Etusivu » Sähkövertailun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Sähkövertailun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

1 Tausta

Summarum.fi on maksuton palvelu, joka avulla voit kilpailuttaa sähkösopimuksesi. Palvelulla voi verrata eri sähkösopimuksia niiden hinnan, energialähteen tai muiden ominaisuuksien perusteella. Summarum Media Oy ei ole itse sähköyhtiö. Teet sopimuksen aina valitsemasi sähköyhtiön kanssa.

Palvelussa mukana olevat yhteistyökumppanit lähettävät sinulle sopimuksen allekirjoitettavaksi kun olet valinnut palvelusta sopivan tuotteen.

Summarum Media Oy saattaa lähettää sinulle ehdotuksia sopivista yrityksistä 14 päivän ajan siitä päivästä, jolloin aloitit hakemuksen.  Summarum Media Oy saattaa lähettää sinulle myös muistutuksia kesken jääneestä hakemuksesta 14 päivän ajan siitä päivästä, jolloin aloitit hakemuksen.

Sähkösopimuksen tarjoaa yhteistyökumppani ja mahdollinen sähköä koskeva sopimus tehdään aina Käyttäjän ja yhteistyökumppanin välille. Summarum Media Oy ei missään tapauksessa ole sähköä koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa sähkön toimittamisesta, sähköä koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista. Näitä Yleisiä Palveluehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Palvelun käyttäjään (”Käyttäjä” tai ”sinä”) silloin, kun Käyttäjä käyttää Palvelua.2 Suostumus

2 Suostumus

Käyttäjä suostuu siihen, että sähkösopimukseen liittyvät tiedot voidaan lähettää Internetin kautta sähköyhtiölle. Käyttäjä suostuu siihen, että sähköhtiöt tai Summarum Media Oy voivat olla Käyttäjään yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse koskien sähkösopimusta.

3 Palvelu ja Palvelun käyttö

Palvelua voivat käyttää vain täysi-ikäset ja täysivaltaiset henkilöt. Summarum Media Oy:n Palvelun Käyttäjille palvelumme on maksutonta. Summarum Media Oy toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta siitä, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Summarum Media Oy pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai sen toiminnallisuuksia sekä tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen ilman erillistä ilmoitusta.

4 Summarum Media Oy:n vastuun rajoitukset

Summarum Media Oy ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun käytön johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Summarum Media ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, jota Summarum Media Oy ei kohtuudella voi hallita. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Summarum Media Oy edellä mainitun toiminnan kohteena.

Summarum Media Oy ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Summarum Media Oy:n tahallisesta tai törkeän huolimattomasta teosta. Summarum Media Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta kuin Summarum Media Oy:sta johtuvasta syystä.

5 Yhteyshenkilö

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, voit olla yhteydessä yhteyshenkilöömme:

[email protected]


Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita, joiden mukaan keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Summarum.fi-palvelun käyttäjiistä sähkösopimuksiin liittyen.

Henkilötietoa on esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja valokuva sekä muu sellainen tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on (jäljempänä myös “Summarum Media” tai “me”):

Summarum Media Oy
Y-tunnus: 2823017-4
Säästöpankinranta 10 D
00530 Helsinki
Sposti: [email protected]

Rekisterinpitäjiä ovat myös yhteistyökumppanimme Sähköyhtiöt, joille välitämme verkkosivuston kautta tehtyjä yhteydenottoja. He käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojaselosteidensa mukaisesti, joten tutustu tarvittaessa myös niihin.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevia yhteystietoja käyttäen.

Tietosuojavastaava

Summarum Medialla on tietosuojavastaava, jonka tavoittaa edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perustein?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme Summarum.fi -verkkosivuston käyttäjiä koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

Summarum.fi -palvelun tarjoaminen ja sähkösopimuspyyntöjen välittäminen yhteistyökumppaneillemme

 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle Summarum.fi -palvelua ja sinä voit käyttää sitä.
 • Palvelun tarjoamiseksi käsittelemme henkilötietoja erityisesti siksi, että voimme ohjata sivustomme kautta tehtyjä sähkösopimuspyyntöjä yhteistyökumppaneinamme oleville sähköyhtiöille,. Tämä pitää myös sisällään sen, että toimitamme yhteistyökumppaneillemme sähkösopimuksen tekemiseksi tarpeellisia tietoja. Saatamme myös muutoin olla sinuun yhteydessä palvelumme käyttöön liittyen, esimerkiksi tietojen antamiseksi eri sähköyhtiöistä ja niihin liittyvistä tuotteista tai tarjouksista
 • Sähköyhtiöt ovat myös rekisterinpitäjiä suhteessa omiin henkilötietoihinsa, joten tutustu tarvittaessa myös heidän tietosuojaselosteisiin.
 • Mikäli et hyväksy tässä kuvattua henkilötietojen käsittelyä, emme valitettavasti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti Summarum.fi -palvelun käyttöä koskeva sopimus Summarum Media Oy:n ja Summarum.fi -palvelun käyttäjän välillä sekä tällaista sopimusta koskevat valmistelevat toimet ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Markkinointi ja viestintä

 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös asiakasviestintään ja ilmoitusten tekemiseksi käyttäjille palveluamme koskien.
 • Mikäli annat erillisen suostumuksen muiden palvelujemme markkinointiin, käsittelemme henkilötietoja myös, jotta me itse voimme markkinoida sinulle vertailupalvelujamme (mm. sähkö, asuntolaina, lainat, puhelinliittymät)
 • Käsittelemme henkilötietoja jotta sähkösopimuspyyntösi saaneet sähköyhtiöt voivat markkinoida sinulle omia palvelujaan.
 • Sovellettavan lain sitä vaatiessa pyydämme etukäteisen suostumuksesi suoramarkkinoinnille. Vaikka suoramarkkinointi ei edellyttäisi suostumusta, voit aina kuitenkin kieltää sinuun kohdistuvan suoramarkkinoinnin.
 • Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja myös esimerkiksi hakukonemainonnan ja sosiaalisen median mainonnan toteuttamiseksi ja markkinoinnin viestien, sisältöjen tai tarjousten personoimiseksi käyttäjän kiinnostuksen kohteiden, profiilin tai muiden muodostettujen käyttäjäsegmenttien perusteella.
 • Saatamme käyttää markkinoinnissa palveluntarjoajia (esim. Google, Facebook, Adform), joilla on rajattu pääsy henkilötietoihisi. Yhteistyökumppanimme, joille olemme luovuttaneet sähkösopimuspyyntösi tiedot saattavat myös käyttää hakemuksesi yhteydessä annettuja tietoja omien palveluidensa markkinointiin.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti oikeutettu etumme ja mahdollisesti myös henkilön antama suostumus.

Palvelumme käytön analysointi ja palvelun kehittäminen

 • Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluamme. Tämä edellyttää palveluidemme käytön analysointia ja seuraamista. Saatamme myös tehdä ja toteuttaa kyselyjä käyttäjiemme keskuudessa.
 • Käsittelemme tietoa myös palvelun laadun parantamiseksi, teknisten vikojen selvittämiseksi ja korjaamiseksi sekä tietoturvan varmistamiseksi.
 • Saatamme käyttää kolmansien osapuolten palveluja ja siten luovuttaa tietoja näille palvelun käytön analysoimisessa ja seuraamisessa (esim. Google Analytics ja Mouseflow).

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti oikeutettu etumme.  

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet

 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisten laatimiseksi, petosten estämiseksi ja selvittämiseksi taikka tuomioistuimen tai viranomaisen sitä edellyttäessä.
 • Tämä pitää sisällään mm. henkilötietojen käsittelyn rahanpesun estämiseksi (ns. “tunne asiakkaasi” lainsäädäntö ja PEP-kyselyt).
 • Henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä ohjaa myös mm. kirjanpitolaki ja sähkösopimuksien välittämistä koskeva lainsäädäntö.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Muu suostumuksesi perusteella tapahtuva käsittely

 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös muihin sellaisiin tarkoituksiin, joihin olet antanut etukäteisen suostumuksesi.

Tämän osalta lainmukainen käsittelyperuste on suostumus.

Toteutammeko automaattista päätöksentekoa tietojesi perusteella?

Emme itse tee antamiesi tietojen perusteella sellaisia automaattisia päätöksiä, joilla olisi sinuun kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai jotka muuten vaikuttaisivat sinuun merkittävästi.

Saatamme toteuttaa automaattista päätöksentekoa markkinoinnin toteuttamisen yhteydessä (esimerkiksi ns. “remarketing” Googlen hakukoneessa ja sosiaalisissa medioissa sekä profilointi), mutta emme katso sen olevan sellaista, jolla olisi sinuun kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai muuta merkittävää vaikutusta. Pyrimme varmistamaan tämän toiminnallamme.

Sähkösopimuspyyntösi saavat sähköyhtiöt saattavat tehdä automaattista päätöksentekoa sopimuksen käsittelyn yhteydessä, joten käänny tarvittaessa heidän puoleen lisätietojen saamiseksi tästä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Käsittelemme ja keräämme palvelumme käyttäjiä koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Seuraavat käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Summarum Media Oy:n rekisteriin ja välitetään Välittäjille:

 • etu- ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • nykyisen sähkösopimuksen hinta- ja muut tiedot
 • halutun sähkösopimuksen hinta- ja muut tiedot
 • tiedot asunnosta, osoitteesta ja kotitaloudessa asuvista henkilöistä
 • tiedot sähkön kulutuksesta ja käytöstä

Näitä tietoja säilytetään kunnes asiakas peruu suostumuksensa tietojen säilyttämiselle.

Seuraavat tiedot tallennetaan automaattisesti Summarum Media Oy:n rekisteriin:

 • sijainti (IP-osoitteen perusteella)
 • liittymistapa
 • tieto sähköpostin avaamisesta
 • tieto sähköpostin linkkien klikkaamisesta
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio)
 • rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot

Lisäksi tallennamme asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten reklamaatiot, palautteet sekä muut asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvän yhteydenpidon, viestinnän ja toimenpiteet, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot.

Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Saamme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään palvelumme käytön ja sähkösopimuksien vertailun yhteydessä. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen mm. -palvelulla ja mahdollisesti muiden vastaavien analytiikkapalvelujen avulla. Käytämme myös seurantakoodeja ja mainosjärjestelmiä sisältöjen ja mainonnan kohdistamiseksi, joten saatamme saada näistä palveluista tietoa myös markkinoinnin tehokkuuteen liittyen. Tietoja voidaan myös saada käyttäjän osallistuessa markkinointikampanjoihin.

Yhteistyökumppaneiltamme saatamme saada suostumuksellasi tiedon siitä, onko sähkösopimus allekirjoitettu.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Summarum Median muista henkilörekistereistä ja muilta yhteistyökumppaneilta tai julkisista lähteistä.

Käyttäjä valtuuttaa Summarum Media Oy:n ja Sähköyhtiön saamaan tiedot tarvittaessa Sähköyhtiön ja Käyttäjän välille syntyneestä sähkösopimuksesta.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko tietoja muille?

Henkilötietoja käsittelee palveluksessamme oleva henkilöstö tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin työtehtäviä suorittaessaan.

Tietoja luovutetaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin myös sopimuskumppaneillemme sähkösopimusvertailun toteuttamiseksi ja sähkösopimuspyynnön käsittelemiseksi.

Saatamme luovuttaa henkilötietoja myös alihankkijoillemme ja palveluntarjoajillemme, joille olemme joltain osin ulkoistaneet henkilötietojen tallentamista tai käsittelyä (esim. hosting; tietojen pilvitallennus; sähköpostimarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteuttamisen palvelut; sosiaalisten medioiden sovellukset; kolmansien osapuolten mainosverkostot). Tällaiset palveluntarjoajat toimivat sopimussuhteessa meihin, eikä heillä yleensä ole oikeutta käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin meidän hyväksi.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Pyrimme pääsääntöisesti käsittelemään ja luovuttamaan tietoja vain EU:n sisäpuolella. Joissain tilanteissa, kuten tietojen pilvitallennus (esim. Google Cloud) tai markkinoinnin ja analytiikan palveluntarjoajat (esim. Facebook ja Google Analytics), tietoja saatetaan kuitenkin siirtää EU:n ulkopuolelle. Mikäli siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle, varmistamme että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat), tai (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta). Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpitolaki) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat).

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin asianmukaisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina emmekä käytä tai luovuta tietoja muutoin kuin mitä tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Emme pystyisi tarjoamaan palveluamme ilman henkilötietoja, joten tarvitsemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen. Mikäli et halua antaa henkilötietojasi, emme valitettavasti pysty tarjoamaan palveluita sinulle. Sovellettavasta lainsäädännöstä johtuen me saatamme olemaan myös velvollisia tiettyjen tietojen keräämiseen sähkösopimuksen tekemisen yhteydessä.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.