Aktiivinen sijoittaminen on runsaasti aikaa ja osaamista vaativa sijoittamisen muoto, jossa sijoittaja pyrkii reagoimaan tehokkaasti markkinoiden muutoksiin. Pyrkimyksenä parempien sijoituskohteiden valitseminen.

Patsaskatsootaivaalle

Allokaatio

Sijoitusvarallisuuden hajauttaminen useisiin omaisuusluokkiin, esimerkiksi osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja käteiseen.

Arvo-osuus

Elektroninen versio perinteisestä arvopaperista.

Arvo-osuustili

Sähköinen tili, jolle arvo-osuudet kirjataan.

Arvopaperi

Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus.

Duraatio

Aika, joka korkosijoituksiin suunnatuilla rahoilla kestää keskimäärin palautua sijoittajalle takaisin.

Eettinen sijoittaminen

Sijoitustoiminta, jossa sijoituskohteiden valintaa ei ohjaa vain pyrkimys rahalliseen voittoon, vaan myös halu tukea eettisesti toimivia yrityksiä.

ETF

Exchange-traded fund. Rahasto, jonka osuuksilla käydään pörssikauppaa.

Futuuri

Johdannaissopimus, jossa sitoudutaan hankkimaan tietty määrä hyödykettä tiettynä tulevana päivänä sopimushetkellä määriteltyyn hintaan.

Hajauttaminen

Pääoman sijoittaminen monenlaisiin instrumentteihin ja monille eri aloille kokonaisriskin vähentämiseksi.

Hedgerahasto

Rahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan, usein hyödyntämällä johdannaisia.

Hyödykerahasto

Rahasto, joka sijoittaa raaka-aineisiin, kuten kultaan tai öljyyn.

Indeksirahasto

Rahasto, joka pyrkii tuotollaan seuraamaan yleistä indeksikehitystä.

Johdannainen

Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu toisen arvopaperin, hyödykkeen, indeksin tms. arvoon.

Kehittyvät markkinat

Nousevat markkinat, kuten Brasilia, Intia ja Kiina. Riskialttiimpia sijoituskohteita kuin perinteiset markkinat, mutta mahdollistavat suurempia voittoja.

Kiinteistörahasto

Rahasto, joka omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä.

Korirahasto

Rahasto, joka sijoittaa pääomansa ennalta määriteltyyn koriin arvopapereita.

Korkorahasto

Rahasto, joka sijoittaa pääomansa korkopapereihin. Tyypillisesti turvallinen sijoituskohde, jolla on heikko voitto-odotus.

Listattu/noteerattu yritys

Pörssiin kirjattu yritys, jonka osakkeilla voidaan käydä vapaata kauppaa.

Meklari

Arvopaperivälittäjä.

Merkintä

Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen liikkeellelaskun yhteydessä.

Merkintähinta

Osakkeen hinta liikkellelaskun yhteydessä.

Negatiivinen arvottaminen

Sijoituskohteiden karsiminen sijoitusuniversumista tiettyjen kriteerien perusteella.

Obligaatio

Joukkovelkakirjalaina.

Optio

Oikeus ostaa ostaa tai myydä option kohde määrättyyn hintaan määrättynä aikana.

Osakeanti

Osakeyhtiön pääoman korotus laskemalla liikkeelle lisää yhtiön osakkeita.

Osakerahasto

Osakkeisiin keskittyvät sijoitusrahasto.

Osinko

Yhtiön osakkailleen jakama (yleensä vuosittainen) voitto-osuus.

Pankkiiriliike

Sijoituspalveluyritys, joka voi hoitaa ja välittää sijoituksia, mutta ei ota kuluttajilta suoraan talletuksia.

P/E-luku

Voittokerroin. Kertoo, monessako vuodessa ostetun osakkeen odotetaan maksavan itsensä takaisin.

Pääomarahasto

Erityisesti pörssilistaamattomiin yrityksiin sijoittava rahasto.

Pörssi-indeksi

Painotettu keskiarvo pörssiin kuuluvien osakkeiden arvosta.

Rekyyli

Pörssikurssien äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Johtuu yleensä markkinoiden ylireagoinnista kurssien nousuun tai laskuun.

Saturaatio

Markkinoiden kasvun kyllästyminen ja pysähtyminen tietyn tuotteen osalta.

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto on kuin yksittäisenä sijoittajana markkinoilla toimiva sijoittajien yhteisö. Sijoitusrahasto helpottaa sijoitusten hajauttamista.

Talletussuoja

Järjestelmä, joka suojelee tileille talletettuja varoja tilanteessa, jossa pankki on maksukyvytön esimerkiksi konkurssin vuoksi.

Varainsiirtovero

Arvopaperikaupan yhteydessä maksettava vero.

Vipurahasto

Sijoitusrahasto, joka käyttää johdannaisia korkean tuoton tavoitteluun ja salkun suojaamiseen.

Volatiliteetti

Arvopaperin, sijoitusrahaton tai markkinan herkkyys kurssivaihteluihin.

Yhdistelmärahasto

Sijoitusrahasto, joka kohdistaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin hyötyäkseen molempien parhaista puolista.