Yhteisövero on tulovero, jota erilaiset yhteisöt Suomessa maksavat. Yhteisöveron tärkein tehtävä on toimia osakeyhtiöiden tuloverona. Lue tästä, millaisia kiemuroita yhteisöveroon liittyy, paljonko sitä maksetaan Suomessa ja veroprosenttiaan voi painaa alemmas.

Kuka maksaa yhteisöveroa?

 • Osakeyhtiöt
 • Asunto-osakeyhtiöt
 • Osuuskunnat
 • Liikelaitokset
 • Julkisyhteisöt
 • Yhdistykset
 • Laitokset
 • Säätiöt

Kuka yhteisöveroa saa?

Yhteisövero jaetaan julkisten tahojen kesken yleensä seuraavasti:

 • 74,80 % valtiolle
 • 23,34 % kunnille
 • 1,86 % seurakunnille

Verovuonna 2012 nämä osuudet ovat kuitenkin poikkeuksellisesti:

 • 69,39 % valtiolle
 • 28,34 % kunnille
 • 2,30 % seurakunnille

Vapautus yhteisöverosta

Tietyin ehdoin yhteisöt voivat olla osittain tai täysin vapautettuja yhteisöverosta.

 • Asunto-osakeyhtiölle ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa.
 • Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät joudu koskaan maksamaan yhteisöveroa, vaan niiden verotus tapahtuu henkilöverotuksen kautta.
 • Liikelaitokset, julkisyhteisöt, laitokset ja yleishyödylliset yhteisöt maksavat yhteisöveroa vain elinkeinotulostaan. Elinkeinotuloksi luetaan tuotteiden ja palveluiden myyminen sillä tapaa, että se muistuttaa samoilla markkinoilla toimivien elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten liiketoimintaa.
 • Kiinteistöjen tuotoista sekä maatalouden tulosta yllä listatut yhteisöt maksavat alennettua veroa, joka on vuonna 2012 noin 7,51 % ja vuonna 2013 noin 7,37 %.

Tämän lisäksi yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloksi ei lasketa tuottoja, jotka on saatu…

 • arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä, bingoilloista ja muusta näihin verrattavasta toiminnasta
 • jäsenlehdistä ja muista välittömästi yhteisön toimintaa palvelevista julkaisuista
 • adressien, merkkien, korttien, viirien ja muiden vastaavien hyödykkeiden myynnistä
 • sairaaloissa, rangaistuslaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa vastaavissa huoltolaitoksissa hyväntekeväisyystarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä

Paljonko yhteisöveroa maksetaan?

Ennen vuotta 2012 yhteisövero oli 26 prosenttia, mutta vuoden 2012 alussa kansainvälisen esimerkin mukaisesti veroa pudotettiin ja nyt se on 24,5 prosenttia.

Tämä 24,5 prosenttia maksetaan yhteisön ns. verotettavasta tulosta. Verotettava tulo lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot.

Vähennykset yhteisöverosta?

Yhteisöverosta voidaan vähentää elinkeinotulojen hankkimiseen vaaditut kulut. Toisin sanoen yhteisöveroa maksetaan vain positiivisesta tuloksesta.

Osakeyhtiö saa vähentää verotuksessa paitsi tuotantoon liittyvät hankinnat myös henkilökunnalle maksetut palkat ja luontoisedut, kunhan niiden voidaan katsoa olevan kohtuullisia. Luontoisetuja ei kannata tarjota liikaa, sillä verottaja voi päättää etujen olevan todellisuudessa peiteltyjä osinkoja. Tällöin tiedossa on veromätkyjä tai jopa oikeustoimia.

Käytännössä mikään yritys ei maksa täyttä yhteisöveroa. Globalisaatio tarjoaa yritysten käyttöön monia laillisia mutta epäeettisiä keinoja kiertää verotusta. On osoitettu, että suurimmat, kansainvälisesti toimivat yritykset saattavat maksaa Suomeen vain muutaman prosentin yhteisöveroa.

Yhteisövero Euroopassa

Pitkin Eurooppaa yhteisövero on ollut pitkään laskusuunnassa. Esimerkiksi vuodesta 2003 Alankomaiden ja Saksan korkea yhteisövero on pudonnut kymmenisen prosenttiyksikköä. Suomen ennestään maltillinen yhteisövero on laskenut viitisen prosenttiyksikköä. Yleisen kehityksen havainnollistamiseksi seuraavaan taulukkoon on listattu EU-maiden yhteisöveroprosentit vuonna 2003 ja 2012. Ylimpänä listassa ovat maat, joiden yhteisövero on vuonna 2012 korkein.

Maa

2003, %

2012, %

Malta

35,00

35,00

Belgia

33,99

33,99

Ranska

34,33

33,33

Italia

38,25

31,40

Espanja

35,00

30,00

Saksa

39,58

29,37

Luxemburg

30,38

28,80

Ruotsi

28,00

26,30

Tanska

30,00

25,00

Portugali

33,00

25,00

Itävalta

34,00

25,00

Iso-Britannia

30,00

25,00

Alankomaat

34,50

25,00

Suomi

29,00

24,50

Kreikka

35,00

23,00

Viro

26,00

21,00

Slovenia

25,00

20,00

Unkari

18,00

19,00

Tsekki

31,00

19,00

Slovakia

19,00

19,00

Puola

27,00

19,00

Romania

25,00

16,00

Liettua

15,00

15,00

Latvia

19,00

15,00

Irlanti

12,50

12,50

Kypros

15,00

10,00

Bulgaria

24,00

10,00

Monissa maissa, kuten Maltalla, yhteisöveroprosentti ei kerro koko totuutta. Todellisuudessa Maltan yritysverotus on eräs Euroopan maltillisimmista, sillä siellä on käytössä monimutkainen verovähennysjärjestelmä, joka mahdollistaa veroprosentin pudottamisen lähelle nollaa, vaikka yritys tekisi voittoa.

Katso myös: Tietoja yhteisöverotuksesta (Veronmaksajat) Tuloverotus – yhdistys ja säätiö (Verohallinto) Verotus Suomessa (Taloussivut)