluttaja voi ottaa vastaan sähköisen muistutuksen voi luoda haasteita. Nykyään sähköisen menetelmän voi ottaa käyttöön jo ennen kuin mikään maksu olisi erääntynyt. Ennen tätä tapaa ei voinut muuttaa, ennen kuin tiesi, että oli velkaantunut.

   Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä ylivelkaantuneelta ei voida odottaa sitä, että hän seuraa jokaista kanavaa, missä voisi olla mahdollisesti muistutus. Sairastuminen, riippuvuudet tai heikot tekniset taidot voivat myös vaikuttaa siihen, että muistutus perinnästä jääkin saamatta. Tämä aiheuttaa haasteita sähköisten muistutusten seuraamiselle.

   Mitä tehdä jos lasku on myöhässä?

   Kuluttaja-asiamiehen mukaan laskun tulee olla sellainen, että vastaanottaja ymmärtää sen helposti. Laskun on oltava selkeä ja siitä on tultava ilmi, mitä se koskee. Lasku tulee maksaa aina eräpäivään mennessä. Laskut lähetetään viimeistään 14 päivää ennen eräpäivää. Lyhyempää maksuaikaa voidaan soveltaa vain tietyissä erikoistilanteissa.

   Jos huomaat, että lasku on myöhässä, maksa se välittömästi. Tilanteen sattuessa, jos sinulla ei ole rahaa maksaa laskua, ota yhteyttä tahoon, joka maksun on lähettänyt. Oli maksamatta jättämisen syy mikä tahansa, siitä ei automaattisesti seuraa maksuhäiriömerkintää. Tästä ei kannata olla huolissaan, jos lasku on hieman myöhässä. Jos saamasi lasku on aiheeton, sen pystyy riitauttamaan ja selvittämään, onko lasku oikeasti aiheellinen.

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   Pohtiessasi lainaa sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:
   Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

   Perintälakimuutos on ollut tarpeellinen

   Kokonaisuudessaan perintälain uudistus on ollut tarpeellinen, sillä kuluttajan ja yrityksen maksun suojaaminen on tärkeää. Kuitenkin jotkut asetetut keinot voivat luoda myös haasteita etenkin yksityisille kuluttajille, joilla voi olla muutenkin vaikeuksia elämän hallinnan kanssa. Perintälain tulisi toimia siten, että se mahdollistaa velkojalle saatavien saamisen.