Yrityslainan saaminen on ollut 2010-luvulla vaikeaa, ja etenkin pk-yritykset ovat kärsineet tästä ongelmasta. Nyt käynnissä on nousukausi, mutta ovatko yritysrahoituksen hanat siltikään heltyneet?

Tässä katsauksessa selvitämme, miltä näyttää vuosi 2018 yrityslainojen kannalta. Kerromme, miten pk-yrittäjä löytää rahoitusta kasvuprojekteihin, ja mistä muut yrittäjät ovat rahaa löytäneet.

Lue arviomme vuoden 2018 yrityslainoista ja yritysrahoituksesta.

Tällaista oli yritysrahoitus vuonna 2017:

   • Alle joka toisella pk-yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoitusalan yrityksestä.
   • Joka kuudennella yrittäjällä on jäänyt vuoden sisällä tärkeitä hankkeita toteuttamatta puutteellisen rahoituksen vuoksi. Monien yrittäjien mukaan rahoituksen saatavuus on vain vaikeutunut. Tämä kielii siitä, etteivät pk-yrittäjiä vaivanneet rahoituksen pullonkaulat ole avautuneet vieläkään.
   • Ulkomaankaupan näkymät ovat hyvät. Vientiyritysten rahoitus koostuu yhä enemmän avoimeen myyntisaatavaan perustuvista rahoitusmalleista. Perinteiset trade finance -ratkaisut vähenevät ja yhä useammin ne sulautuvat yhteen avointen maksujen rahoitusmalleihin.
   • Talouden kasvusuhdanteesta huolimatta pk-yritysten kasvuodotukset eivät ole huipussaan. Tämä johtunee siitä, että tämänhetkisen talouskasvun perustana ovat investoinnit ja kuluttajien kasvava luottamus.

Yritysrahoituksen trendit Suomessa ensi vuonna 2018:

  • Teknologia-alan kasvuyritykset tulevat saamaan hyvin rahoitusta sekä kotimaisilta että eurooppalaisilta tahoilta.
  • Pääkaupunkiseutu on jatkossakin merkittävin yritysrahoituksen saaja, sillä alue myös vastaa suurimmasta osasta Suomen taloutta. Toisaalta myös muiden isojen kaupunkien, kuten Tampereen ja Oulun, kasvu jatkuu vahvana.
  • Maaseudun pk-yrityksille kohdistuvat tuet ja sijoitukset ovat vahva trendi julkisen yritysrahoituksen puolella.
  • Yksityisiä investointeja tehdään tällä hetkellä melko innokkaasti. Pk-yrittäjien kannattaisi panostaa yhä enemmän sijoittajan kannalta olennaisten talouslukujen määrittelemiseen ja esittelemiseen. Usein kasvuyrityksen kiinnostavuutta kahlitsee nimenomaan sijoittajan kannalta heikosti toteutettu analyysi. Toisaalta yrittäjä voi havitella yksityisten sijoittajien rahoja myös vertaislainapalveluiden kautta. Vertaislainat tulevat olemaan vuonna 2018 yhä kasvava trendi.

Myy laskusi
Rahoittaja.fi ostaa yritysten b2b-myyntisaatavat ja nopeuttaa pääoman kiertoa.

Finnvera on monen pk-yrityksen pelastus

Finnvera on tärkeä pk-yritysten kasvun rahoittaja. Suomen Yrittäjien laatiman pk-yritysbarometrin mukaan joka viides yritysrahoitusta hakeva aikoo tulevan vuoden aikana kääntyä Finnveran puoleen.

Monelle pienelle yritykselle Finnveran takaus on ainoa keino saada pankkilainaa nykyisinä aikoina, kun pankit välttävät riskirahoitusta ja myöntävät lainaa yleensä vain isommille ja etabloituneemmille yrityksille.

Esimerkki pankin yrityslainasta: Nordean Eurolaina

Nordean Eurolaina on hyvä esimerkki pankin tarjoamasta yrityslainasta, joka on saatavilla myös pienille yrityksille:

 • Nordean Eurolaina on tarkoitettu tukemaan suomalaisten yritysten investointeja ja kasvua.
 • Lainan suuruus on 500 000 – 10 milj. €.
 • Maksuaikaa myönnetään 2-12 vuotta.
 • Laina on ominaisuuksiltaan joustava: viitekoron, korkosuojaominaisuudet ja lyhennysvapaat voi sopia lainakohtaisesti ja neuvotella myös aina uudestaan laina-ajan puitteissa.
 • Eurolainaan on mahdollista hakea 50 % takausta Euroopan investointirahaston hallinnoiman SME Initiativen kautta. Päätös takauksesta tehdään lainan hakuprosessin aikana. Huomaa, että EIR:n takauksen voi myös yhdistää Finnveran takaukseen.
Hae pankkilainaa
Nordean Eurolaina on joustava vaihtoehto erilaisten yritysten rahoitustarpeisiin.

Netin yrityslainat: Voiko niihin luottaa?

Netin yrityslainoja arvioidessasi kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin muuttujiin:

 • Lainan hinta vs. voitto-odotus. Mikä on lainan todellinen vuosikorko, ja onko realistista odottaa sijoituksellesi riittävästi tuottoa, että tuo korko kannattaa? Osa nettilainoista on hyvin kalliita.
 • Selkeä hinnoittelu. Onko hinta eritelty selkeästi vai jääkö sinulle epävarmuus siitä, mitä kuluja lainasta kertyy?
 • Luotettavuus ja maine. Onko lainaa myöntävä verkkosivu laadukkaasti suunniteltu, ja onko sen takana oleva yritys tunnettu ja hyvämaineinen?

Nyt esittelemme kolme erilaista netissä toimivaa yrityslainapalvelua. Arvioimme niiden luotettavuutta ja sitä, onko niistä oikeasti yritysrahoittajiksi vai onko kyseessä huijaus.

Tapaus 1: Yrityslainat.fi

Vertaislainaus on yksi 2010-luvun suurista yrityslainojen trendeistä. Vertaislainapalveluiden kautta yksityiset sijoittajat voivat rahoittaa yritysten lainahakemuksia. Lainan korko vaihtelee hakijasta ja hakemuksesta riippuen.

Vauraus Oyj on ympäri Suomea operoiva vertaislainoja välittävä yritys. Yrityslainat.fi-sivuston kautta on sijoitettu vuodesta 2013 asti miltei 100 miljoonaa euroa kotimaisiin pk-yrityksiin. Kyseessä on siis jo Suomen taloudenkin kannalta merkittävä rahoittajataho.

Yrityslainat.fi on luotettavaksi tiedetty toimija ja lainan hakeminen heidän kauttaan on varteenotettava vaihtoehto.

Hae yrityslainaa
Yrityslainat.fi on Suomen johtava yritysten vertaislainapalvelu. Toiminnassa jo vuodesta 2013.

Tapaus 2: FIN Yritysrahoitus

Aivan erilainen nettilaina on FIN Yritysrahoitus. Kyseessä on niin sanottu yritysten pikalaina. Lainaa tarjotaan 2000 – 10 000 euroa, ja lainan takaajana tulee olla yksityishenkilö.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että pk-yrittäjä itse joutuu lainan takaajaksi. Ja kun FIN Yritysrahoituksen lainat ovat vielä korkeakorkoisia, kuten pikalainalta odottaa saattaa, monet heidän asiakkaansa päätyvät ongelmiin lainan takaisinmaksun kanssa. Jos kompuroiva yritys ei pystykään maksamaan luottoa, yrittäjä joutuu itse maksumieheksi.

Huomaa, että vaikka FIN Yritysrahoituksen nimelliskorko on enintään 14,9 % vuodessa, lisäkulut nostavat hintaa merkittävästi.

FIN Yritysrahoituksen voi perustellusti väittää tarjoavan lainaa sellaisille yrityksille, joille ei lainaa kuuluisi edes myöntää. Emme suosittele tätä yrityslainaa kuin ehkä hyvin erikoisissa tapauksissa.

Tapaus 3: Ferratum Business

Ferratum on kotimainen lainayritys, joka tunnetaan paremmin kulutusluotoistaan. Ferratum Business on ihan kiinnostava lainavaihtoehto yrityksille, jotka syystä tai toisesta eivät saa pankkilainaa.

Yritys myöntää 2000 – 250 000 euron yrityslainoja enintään 18 kuukauden maksuajalla.

Huomaa, että lainasta peritään tapauskohtaisesti määrittyvän nimelliskoron lisäksi 2,5 % perustamismaksu.

Yrityksen liikevaihdon tulee olla yli 75 000 euroa. Lainapäätös perustuu kassavirtaan, ei siis yrittäjän tarjoamaan henkilötakaukseen eikä yrityksen luottoluokitukseen.

Kyseessä ei ole pahimman laatuinen pikavippi, vaikka lainahakemus onkin yksinkertainen ja hakuprosessi pankkilainaa nopeampi.

Hae yrityslainaa
Ferratum Business myöntää jopa 250 000 euron yrityslainoja. Lainapäätös perustuu ensisijaisesti kassavirralle.

Laskurahoitus on kasvava yritysrahoituksen muoto

Erilaiset laskurahoituksen muodot ovat ovat yhä suuremmassa roolissa nykyaikaisessa yritysrahoituksessa. Laskurahoitus on vaihtoehto tavalliselle yrityslainalle tai sitä täydentävä rahoitusmuoto.

Laskurahoituksessa avoin myyntisaatava luovutetaan rahoituslaitokselle, ja vastineeksi yritys saa suoraan osan laskutettavasta summasta käteensä. Asiakkaan laskuttaminen jää rahoituslaitoksen tehtäväksi.

Useimmissa tapauksissa myytävän laskun eräpäivä ei saa olla vielä umpeutunut, mutta poikkeuksia tähän sääntöön löytyy. Osa rahoitusyhtiöistä ottaa vastaan myös erääntyneitä laskuja. Tämä on mahdollista etenkin, jos ko. yhtiön toimintaan kuuluu myös perintäpalveluita.

Eri laskurahoitusmalleissa suurimmat erot ovat:

  • Onko kyseessä pysyvä sopimus, jossa kaikki yrityksen laskut ohjataan factoringiin vai voiko yrittäjä päättää aina erikseen, mitkä yksittäiset laskut myydään ja mitkä laskutetaan omin voimin?
  • Kantaako laskuttava yritys vai rahoitusyhtiö riskin tilanteessa, jossa laskutettava ei kykenekään suoriutumaan maksusta?
  • Toimiiko myytävä lasku yrityslainan vakuutena vai myydäänkö se pysyvästi rahoitusyhtiölle?

Vaikka variaatioita on loputtomasti, käytännössä on olemassa kaksi yleistä tapaa hyödyntää laskurahoitusta:

  • Factoring on perinteinen tapa nopeuttaa pääoman kiertoa. Sitä tarjoavat pankit sekä muut rahoitusyritykset, kuten Svea Ekonomi ja Intrum Justitia. Factoring on yleensä pitkäaikainen sopimus, jossa kaikki laskut ohjataan rahoitusyhtiölle.
  • Ketterämpi, mutta usein kalliimpi versio factoringrahoituksesta on laskujen myyminen. Yksittäisiä laskuja voi myydä netin kautta nykyään nopeasti ja helposti  Tähän vaihtoehtoon ei kannata turvautua koko ajan, mutta yksittäisissä tapauksissa siitä voi olla hyötyäkin. Esimerkkejä suomalaisista laskurahoittajista ovat Rahoittamo.com ja Rahoittaja.fi.


Myy laskusi
Rahoittaja.fi ostaa yritysten b2b-myyntisaatavat ja nopeuttaa pääoman kiertoa.