Lainahakemus – ensimmäinen askel lainan saamiseen

Yhtäkään lainaa ei vastaanoteta ilman lainahakemuksen täyttämistä. Tässä tekstissä käsittelemme lainahakemusta sekä muun muassa sitä, minkälaisia asioita hakemusta tehdessä tulisi ottaa huomioon.
Ladataan lomaketta..

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Nina Leppänen
Nina Leppänen
2021-04-07
Kokemus pelkästään positiivinen. Sain lainan sujuvasti.
PP
PP
2021-03-31
Palvelu oli erittäin sujuvaa ja rahat tulivat tilille todella nopeasti. Asiakaspalvelu oli ystävällistä.😊
Jorma Saloranta
Jorma Saloranta
2021-03-08
sai oikean osoitten mistä kysyä lainaa ja sain sen kiitos
Seija Lindgren
Seija Lindgren
2021-03-01
Palvelu nopeaa ja asiallista. Helppo selkoinen teksti ja helppi ymmärtää. Kiitos palvelusta.
Benita Rönnberg
Benita Rönnberg
2021-02-17
Antti
Antti
2021-02-01
Toimiva hakemus, sain tarjouksen ja nostin lainan.

Lainahakemus

Lainahakemus on joko paperinen tai sähköinen lomake, joka täytetään lainaa hakiessa luoton hakijan toimesta. Lainahakemuksen avulla rahoituslaitos tai pankki suorittaa arvion hakijasta ja tekee sen perusteella päätöksen lainan myöntämisestä.

Lainahakemukseen täytetään olennaisia tietoja koskien haluttua lainaa. Tällaisia olennaisia tietoja ovat lainahakemusta täyttäessä esimerkiksi lainasumma sekä maksuaika. Lainan ominaisuuksien lisäksi lainahakemukseen täytetään erinäisiä tietoja lainanhakijasta.

Lainahakemuksen täyttäminen

Lainahakemus täytetään joko digitaalisesti tai paperisesti riippuen siitä, minkä rahoituslaitoksen kanssa ja missä kuluttaja asioi. Lainahakemus ja sen sisältö ovat aina riippuvaisia siitä, minkä lainan tarjoajan palveluita kuluttaja käyttää.

Näistä edellä mainituista pankkien ja rahalaitosten välisistä eroista huolimatta, lainantarjoajat haluavat kuitenkin pääosin vastauksia samankaltaisiin kysymyksiin. Lainaa myöntäviä tahoja kiinnostaa yleensä ensisijaisesti millainen lainanhakijan taloudellinen tilanne on.

Lainahakemus on nopeasti täytettävissä eikä sen tekemiseen mene yleensä kymmentä minuuttia pidempään, mikäli kuluttaja on valmistautunut etukäteen jo lainahakemuksen täyttämiseen.

Mikäli kuluttaja arvottaa lainan hakemisen nopeutta, kannattaa hänen jättää lainahakemus sähköisesti paperisen lainahakemuksen sijaan.

Lainan tarjoajan valitseminen

Kuluttajan tulisi jo ennen lainahakemuksen täyttämistä miettiä, mikä on juuri kyseisen luotonhakijan kannalta ratkaiseva tekijä lainan tarjoajan valitsemisessa. Yleisin kriittisin tekijä lainaa valittaessa on lainan hintataso.

Joillakin kuluttajilla kuitenkin arvovalinnat ohjaavat vahvasti lainan hankkimisessa päätöksentekoa. Avaamme seuraavissa kappaleissa hieman hintatason sekä arvomaailmaan liittyvien valintojen vaikutusta lainahakemuksen tekemiseen.

Lainan hintataso

Mikäli haetun lainan hintataso on kriittisin yksittäinen tekijä rahoituslaitoksen valitsemisen kannalta, kannattaa kuluttajan ehdottomasti kilpailuttaa lainat. Lainojen kilpailutus onnistuu helposti sähköisesti eikä vie muutamaa minuuttia enempää aikaa kuluttajalta.

Kilpailuttaessaan lainatarjouksia kuluttaja syöttää lainaltaan haluamansa ominaisuudet, jonka jälkeen kilpailuttava taho hakee lainatarjouksia useilta eri markkinoilla toimivilta rahalaitoksilta.

Kilpailutuksen jälkeen asiakas vastaanottaa yleensä tarjouksia useammilta eri luoton tarjoajilta. Prosessi hoituu nopeasti, sillä kilpailuttaja kerää kaikki tarjoukset sen sijaan, että kuluttaja itse manuaalisesti pyytäisi jokaiselta palveluntarjoajalta lainatarjouksen.

Lainan hintatasoa vertaillessa kuluttajan tulisi tarkastella todellista vuosikorkoa pelkän nimelliskoron sijaan. Nimelliskorossa on huomioitu pelkät lainan korkokulut, kun taas todelliseen vuosikorkoon sisältyvät kaikki muutkin lainasta kertyvät maksut.

Tällaisia ylimääräisiä kulueriä voivat olla lainapalveluissa esimerkiksi erilaiset lainan hallinnointi- sekä avausmaksut.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Yrityksen vastuullisuus

Joissakin tapauksissa ratkaiseva tekijä saattaa liittyä myös rahoituslaitoksien toiminnan vastuullisuuteen. Entistä useammat kuluttajat tarkastelevat nykyaikana kriittisesti organisaatioita, joita eri talousalojen markkinoilta löytyy ja tekevät kulutuspäätöksiä arvomaailmaan pohjautuvista syistä

Kuluttajat edellyttävä jatkuvasti entistä enemmän sitä, että hyödyntämiensä palveluiden omaavien yritysten arvomaailma peilaa vahvasti myös kuluttajan arvomaailmaa.

Kuluttajan arvovalinnat peilautuvat tällaisissa tapauksissa usein erilaisiin arvoihin, joita saattavat olla esimerkiksi vastuullisuus tai erilaisuuden arvostaminen.

Myös ympäristönsuojeluun liittyvien arvovalintojen priorisoiminen on lähiaikoina yleistynyt vahvasti etenkin nuorten aikuisten parissa.

Lainahakemuksen perustiedot

Lainahakemus vaatii hakijaa täyttämään lomakkeeseen tietoja itsestään oikeellisesti. Lainan hakeminen toteutetaan yleensä yksin, mutta useamman henkilön toteuttama yhteinen lainan hakeminen on myös yleistä.

Lainahakemusta täyttäessä rahoituslaitokset haluavat ainakin seuraavat tiedot kaikista lainaa hakevista henkilöistä.

Lisäksi lainahakemusta täyttäessä lainantarjoaja haluaa tietää tarkemmin kuluttajan muista tuloista. Mikäli lainaa hakee eläkeläinen, lainahakemukseen vaaditaan eläkepäätöksen liittäminen.

Mikäli lainaa hakee taas vaihtoehtoisesti yrittäjä, tulisi hakijan toimittaa lainahakemuksen yhteydessä henkilökohtainen verotuspäätös sekä viimeisin vahvistettu tilinpäätös.

Kuluttajan olisi suositeltavaa lainahakemuksen tekemistä ennen varata kaikki tarvittavat liitetiedostot valmiiksi jo ennen hakemuksen täyttämisen aloittamista. Näin kuluttaja tekee hakuprosessista itselleen mieluisamman sekä nopeuttaa prosessia huomattavasti.

Päätöksen saaminen lainahakemukseen

Päätöksen saamisen kesto on aina riippuvainen haetun lainan tyypistä. Vakuudettomat luotot, kuten esimerkiksi tililuotto, joustoluotto sekä käyttöluotto ovat lainoja, joiden lainapäätös on mahdollista saada hyvinkin nopeasti.

Edellä mainittu johtuu siitä, että kyseisissä luotoissa lainalle ei aseteta minkäänlaista vakuutta tai panttia. Pantin puuttumisen johdosta lainanhakuprosessi suoraviivaistuu, sillä lainan myöntäjän ei tarvitse arvioida tämän arvoa ja sopivuutta haetun lainan vakuuttamiseen.

Lainapäätöksen saamisen nopeutta voi nostaa myös lainojen kilpailuttaminen. Kilpailuttamalla lainansa kuluttaja saa automaattisesti lainatarjouksia useilta eri rahoituslaitoksilta.

Yleisimpiä syitä lainahakemuksen hylkäämiseen

Lainahakemus on prosessi, jossa lainantarjoaja arvioi hakijan maksukykyä. Maksukyvyn arviointi toteutuu useimmiten niin, että rahoituslaitos suhteuttaa haetun lainan ominaisuuksia sitä hakevan henkilön relevantteihin tietoihin, kuten nykyisiin tuloihin sekä aiempaan maksukykyyn.

Vaikka useimmat lainapäätökset ovat myöntäviä, lainantarjoajat myös hylkäävät lainahakemuksia säännöllisesti. Alle on listattu yleisimpiä syitä, miksi lainahakemus saatetaan rahoituslaitoksen toimesta hylätä.

Lainasumman suuruus

Lainasumman suuruus saattaa osoittautua usein syyksi, joka on todellisuudessa hylkäävän lainapäätöksen takana. Lainasumman suuruus kannattaa suhteuttaa hakijan säännöllisiin tuloihin ja varmistaa, ettei näiden välillä ole liian suuria ristiriitaisuuksia.

Lainaa tarjoavat palvelut vastaavat kuitenkin tällaisissa tilanteissa useimmiten hakijalle tarjoten pienempää myönnettävää lainasummaa. Kuluttaja saattaakin saada monesti rahoituslaitokselta vastauksen, jossa lainasummaa on mukautettu vastaamaan rahoituslaitoksien toteuttamaa maksukyvyn arviointia paremmin.

Suurin osa markkinoiden rahoituslaitoksista toimii edellä mainitulla tavalla. Mikäli vastineena ei kuitenkaan tule pienempää lainasummaa, kannattaa kuluttajan mukauttaa itse lainasummaa pienemmäksi ja toteuttaa kokonaan uusi lainahakemus.

Luottotiedot ja yleisen maksukyvyn puute

Luottotiedot ja hakijan yleinen maksukyky saattavat osoittautua ongelmaksi, mikäli hakijalla on ollut aiemmin haasteita luottojen takaisinmaksun kanssa. Mikäli rahoituslaitos katsoo asiakkaan yleisen maksukyvyn olevan liian heikko, lainapäätös on usein kuluttajan kannalta kielteinen.

Lainamarkkinoilla on olemassa kuitenkin myös toimijoita, jotka saattavat kuluttajan aiemmista lainan maksamiseen liittyvistä haasteista huolimatta myöntää hakijalle luottoa.

Rahoituslaitokset, kuten esimerkiksi Bluestep, ovat alkaneet lähiaikoina mahdollistaa tällaisissa tilanteissa oleville kuluttajille jopa asuntolainan saamista. Bluestepin kaltaisten yritysten lainanhakuprosessi perustuu useimmiten siihen, että lainalle myönnetään hakijan toimesta jokin vakuus tai vakuuttaja.

Tällaiset yritykset saattavat tarjota kuitenkin monille kuluttajille mahdollisuuden toiveiden toteuttamisen, joka muuten voisi aiempien taloudellisten haasteiden takia olla mahdotonta.

Virheellisesti täytetty lainahakemus

Lainahakemus saatetaan palauttaa kielteisen vastauksen kera takaisin, mikäli hakija täyttää lainahakemuksen jollain tapaa virheellisesti. Esimerkiksi kirjoitusvirheet henkilötiedoissa tai väärän päiväyksen huomaamatta kirjaaminen aiheuttavat kieltävän päätöksen lainahakemukseen.

Lainan hakijan tulisi täyttää lainahakemus aina huolellisesti ja varmistaa vielä täyttämisen jälkeen, että kaikki kohdat on täytetty oikeellisesti. Näin kuluttaja säästää myös omaa aikaansa ja varmistaa, ettei henkilö joutuisi täyttämään samaa lainahakemusta myöhemmin uudestaan virheiden takia.

Usein kysyttyä

Mikä on lainahakemus?
Lainahakemus on lomake tai dokumentti, joka täytetään lainaa haettaessa. Lainahakemus voi olla sähköinen tai paperinen.
Minkälaisia tietoja lainahakemuksessa vaaditaan?
Lainahakemuksessa vaaditaan tietoja hakijoiden tuloista, aiemmista lainoista sekä muita yleisiä perustietoja, kuten henkilötunnusta ja katuosoitetta.
Millä perustein laina myönnetään?
Rahoituslaitos tuottaa lainapäätöstä tehdessään riskiarvion hakijasta. Riskiarvio perustuu hakijan laskettuun maksukykyyn, johon vaikuttaa muun muassa henkilön säännölliset kuukausitulot sekä aiempi maksuhistoria.
Kauanko lainapäätöksen saaminen kestää?
Lainapäätöksen saamisen kesto riippuu haetun lainan tyypistä. Päätökset vakuudettomista luotoista saattavat tulla parhaimmillaan esimerkiksi minuuteissa, kun taas vakuudellisten lainojen päätökset kestävät joskus useampia päiviä.
Mitkä ovat yleisimpiä syitä kielteiseen lainapäätökseen?
Yleisimpiä syitä kielteiseen lainapäätökseen ovat esimerkiksi virheellisesti täytetty lainahakemus, aiemmat haasteet luottojen maksamisessa sekä epäsuhtaisuus lainasumman ja hakijan kuukausitulojen välillä.