Työntekijän eläkelaki eli TyEL vaatii suojaamaan työntekijät TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutusmaksuilla eli työeläkemaksuilla taataan pakollisen työeläketurvan kertyminen työnteosta. Työeläkemaksut kerryttävät vakuutusyhtiöiden hoitamia rahastoja, joista työeläke eläkkeensaajille tilitetään.

vanhan_seppa_

Milloin TyEL-vakuutus maksetaan?

TyEL-maksu on palkan sivukulu eli se suoritetaan palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja huolehtii maksusta eikä työntekijän tarvitse sitä sen enempää miettiä.

TyEL-vakuutus pitää hankkia, kun:

  • työntekijä on 18-67-vuotias. Vakuutusta pitää alkaa maksaa seuraavan kuun alusta, kun työntekijä on täyttänyt 18 vuotta. Samoin vakuutusta ei tarvitse enää maksaa alkaen sen kuukauden lopusta, jolloin työntekijä saavuttaa 68 vuoden iän.
  • Työntekijän ansiot kyseiseltä työnantajalta ovat vähintään 54,08 euroa kuukauden aikana.

Kenen kukkaroa TyEL-vakuutusmaksu keventää?

TyEL-vakuutuksen hankkii ja pääosin maksaa työnantaja. Vain hieman yli viidennes TyEL-maksusta vähennetään työntekijän palkasta, loput neljä viidennestä jää työnantajan harteille.

Työnantaja pidättää työntekijän TyEL-osuuden verojen tapaan suoraan palkasta. Jos maksut on hoidettu kunnialla, tämän pitäisi näkyä myös palkkakuitissa.

TyEL-maksujen suuruus

Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi TyEL-maksujen suuruudet vuosina 2012 ja 2013:

TyEL-maksu

2012

2013

Sopimustyönantaja

23,3 %

23,4 %

Tilapäinen työnantaja

23,3 %

23,8 %

Alle 53-vuotias työntekijä

5,15 %

5,15 %

Yli 53-vuotias työntekijä

6,5 %

6,5 %

Maksun suuruus lasketaan bruttopalkan perusteella. Työntekijän palkasta vähennetään siis 5,15–6,5 %. Työnantajan kukkarosta maksettu 23,3–23,8 % suuruinen TyEL maksu ei edes tule näkyviin työntekijälle.

Huomaa, että vuonna 2013 sopimustyönantaja saa erityispäätöksellä 0,4 prosenttiyksikön alennuksen työeläkemaksuun.

Asiakashyvitys

TyEL-vakuutuksen ostajille jaetaan alennettujen vakuutusmaksujen muodossa ns. asiakashyvitystä. Asiakashyvitys on työeläkevakuutusyhtiön rahastojen tuottamaa ylimääräistä voittoa, joka ohjataan hyödyttämään yhtiön asiakkaita. Vain sopimustyönantajat voivat nauttia asiakashyvitystä. Työeläkeyhtiöt maksavat eniten hyvityksiä pitkäaikaisille asiakkailleen.

Vuonna 2012 asiakashyvitys toi työnantajille keskimäärin 0,3 prosenttiyksikön alennuksen vakuutusmaksuihin ja vuonna 2013 etu tulee olemaan noin 0,4 prosenttiyksikköä.

Keskimääräisen sopimustyönantajan TyEL-maksun todellinen suuruus asiakashyvityksineen sekä vuonna 2012 että vuonna 2013 on täten 22,8 %.

TyEL-vakuutusmaksun läpileikkaus

Sopimustyönantajan keskimääräinen 22,8 % TyEL-vakuutusmaksu koostuu seuraavista osista:

Vuosi

2012

2013

Vanhuuseläke

2,9 %

2,9 %

Työkyvyttömyyseläke

1,0 %

0,9 %

Työttömyyseläke

0,0 %

0,0 %

Tasausosa

18,3 %

18,9 %

Muut

0,9 %

0,9 %

Arvioidut hyvitykset

-0,3 %

-0,4 %

Tilapäinen alennus

0,0 %

-0,4 %

Huomaa, miten vuoden 2013 korkeammat asiakashyvitykset ja sopimustyönantajan nauttima hinnanalennus kompensoivat työkyvyttömyyseläkkeen ja tasausosan kulujen kasvua.

Työkyvyttömyyseläkkeen osuus menee alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastointiin. Tasausosalla puolestaan kerätään varoja tasauseläkemenojen kustantamiseksi. Tasauseläkkeet ovat niitä eläkemenoja, joista eläkevakuutusyhtiöt ovat kaikki yhdessä vastuussa.

Katso täältä, miten TyEL-maksun komponentit ovat vaihdelleet vuodesta 1990 alkaen.

Mitä TyEL-vakuutuksesta hyötyy?

TyEL-vakuutus takaa suomalaiselle työeläkkeen. Sen suuruus perustuu työntekijästä maksettujen TyEL-maksujen suuruuteen.

Eläkkeelle voi jäädä tällä hetkellä 63-68-vuotiaana, paitsi varhennetun vanhuuseläkkeen tapauksessa, jolloin raja on 62 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle voi jäädä 58-60-vuotiaana. TyEL-maksuille perustuu myös työkyvyttömyyseläke.

Vuonna 2010 keskimääräinen työeläke oli 1176 euroa kuukaudessa.


Katso myös:

Työeläkelakipalvelu (Eläketurvakeskus)
TyEL-eläkevakuutus (Yrittäjät)
Työeläke (Wikipedia)