Hankalan taloustilanteen aikana kohtaamme usein jäykkyyttä työmarkkinoiden toiminnassa. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden oman alan töiden löytäminen voi olla hidasta, kun uusia työntekijöitä ei yrityksissä juuri kaivata. Tällöin henkilökohtaiset vahvuudet saattavat ratkaista kenelle työpaikat jaetaan. Monipuolisella ja kattavalla henkisellä pääomalla, toisin sanoen taitotiedolla, vahvistamme asemaamme työmarkkinoilla.

Nyt ei ole kyse siitä, kenellä on eniten opintopisteitä, nopeiten suoritettu tutkinto tai paras opiskelu- ja kesätyötausta. Suomen tapauksessa, tässä sosiaaliselta pääomalta vauraassa yhteiskunnassa, henkinen pääoma on koulutuksen ilmaisuuden kautta kaikille saatavilla. Näin ollen, kaikki vastavalmistuneet ovat opiskeluista saatujen tietojen puolesta periaatteessa samalla viivalla. Mutta lähdettäessä kilpailemaan työpaikoista ja halutessamme jouduttaa tietä unelmiemme duuniin, voi erikoistuneella henkisellä pääomalla kuroa etumatkaa muihin. Erottuvuuttaan voi lisätä hankkimalla yksityiskohtaista taitotietoa esimerkiksi harrastuksien ja kiinnostuksien kautta.

Tieto on valtaa

Otetaanpa esimerkki. Meillä on kaksi menneisiltä suorituksiltaan identtistä ekonomia, toinen on fanaattisesti kiinnostunut autoista ja käyttää vapaa-ajastaan paljon niistä lukemiseen, kun taas toinen ei erota kytkintä jarrupolkimesta. Aivan, voimme helposti arvata kummalla on paremmat mahdollisuudet työllistyä autoalan yrityksiin.

Spesifisti suunnatulla henkilökohtaisella pääomalla ei mielestäni ole siis ainoastaan merkitystä työllistymisessä, vaan työllistymisestä kiinnostustensa puolesta mieluisaan työhön. On sanomattakin selvää, että esimerkiksi yksityisellä sektorilla työn mielekkyys lisääntyy roimasti, kun yrityksen toimialakin kiinnostaa. Mahdollisuudet edetä yrityksen sisällä ovat varmasti suuremmat, kun yrityksen tuotteesta ja alasta ylipäänsä tietää ja janoaa tietoa jopa lisää. Mikä parasta, meillä nuorilla on vielä paljon aikaa, energiaa ja mahdollisuuksia hankkia uusia vahvuuksia ja syventää vanhoja. Näin voimme nopeuttaa tietämme parempiin työpaikkoihin. Eikä tule unohtaa, että vanhakin koira oppii aina uusia temppuja.

Molemminpuoleinen hyöty

Vaikka henkisen pääoman kasvattaminen tulee meille monelle luonnostaan kiinnostustemme kautta, ei pidä laiminlyödä sitä, kuinka tärkeää tämä aineeton pääoma on myös yrityksille. Aineeton pääoma ei ole mitattavissa tunnusluvuin tai yrityksen tilinpäätöksessä, mutta sen arvoa ei tule myöskään vähätellä. Loppujen lopuksi, työnteijät ja heidän taitotietonsa, tekonsa ja ammattitaitonsa luovat sen, mitä yritys on. Älkää siis vähätelkö kiinnostustanne urheiluautoja, kelloja tai vaikka valokuvausta kohtaan. Mitä enemmän ja useammasta alasta tiedätte, sitä paremmat kortit teillä on työmarkkinoilla.

 

Anniina Helkala

Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija, Vaasan yliopisto