asuntolaina, laina, lainat, sähkö, sijoittaminen » USA:n vaalien vaikutus Suomen talouteen – rahoitus, energia ja sijoittaminen

USA:n vaalien vaikutus Suomen talouteen – rahoitus, energia ja sijoittaminen

Viimeksi päivitetty 08.04.2021

#asuntolainat #lainat #sähkö #sijoittaminen

Yhdysvaltojen seuraava presidentti on valittu. Miten tämä tulee näkymään Suomen taloudessa tulevien vuosien aikana? Jaoimme vaikutukset kolmeen eri kategoriaan, joista kuhunkin haastattelimme aihealueen asiantuntijaa.

Kuva Yhdysvaltojen lipusta

Juttuun haastateltu:

  • Martin Paasi, Nordnetin talousasiantuntija
  • Jan von Gerich, Nordean pääanalyytikko
  • Ville Reinikainen, Granlundin energiatoimialajohtaja

1. Vaikutus kuluttajien talouteen ja lainoihin

Summarum sai kunnian päästä haastattelemaan Nordean pääanalyytikkoa, Jan von Gerichiä.

Joe Biden valittiin Yhdysvaltojen 46. presidentiksi ja moni amerikkalainen äänestäjä myöntää äänestäneensä Bideniä myös siksi, että hän ei ole Donald Trump. Demokratia sai huokaista helpotuksesta, sillä Trumpin katsottiin työssään presidenttinä toimivan usein demokratian vastaisesti. Bidenin toivotaan tuovan tähän pelastus.

”Nyt näyttää siltä, että vaikutukset tulevat jäämään pienemmiksi. Bidenillahan on ollut aika isojakin suunnitelmia talouspolitiikan suhteen. Suunnitelmiin tarvitaan kuitenkin myös kongressin tuki ja tällä hetkellä näyttää siltä, että senaattiin jää republikaanien enemmistö ja tällöin Biden ei saa käytännössä näitä isoja talouspoliittisia linjauksiaan läpi ilman kongressin tukea. On epätodennäköistä, että republikaanit lähtisivät tukemaan näitä hänen suurempia linjauksiaan”, von Gerich sanoo.

Von Gerichin mielestä valtaosa Bidenin kotimaisesta ja talouspoliittisesta kampanjastaan tulee jäämään torsoksi.

Suomen kannalta on tärkeätä toki se, mitä Biden tekee ulkopolitiikassa ja kauppapolitiikassa. Siellä pystyy tekemään paljon asioita ilman kongressin tukea.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Eurooppaan suhtautuminen paranee Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen Eurooppa-linjauksessa on odotettavissa selkeätä paranemista Bidenin kaudella Trumpiin verrattuna.

”Kyllähän Trumpin politiikka on jossain määrin heijastellut laajempaa yhdysvaltalaista ajattelua. Mutta nimenomaan suhtautumisessa Eurooppaan riskit olivat enemmän Trumpiin liitännäisiä. Trump uhkasi Eurooppaa tulleilla ja hän on myös heikentänyt suhteita suoraan Eurooppaan, joten Bidenin valinnan myötä saadaan lisää ennakoitavuutta Euroopan suuntaan. Tämä yksi riski, epävarmuustekijä viedään siis pois Euroopan taloudelta.”

Bidenin valinnalta ei ole odotettavissa maailman politiikalta globaalin tai Euroopan kasvun merkittävää vauhdittajaa”, Gerich kertoo ja jatkaa: ”Minun on vaikea nähdä, että Bidenin valinnalla olisi mitään suuria vaikutuksia Euroopan korkotasoon tai talouskehitykseen. Euroopan talousnäkymien kannalta koronalla on paljon suurempi vaikutus – Yhdysvalloista ei kannata odottaa suurta vauhdittajaa Euroopan taloudelle.”

Kauppasuhteissa suhtautuminen Kiinaan ei varmasti muutu merkittävästi eikä kauppasota lopu, koska vaikuttavana tekijänä on ollut enemmänkin laajempi näkemys Yhdysvalloissa kuin pelkästään Trump.

”Trump on ollut ehkä vaikeammin hahmotettava, äkkipikaisia päätöksiä tekevä, enemmän tunteella menevä, heiluva presidentti. Siinä mielessä Biden tuo enemmän ennakoitavaa käytöstä ja yrittää edetä mieluummin neuvotteluilla kuin tullimaksuilla, mutta pääsuuntautuminen Kiinaan ei varmasti muutu – vaikka Eurooppaan suhteet varmasti lämpenevät jonkin verran. Trumphan ei koskaan toteuttanut niitä autotullejaan, millä hän uhitteli. Se oli enemmänkin riskitekijä kuin jo toteutunut jarru talouskasvulle.

”Jossain määrin voi sanoa, että Euroopan näkymät piristyivät presidentin vaihdoksen myötä, mutta siitä ei kannata tehdä liian isoa numeroa. Muut asiat Euroopassa painavat enemmän kuin USA:n presidentin vaihdos. Muutos olisi ollut suurempi, jos demokraatit olisivat saaneet myös kongressiin enemmistön molempiin kamareihin, mikä ei näytä välttämättä toteutuvan.”

Suomalaiseen kuluttajaan vaikuttaa enemmän Euroopan talouden kehittyminen

Bidenin vaikutus tulee olemaan pieni suomalaisille ja suomalaiseen kuluttajaan vaikuttaa enemmän se, miten Euroopan talous kehittyy ja kuinka koronan kanssa käy. Koronaan vaikuttaa aika paljon se, kuinka pitkään talouden rajoittamistoimenpiteet jatkuvat, poistetaanko niitä ja otetaanko niitä lisää sekä minkälaisella aikataululla, kuinka nopeasti rokote saadaan käyttöön ja kuinka toimiva se on. Euroalueella vaikuttaa enemmänkin EKP:n tekemä rahapolitiikka ja yleinen elpymisrahastokeskustelu sekä finanssipoliittinen elvytys.

Neuvot suomalaiselle lainanottajalle

Tällä hetkellä korkotaso on poikkeuksellisen matala Euroopassa, joten korkojen tasosta ei pitäisi ainakaan lainan ottaminen olla kiinni eikä korkojen nousua olla näköpiirissä. Euroopan keskuspankki EKP tulee kasvattamaan omaa elvytyspakettiaan vielä joulukuussa, joten korkojen nostamisesta ei vielä puhuta.

Asuntovelallisten kannalta tämä tekee elämän ainakin jonkin verran helpommaksi korkojen ollessa matalat. Korot todennäköisesti pysyvät matalina vielä pitkään.

Asuntolainojen korkoja voit kilpailuttaa täältä. 

Turvallista se ei ihan kuitenkaan milloinkaan ole: ”Koskaan ei voi ajatella liian varmasti, että korot evät voisi missään nimessä nousta”, von Gerich muistuttaa.

Harvoin on kuitenkaan ollut tällainen aikajakso historiassa että näin varmasti voi sanoa että korot tuskin ovat kääntymässä lähitulevaisuudessa merkittävään nousuun.

Työttömyys suurempi uhkatekijä kuin korot

Oma talous on suurempi riskitekijä kuin korot. Jos oma työllisyystilanne on heikossa jamassa, on väärä hetki hakea uutta lainaa.

Työttömyys on päällimmäisin uhkatekijä. Huonompi asia on, jos oma työpaikka menee taloustilanteen vuoksi. Koronan myötä on tullut työttömyyttä ja lomautuksia. Jos ei pysty maksamaan lainaa pitää miettiä oma tilanne ja keinoja voi olla lyhennysvapaan sopiminen pankin kanssa tai voi miettiä, pystyykö lainaa hoitamaan toisilla menoilla.

Suomessa suurin osa lainoista on vaihtuvakorkoisia ja siksi korkotason mataluus helpottaa, jotta lainan hoitomaksu ei mene suuriin korkomaksuihin.

Luonto ja tehdas

2. Vaikutus energiapolitiikkaan

Energia-asiat koskettavat jokaista suomalaista kotitaloutta. Trendi menee ekologisempaan suuntaan ja tuulivoima on halpaa

Summarum sai haastatteluun Granlundin energiatoimialajohtaja Ville Reinikaisen. 

”Yksi mieshän ei kesää tee ja Amerikka on iso maa, jossa osavaltiot ovat hyvin eri tavoin energia-asioihin suhtautuneita. Kalifornia on ollut tähän asti edistyksellinen energia-asioissa, joten kyllä tämän tyyppisillä alueilla, missä jo valmiiksi on paneuduttu asioihin teknologian ja uusiutuvan energian osalta, Bidenin valinta tulee edesauttamaan edistyksellisyyttä.”

Reinikainen ei usko, että valinta tekisi lyhyellä tasolla dramaattista muutosta.

”Bidenin valinta tulee toki varmasti parantamaan Jenkkien asemoitumista uusiutuvan energian markkinoilla”, Reinikainen miettii ja jatkaa: ”Tällä hetkellähän Trump on omalla politiikallaan ollut tekemässä suorastaan hallaa sille, miten uuden teknologian kehittäminen Yhdysvalloissa menee eteenpäin. Päivänselvää on, että öljystä ja kivihiilestä tullaan pikkuhiljaa maailman tasolla luopumaan.”

”Tuulivoima on tällä hetkellä markkinaehtoisesti tuotettuna halvin sähköntuotantomuoto. Siksi on melko väistämätöntä, että tuulivoiman tuotantoa tullaan lisäämään. Halusi Jenkit tai ei, tämä kehitys tulee tapahtumaan. Kiinakin panostaa tavattomasti uusiutuvaan energiaan ja se aikoo pyrkiä hiilineutraaliuteen jopa nopeammin, kuin mitä oli aikaisemmin julistanut.”

”Jollain tavalla Jenkit tulee uudestaan mukaan peliin tässä, kun Biden tulee valtaan tai näin voisi ainakin olettaa. Ja sitä kautta he todennäköisesti tulevat lisäämään investointeja uusiutuvaan energiaan ja öljyjalostusteknologiaan-panostukset tulevat todennäköisesti jäämään vähemmälle. Saadaan varmaan myös nämä Trumpin ”puhtaan hiilen” puheet jätettyä taka-alalle

Kilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. KILPAILUTA SÄHKÖ

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten välinen yhteistyö paranee

Suomeen tämä heijastuu uusina mahdollisuuksina. Suomalaisille startup-yrityksille ja uuden teknologian vientiyrityksille on Reinikaisen mukaan nyt mahdollisuus tehdä paremmin yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, vaikka tietynlainen protektionismi Bideninkin kaudella tulee hänen mielestään jatkumaan.

Vastuullisuus on tietenkin laaja kokonaisuus sekä ilmastonmuutokseen reagointi ja sitä kautta uusiutuvan energian käyttö ja siihen liittyvät investoinnit.

Yhdysvalloissa on suuria yrityksiä, jotka investoivat paljon vastuullisuuteen ja uusiutuvaan energiaan ja Bidenin valinta tulee tukemaan jo vallalla olevia trendejä, myös rahan liikkeissä.

Biden tulee vahvistamaan vallalla olevia trendejä, kun Trump on yrittänyt pitää käsijarrusta kiinni vastuullisuuden suhteen. Vaikka maailma on ollut menossa pitkän aikaa vastuulliseen suuntaan, niin Trump on tunnetusti yrittänyt jarruttaa sitä kehitystä julkisessa ulostulossaan ja toiminnassaan. Biden hyppää mukaan kelkkaan ja tuo lisää vauhtia Jenkkilän osalta ja vastuullisuus tulee näin ollen jatkumaan.

Yhdysvalloissa liikkuu paljon työtä ja tuloja hiilen ja öljyn ympärillä ja Trumpin kannattajakuntaa työskentelee paljon näillä sektoreilla, ja sitä kautta Trump on halunnut lyhytnäköisesti puffata näiden ryhmien etuja, vaikka se pitkällä tähtäimellä onkin tavallaan omaan jalkaa ampumista, koska maailmassa trendit ovat menossa uusiutuvan energian puoleen hyvin vahvasti.

”Trump-tyyppisessä ajattelussa yhteiskunnan ja maailman etu ei ole ensimmäinen vaan se oma napa. Sen jälkeen tulevat omat äänestäjät ja oma maa ja se menee juuri tässä järjestyksessä. Minä luulen, että tuskin Trump ihan oikeasti kieltää ilmastonmuutosta, mutta se on ollut hänen äänestäjiensä näkökulmasta viisasta valita tuo tietty retoriikka, jotta äänestäjäkunta jatkaa hänen äänestämistään”

Summa summarum: Bidenin valinta on todennäköisesti uusiutuvien energioiden ja uusiutuvien teknologioiden kehittämisen kannalta positiivinen ja niitä tukeva asia.

3. Vaikutus sijoittamiseen

Kolmantena asiana Summarumin toimitusta kiinnosti Bidenin valinnan vaikutus jo valmiiksi epävakaisiin pörssimarkkinoihin.

Iloksemme pääsimme jo toistamiseen keskustelemaan Nordnetin talous- ja sijoitusasiantuntija Martin Paasin kanssa. Viimeksi haastattelimme Paasia sijoittamisen aloittamiseen liittyen. 

Liike on sivuttaissuunta tai alaspäin

”Rehellisesti sanoen kaikki arvaukset menevät aina pieleen. Se on lähtökohta. ”Pajatso on tyhjennetty”, eli jos tulevaisuuden suuntaa voi arvata, se on joko sivuttaissuunta tai alaspäin.”, Paasi sanoo.

”Koronasta hyötyvien yritysten arvostus on korkealla osakemarkkinoilla. Toisaalta yritykset jotka kärsivät koronasta, nykäisivät myös ylöspäin vähän aikaa sitten. Bidenin valinnan varmistumisen jälkeen tuli Pfizerin korona-rokoteuutinen, jonka jälkeen koronasta kärsineet osakekurssit nousivat 20 prosenttia yhdessä päivässä. Myös koronaa ennen olleet riskit eivät ole varsinaisesti hävinneet minnekään. Kun akuutti huoli tulevaisuudesta koronaan liittyen alkaa hellittää – niin se myöskin vaimentaa keskuspankkien määrällisiä elvytyksiä ja valtioiden tukipakettihaluja. Tämä voi ylidoupatuilla osakemarkkinoilla johtaa siihen, että osakemarkkinoilla syntyy vieroitusoireita, kun ei tule dopingia keskuspankin määrällisten elvytysten ja valtioiden koronatukipakettien muodossa.”

Paasin vinkit sijoittajille nyt

Martin Paasin mielestä koronasta huolimatta sijoittajan ei kannata tehdä mitään vaan jatkaa valitsemallaan polulla pitkäjänteisesti.

”Hyvien uutisten tullessa kannattaa jatkaa pitkäjänteistä kuukausisäästämistä ja antaa sijoitusten olla kuten ovat. Huonojen uutisten tullessa kannattaa myös jatkaa samalla tavalla, koska me emme oikeasti osaa ennustaa osakemarkkinoiden kurssikehitysten lähitulevaisuuden sattumanvaraisuutta. Kukaan ei oikeasti tiedä, mihin suuntaan markkinat oikeasti kehittyvät parissa vuodessa”, Paasi miettii.

Pitkäjänteisen säästäjän ja sijoittajan kannattaa keskittyä jatkaa samalla tavoin kuin aiemminkin.

Sijoittamista kannattaa jatkaa kriiseistä huolimatta

Jos korona-kriisin alkaessa ihmisille olisi sanottu, että nyt tuli maailmanloppu ja heidän kannattaa myydä kaikki osakkeensa, tämä olisi ollut Martin Paasin mielestä todella huono neuvo: ”Jos tällöin olisi myynyt sijoituksensa niin ei olisi päässyt mukaan ylämäkeen. Myöhemmin osakemarkkinat nimittäin palautuvatkin aivan järjenvastaisella tavalla kuukaudessa vaikka aluksi tultiin alas markkinoista riippuen 40-50 prosenttia. Kannattaa siis pitkäjänteisesti sijoittaa koko ajan, vallitsi markkinoilla millainen tilanne tahansa. Keskimäärin osakemarkkinat tuottavat noin 7 prosenttia vuodessa, kun on koko ajan mukana. Riski piilee siinä, että ei ole silloin markkinoilla sijoittamassa, kun osakemarkkinat nousevat. Siksi on loogista se, että pitkäjänteinen säästäminen kannattaa. Tämä asia perustuu historiallisiin tuottoihin. Historiaan mahtuu kaiken näköistä kriisiä ja onnistumista ja siksi myös nyt kannattaa säästää pitkäjänteisesti osakkeissa kustannustehokkaalla tavalla. Satoi tai paistoi.”

Pitkäjänteisyydellä Paasi tarkoittaa kymmeniä vuosia.

Jokaisen suomalaisen kannattaa sijoittaa

Martin Paasin mielestä jokaisen suomalaisen kannattaisi valjastaa osakemarkkinoilta vetoapua omaan talouteensa. ”Paras mahdollinen tapa olisi laittaa 3-5 prosenttia nettopalkastaan sivuun. Se on niin pieni summa, että arjen elämä ei hirveästi siihen vaikuta. Tärkeätä on säästää ja sijoittaa pitkäjänteisesti minimoimalla kulut ja kohdistamalla varat osakemarkkinoille. Lisäksi on tärkeätä olla pitkäjänteinen, sillä kaiken näköinen hosuminen, ostaminen ja myyminen sekä hötkyily, on useimmiten myrkkyä tuotoille.

Muita sijoittamiseen liittyviä juttuja ja oppaita löydät täältä. 

Lue myös: