Elämänvaravakuutus on lähinnä vakuutusalan sisällä käytettävä termi, jolla kuvataan tietynlaista tapaa säästää rahaa, yleensä eläkeikää varten. Tavallisesti elämänvaravakuutus hankitaan osana laajempaa henkivakuutuspakettia. Tyypillisin elämänvaravakuutus on säästöhenkivakuutus, mutta myös ps-sopimus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus ovat elämänvaravakuutuksia. Miten elämänvaravakuutus toimii ja millä tapaa siitä saa eniten hyötyä irti?

Elämänvaravakuutus on vakuutusalan sisällä käytettävä termi, jolla kuvataan tietynlaista tapaa säästää rahaa eläkeikää varten.

 

Mikä on elämänvaravakuutus?

Henkivakuutukseksi kutsutaan yleensä vakuutusta, jonka perusteella vakuutetun edunsaajille annetaan vakuutetun kuollessa tietty summa rahaa. Tämä tunnetaan myös nimellä kuolemanvaravakuutus. Henkivakuutukseksi luetaan kuitenkin myös elämänvaravakuutukset.

Elämänvaravakuutus on ikään kuin kuolemanvaravakuutuksen vastakohta. Vakuutettu saa vakuutussopimuksessa määritellyn summan rahaa, jos hän on onnistunut pysymään elossa tiettyyn ajankohtaan saakka.

Elämänvaravakuutukseksi voidaan kutsua monenlaisia vakuutuksia. Osa tarjoaa vakuutetulle rahaa kertasummana, osa toimii puhtaasti lisäeläkesopimuksina.

Eläke

Eläke oikeastaan kaikissa muodoissaan on elämänvaravakuutus. Veronmaksajat kokoavat eläkemaksuilla säästöön rahaa, joka heille maksetaan tietyn lainsäädännössä määritellyn periaatteen mukaisesti takaisin työiän jälkeen. Julkisten eläkkeiden lisäksi Suomessa on mahdollista kerätä vapaaehtoista eläkettä seuraavilla tavoilla:

Säästöhenkivakuutus

Tyypillisimmin elämänvaravakuutukseksi nimitetty vakuutusmuoto lienee säästöhenkivakuutus. Säästöhenkivakuutuksessa rahaa sijoitetaan vakuutusyhtiön kautta joko rahastoihin tai valittuihin osakkeisiin. Säästöhenkivakuutus ei sijoituksena ole suoralta kädeltä yhtä kannattava vaihtoehto kuin tavallinen osake- tai rahastosijoittaminen, sillä siitä koituu paljon lisäkuluja. Säästöhenkivakuutuksen veroedut voivat kuitenkin tehdä siitä kannattavan. Säästöhenkivakuutus on erityisen suosittu osa perintösuunnittelua.

Säästöhenkivakuutus ja lahjat

Säästöhenkivakuutuksen avulla on mahdollista lahjoittaa lähiomaisille kolmen vuoden välein 8500 euroa verovapaasti. 8500 euroa ylittävästä osuudesta saaja maksaa 8-16 % lahjaveroa. Jos säästöhenkivakuutuksen saaja ei ole lähiomainen, vakuutussäästöt ovat veronalaista pääomatuloa. Pääomatuloveroprosentti vuonna 2012 on 30-32 %.

Koska säästöhenkivakuutuksella voidaan lahjoittaa 8500 euroa verovapaasti kolmen vuoden välein ja tämän lisäksi on mahdollista lahjoittaa kolmen vuoden välein 3999 euroa verovapaasti, säästöhenkivakuutus nostaa verottomien lahjojen suuruuden 4166 euroon vuodessa.

Huomaa, että tämän edun vähentämistä tai jopa poistamista on kaavailtu.

Säästöhenkivakuutus ja perintö

Säästöhenkivakuutukseen sisältyy myös kuolemanvaravakuutus. Puolet tai vähintään 35 000 euroa aviopuolison kuolemanvaravakuutuksen kautta saamista korvauksista on verovapaata. Muille lähiomaisille 35 000 euroa on verovapaata.

Rajan ylittävä osuus lasketaan mukaan edunsaajan perintöosuuteen ja verotetaan perintöveroasteikon mukaisesti. Siitä peritään siis veroasteesta riippuen 7-16 % veroa.

Muut kuin lähiomaiset (eli muut kuin I perintöveroluokkaan kuuluvat edunsaajat) joutuvat maksamaan kaikista säästöhenkivakuutuksen kautta saaduista kuolemanvarakorvauksista pääomatuloveroa. Pääomatulon veroprosentti on 30-32 % ja lähiomaisten ulkopuolelle jaetun perinnön veroprosentti on 20-32 %. Säästöhenkivakuutus ei siis ole tehokas tapa kiertää perintöveroa muiden kuin I veroluokan perinnönsaajien tapauksessa.

Milloin säästöhenkivakuutus kannattaa?

Itselle rahaa säästettäessä säästöhenkivakuutusta parempi elämänvaravakuutus on ps-sopimus. Se takaa yksittäiselle eläkesäästäjälle yhtä hyvät veroedut kuin säästöhenkivakuutus, mutta yleensä pienemmillä kuluilla.

Yleisesti ottaen elämänvaravakuutuksia kannattaa tarkastella osana laajempaa perintö- ja eläkesuunnittelun kokonaisuutta. Jos omaisuutta ja tuloja on runsaasti, kannattaa turvautua asiantuntijan konsultointiapuun.

Katso myös:
Säästöhenkivakuutus (Edilex)
Perintöverotus (Taloussivut)
Henkivakuutus (Taloussivut)