laina » Korkokatto 2021 – miten se vaikuttaa lainojen nostamiseen?

Korkokatto 2021 – miten se vaikuttaa lainojen nostamiseen?

Viimeksi päivitetty 11.01.2022

#korkokatto #korona #lainat

Vuoden 2021 korkokatto on nyt säännöstelty ja se vaikuttaa lainanottajiin ja -antajiin myös vuonna 2022. Mitä se tarkoittaa ja miten korkokatto vaikuttaa kuluttajiin sekä heidän lainoihin? Vastaamme aiheeseen tässä tekstissä.

Helsinki kaupunkimaisema

Mikä on korkokatto?

Korkokatto on pankkien myymä tuote, joka varmistaa kuluttajalle, ettei hankitun lainan korko nouse yli ennalta sovitun rajan. Nimensä mukaisesti korkokatto asettaa kuluttajan hankkiman lainan korolle katon, jonka yli se ei voi sovittuna ajanjaksona mennä.

Korkokatto maksetaan useimmiten pienenä korotuksena pankin myöntämästä lainasta. Korkokatto on kuitenkin myös mahdollista hankkia kertasummana maksettuna.

Miten hyötyä 10% korkokatosta? Lue täältä. 

Minkälainen korkokatto oli vuonna 2020?

Vuoden 2020 heinäkuussa astui yleisesti voimaan korkokatto, joka rajasi kuluttajalainojen vuosikoron kymmeneen prosenttiin vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2020 korkokatossa jätettiin kuitenkin tietyt luotot kyseisen sääntelyn ulkopuolelle.

Näin ollen näiden lainojen korot saattoivat kyseisen vuoden aikana olla jopa kaksinkertaisia muihin lainoihin nähden. Vuoden 2020 korkokatto ei laskenut seuraavia luottoja korkokaton sisäpuolelle:

 • Luottokortit
 • Verkkokauppojen osamaksusopimukset
 • Autoluotot
 • Asunto-omaisuuteen liittyvät luotot

Korkokatto ei siis vaikuttanut edellä mainittuihin lainan tyyppeihin. Korkokaton vaikutukset vuonna 2020 ylettyivät siis lainanottajan tilille siirrettäviin luottoihin. Tällaisia luottoja olivat esimerkiksi kulutusluotot tai muut lainat ilman vakuutta.

Minkälainen vuoden 2021 korkokatto on?

Vuoden 2021 korkokatto tulee olemaan hyvin samankaltainen edellisvuoden korkokaton kanssa. Alla on eriteltynä kaikki tärkeimmät tiedot, joita kuluttajan tulisi vuoden 2021 korkokatosta tietää.

 • Vuoden 2021 korkokatto astuu voimaan 1.1.2021 ja se tulee olemaan voimassa 30.9.2021 asti.
 • Vuoden 2021 korkokatto rajaa sen voimassaolon aikana otettujen vakuudettomien lainojen korot 10 prosenttiin.
 • Vuoden 2021 korkokattoon kuuluvat lainanottajan tilille siirrettävät luotot. Tällaisia ovat 1.1.2021-30.9.2021 välillä tehdyt erilaiset luotot, kuten esimerkiksi joustoluotot ja kulutusluotot.
 • Vuoden 2021 korkokaton piiriin eivät kuulu luottokortit tai hyödykesidonnaiset luotot. Korkokaton ulkopuolelle jäävät vuonna 2021 erilaiset verkkokauppojen osamaksusopimukset sekä autoluotot. Näiden luottojen korko voi enimmillään olla 20%.
 • Ennen vuoden 2021 korkokattoa tehtyjen lainasopimuksien korot eivät laske uuden korkokaton alle automaattisesti, mikäli kuluttaja ei uudelleen kilpailuta omia lainasopimuksia.
 • Kulutusluottojen suoramarkkinointi on kiellettyä syyskuun 2021 loppuun asti. Muu mainonta eri medioissa on kuitenkin vielä sallittua.

Lähde: KKV

Kilpailuta vanhat lainasi

Vuoden 2021 korkokaton alkaessa on tärkeää huomioida ja muistaa, ettei ennen vuoden 2021 korkokattoa tehtyjen lainasopimuksien korot laske automaattisesti uuden säännöstelyn alle.

Tämän takia kuluttajan tulisikin kilpailuttaa lainansa uudelleen vuoden 2021 alussa, mikäli henkilö haluaa varmistaa, että hänen lainojen korot pysyvät vuoden 2021 korkokaton alla.

Korkokatto tuo vuonna 2021 mukanaan myös muutamia lakimuutoksia. Kuluttajan kannattaakin olla tarkkana ja kilpailuttaa lainansa uudelleen vuoden alussa. Etenkin ennen vuoden 2019 syyskuuta tehtyjä jatkuvia luottosopimuksia kuluttajan tulisi tarkastella kriittisesti.

Näiden jatkuvien luottosopimuksien korkoa ei ole välttämättä rajattu mitenkään muuten, paitsi väliaikaisella korkokatolla. Tämän johdosta kuluttajan tulisi olla erityisen tarkkana omien ennen vuoden 2019 syyskuuta tehtyjen, jatkuvien luottosopimuksien kanssa.

Viisi markkinoilla esiintyvää luoton korkoa

Kuten arvata saattaa, vuoden 2021 korkokatto ei ole ensimmäinen koron säännöstely, joka on toteutettu. Vuoden 2021 alussa markkinoilla saattaa esiintyä nyt jopa viittä erilaista käytännettä luoton koron säännöstelyssä.

Luoton koron säännöstelyyn vaikuttaa merkittävästi päivämäärä, jolloin luottosopimus tai rahan nosto on tehty. Päiväys määrittelee minkä vuoden korkokatto lainaa alustavasti säännöstelee.

Tämä kaikki voi vaikuttaa kuluttajasta hyvin monimutkaiselta. Seuraaviin kappaleisiin on kuitenkin pyritty avaamaan yksinkertaisesti nämä 5 markkinoilla esiintyvää luoton korkoa:

Vuonna 2021 markkinoilla esiintyvät eri luoton korot ovat:

 • Vuoden 2021 korkokatto ja sen aikana tehdyt luottosopimukset
 • 1.7.-31.12.2020 korkokatto ja sen aikana tehdyt luottosopimukset
 • Hyödykesidonnaiset luotot
 • 1.9.2019 jälkeen tehdyt luottotilit sekä luottojoustot
 • Ennen 1.9.2019 tehdyt luottotilit sekä luottojoustot

Vuoden 2021 korkokatto määrittää säännöstelynsä piiriin ne luottosopimukset, jotka on tehty vuoden 2021 korkokaton voimassaolon aikana. Korkokatto 2021 rajoittaa korot näiden lainojen osalta kymmeneen prosenttiin.

Vuoden 2021 korkokatto ja sen säännöstely jatkuu meneillään olevan vuoden syyskuun viimeiseen päivään asti, jonka jälkeen korko voi nousta aiemmin esitetyn vuoden 2021 korkokaton ylärajan yli.

Luoton koron nousemisesta tulee olla sovittu etukäteen kuluttajan kanssa ja korko voi nousta korkeintaan kahteenkymmeneen prosenttiin.

1.7.-31.12.2020 korkokatto ja sen aikana tehtyjen luottosopimuksien korkokatto päättyi vuoden 2020 lopussa. Mikäli luoton tarjoaja ja hankkija ovat etukäteen sopineet, voi korko nousta vuoden korkokaton yli vuoden 2021 alussa aina 20% asti.

Hyödykesidonnaiset luotot, joita ovat esimerkiksi luottokortit sekä erilaiset osamaksusopimukset, jäävät vuoden 2021 korkokaton ulkopuolelle. Hyödykesidonnaisia luottoja säännöstelee kuitenkin syyskuussa 2019 voimaan astunut kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalain rajaamana näiden luottojen korkokatto on 20%.

Elokuun 2019 jälkeen tehdyissä luottotileissä sekä luottojoustoissa oleellista on se, milloin kuluttaja nostaa kyseiseltä luotolta rahaa käyttöönsä. Mikäli rahat nostetaan 1.7.-31.12.2020 tapahtuman korkokatto on 10 %.

Vuoden 2021 alusta lähtien luotonmyöntäjä voi kuitenkin halutessaan periä luotosta myös yli 10 % korkoa, mutta korkokatto näissä tapahtumissa on 20 %. Koron nouseminen vaatii sopimusta kuluttajan kanssa.

Ennen syyskuuta 2019 tehtyjen tililuottosopimuksien todellinen vuosikorko voi olla maksimissaan 50 % luottorajan pysyessä alle 2000 euron. Mikäli luottoraja on kuitenkin yli 2000 euroa, voi todellinen vuosikorko olla vielä tätäkin korkeampi.

Nämä luotot ovat usein todella kalliita eikä niiltä yleisesti ottaen kannata kuluttajan nostaa rahaa käyttöön.

Korkokatto 2021 lyhyesti

Korkokaton tarkoitus on varmistaa kuluttajalle, ettei hankitun lainan korko nouse yli ennalta sovitun rajan. Korkokaton tarkoitus on siis suojata kuluttajaa lainan korkojen nousemiselta.

Vuoden 2021 korkokatto rajaa sen voimassaolon aikana otettujen vakuudettomien lainojen korot 10 prosenttiin.

Vuoden 2021 korkokaton piiriin eivät kuitenkaan kuulu luottokortit tai hyödykesidonnaiset luotot. Korkokaton ulkopuolelle jäävät vuonna 2021 myös erilaiset verkkokauppojen osamaksusopimukset sekä autoluotot. Näiden luottojen korko voi enimmillään olla 20% myös toistaiseksi vuonna 2022.

Korkokatto ei myöskään ylety ennen vuoden 2021 tehtyjen lainasopimuksien korkoja. Siksi kuluttajan kannattaa ehdottomasti uudelleen kilpailuttaa omia lainasopimuksia, mikäli hän on sopinut ne ennen korkokaton voimaan astumista.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Nyt luettuasi artikkelin vuoden 2021 korkokatosta, sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on korkokatto?
Korkokatto on pankkien myymä tuote, joka varmistaa kuluttajalle ettei hankitun lainan korko nouse yli ennalta sovitun rajan.
Minkälainen on vuoden 2021 korkokatto?
Vuoden 2021 korkokaton voimassaolon aikana otettujen vakuudettomien lainojen korot voivat olla enimmillään 10 %. Korkokaton ulkopuolelle jäävien kauppojen osamaksusopimusten sekä autoluottojen korko voi enimmillään olla 20 %.
Mitä luottoja korkokatto 2021 pitää sisällään?
Korkokattoon 2021 kuuluvat lainanottajan tilille siirrettävät luotot. Korkokattoon eivät kuulu luottokortit tai hyödykesidonnaiset luotot.
Mitä ennen vuotta 2021 tehtyjen luottosopimuksien kanssa kannattaa tehdä?
Vanhojen luottosopimuksien korot eivät laske automaattisesti uuden säännöstelyn alle. Tästä syystä kuluttajan olisikin suositeltua kilpailuttaa lainansa uudestaan vuoden 2021 alussa.

Lue myös: