Osinkojen verotus vaihtelee monilla tavoilla muun muassa riippuen siitä, ovatko osingot julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä vai muusta yrityksestä. Myös monet muut muuttujat vaikuttavat osinkojen verotukseen. Erityisen monimutkaista osinkojen verotuksesta tekee se, että niitä verotetaan monilla ristikkäisillä tavoilla. Osa osinkotulosta on kokonaan verovapaata, osa verotetaan ansiotulona, osa pääomatulona. Tämä monimuotoisuus tarjoaa mahdollisuuksia taitavalle verosunnittelijalle.

 

Osinkotulot elinkeinotoiminnassa

Kun yritykset jakavat osinkoa toisilleen, verotuksen määräävät seuraavat tekijät:

  • Kun mikä tahansa yhtiö saa osinkoa listaamattomalta osakeyhtiöltä, osinkotulo on kokonaan verovapaata.
  • Kun listatut yhtiöt jakavat osinkoa toisilleen, myös tämä on verovapaata.
  • Kun pörssiyhtiö jakaa osinkoa listaamattomalle yhtiölle, 75 % osinkotulosta on veronalaista.
  • Jos listaamaton yhtiö omistaa listatusta yhtiöstä vähintään 10 %, sen saama osinkotulo on verovapaata.
  • Henkilöyhtiöiden tapauksessa osinkotulot sisällytetään elinkeinon tulokseen ja verotetaan henkilöyhtiön osakkailta yksityishenkilöiden osinkoverotuksen mukaisesti.

Ulkomaalaisten yritysten suomalaisille yrityksille jakama osinko on Suomessa kokonaan veronalaista, paitsi seuraavin ehdoin:

  • Ulkomaalainen yhtiö sijaitsee EU-alueella.
  • Ulkomaalainen yhtiö sijaitsee valtiossa, jonka kanssa Suomella on osinkotuloon sovellettava verosopimus.

Yrittäjäosakkaan osinkotulo listaamattomasta yhtiöstä

Pörssiin listaamattoman yrityksen antama osinko on verovapaata enintään 60 000 euron rajaan saakka. Tämän ylittävästä osuudesta 70 % verotetaan pääomatulon veroprosentilla, joka on 30 % vuonna 2012.

Vuosittain yrityksen on mahdollista antaa verottomia osinkotuloja enintään 9 % osakepääoman matemaattisesta arvosta. Tämän ylittävästä osingosta 70 % verotetaan osakkaalta normaalina ansiotulona ja 30 % jää verovapaaksi.

Yksityishenkilön osinkotulot pörssiyhtiöstä

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän pörssiyhtiöltä saama osinko määritellään pääomatuloksi, josta 70 % on veronalaista. Pääomatulon vero on vuonna 2012 30 % 50 000 euron rajaan asti ja siitä yli 32 %. Osingosta peritään 21 % ennakonpidätyksenä.

Osinkotulojen ilmoittaminen

Verottaja saa tiedon pörssiyhtiön osingoista ilman veronmaksajan ilmoitusta, sillä yrityksellä on velvollisuus tehdä ilmoitus osakkaiden osinkotuloista. Jos kaikki osinkotulot eivät ole silti kantautuneet verottajan korviin tai jos osingon antaja on listaamaton yhtiö, on veronmaksajan mainittava puuttuvat osinkotulot veroilmoituksen kohdassa 5.1 tai 5.2.

Mitä vähennyksiä osinkotulojen verotuksesta voi tehdä?

Osinkotulojen verotuksesta on mahdollista vähentää seuraavat kulut:

  • Arvopapereiden hoito- ja säilyttämiskulut. Näissä on 50 euron omavastuuosuus.
  • Tulonhankkimiskulut. Näitä ovat esimerkiksi tallelokerovuokrat sekä sijoitustoimintaan liittyvät atk- ja tietoliikennekulut.
  • Osakaslaina, joka on jo kertaalleen verotettu pääomatulona, voidaan vähentää myöhempien vuosien verotuksessa.

Esimerkki 1. Listaamattoman yhtiön osinkotulojen verotus

Listaamattoman yhtiön nettovarallisuus on edellisen tilinpäätöksen mukaisesti 1 000 000 euroa. Yhtiöllä on vain yksi osakas, jolle päätetään maksaa osinkoa 120 000 euroa.

Yhtiö pystyy antamaan omistajalleen osinkoa pääomatulona enintään 9 % nettovarallisuudesta, siis 90 000 euroa. Tästä osingosta 60 000 euroa on verovapaata ja myös lopuista 30 000 eurosta 30 %, siis 9000 euroa, on verovapaata. Loput 21 000 euroa on verotettavaa pääomatuloa. Siitä lohkaistaan vuonna 2012 pois 30 % eli 6300 euroa.

Verottamatta jää vielä yhtiön nettovarallisuuden 9 % ylittävä osuus eli 30 000 euroa. Tästä 30 %, siis 9000 euroa, on verovapaata ja loput 21 000 euroa verotetaan normaalina ansiotulona.

Ennen ansiotulon verotusta ja ilman verovähennyksiä osakkaalle on jäänyt käteen 113 700 euroa.

Esimerkki 2. Listatun yhtiön osinkotulojen verotus

Pörssiyhtiö jakaa osakkaalle 20 000 euron osingon. 30 % eli 6000 euroa on verovapaata. 14 000 euroa kuuluu pääomatulon verotuksen piiriin. Osakkaalla on kulunut 200 euroa osakkeiden säilyttämiseen, jolloin hän saa 50 euron omavastuuosuuden jälkeen vähentää verotettavasta pääomasta 150 euroa. Jäljelle jäävästä 13 850 eurosta maksetaan pääomatulon verona 30 % eli 4155 euroa. Koska pörssiyhtön osingoista peritään 21 % ennakonpidätys (4200 euroa), osakas saa osingosta vain 9740 euroa heti ja loput 45 euroa vasta veronpalautuksena.

Katso myös:
Osinkotulojen verotus (Verohallinto)
Osinkojen verotus (Veronmaksajat)