Liiketoimintasuunnitelma (LTS) viitoittaa yrityksen tien. Sen avulla yritys perustelee sekä itselleen että potentiaalisille sijoittajille, miten yritys tuottaa liikevaihtoa ja miten se aikoo välttää liiketoiminnan sudenkuopat.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on …

 • Uniikki. Tämä tarkoittaa, että liiketoimintasuunnitelman pohjana tulee olla tavalla tai toisella tuore liikeidea, siis sellainen, jonka kysyntää joku muu ei ole vielä samalla tapaa täyttänyt.
 • Tuottoisa. Ansaintamalli on kyettävä osoittamaan realististen numeroiden avulla tuottoisaksi. Jos näin ei kyetä tekemään, kannattaa miettiä, onko yrityksen perustaminen sittenkään järkevää.
 • Toteuttamiskelpoinen. Kuka tahansa alan ammattilainen pystyisi liiketoimintasuunnitelmaan perehdyttyään toteuttamaan yrityksen bisnesidean.
 • Tiimikohtainen. Esitä suunnitelmassasi, kuka tiimissäsi tulee tekemään mitäkin. Jos nykyiset käytössä olevat henkiset ja fyysiset resurssit eivät riitä suunnitelman toteuttamiseen, laske ja ilmoita paljonko lisää väkeä tulee palkata.
 • Hyvin perusteltu. Unelmat, mielipiteet tai vaisto eivät riitä liiketoiminnan perusteluksi. Liiketoimintasuunnitelman väittämien pitää pohjautua tutkittuun tietoon, jonka kuka tahansa pystyy tarkistamaan.
 • Kasvuun suuntautunut. Toisin sanoen LTS sisältää selostuksen siitä, miten liikevoittoa lisätään. Tämä pitää osoittaa jälleen realististen numeroiden ja yksityiskohtien avulla. Mitä resursseja tarvitaan, ketä palkataan, miten kasvu vastaa markkinoiden kysyntään?
 • Rahoittajalle kiinnostava. Rahoittajia kiinnostaa yrityksen todellinen arvo, liiketoiminnan tuottomahdollisuus sekä tietysti myös riskit. Moni uusi yrittäjä lähestyy rahoittajia utopistisesti kartoittamatta kunnolla liiketoiminnan riskejä. Tämä antaa rahoittajille epäilyttävän kuvan.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Jos et tiedä, mistä aloittaa, rakenna liiketoimintasuunnitelmasi edellisiä periaatteita noudattaen seuraavan rakenteen mukaisesti. Muista, että jokaisen virkkeen, jonka suunnitelmaasi kirjoitat, tulee palvella yllä luetteloituja tavoitteita. Jos näin ei ole, korjaa suunnitelmaa. On parempi, jos ilmaisu on liian tiivistä kuin liian laveaa. Editoi liiketoimintasuunnitelman teksti moneen kertaan.

 1. Liikeidea
 2. Ansaintamalli
 3. Kasvustrategia
 4. Kilpailijat
 5. Riskit
 6. Tiimi

Terävöitä liiketoimintasuunnitelmaasi vielä näillä

 • ”Kill your darlings.” Poista se nokkela lempilauseesi, se ei palvele liiketoimintasuunnitelmasi tarkoitusta. Editoi, korvaa, poista vielä lisää.
 • Peitteletkö riskejä? Monet haluavat esittää liikeideansa mahdollisimman hyvässä valossa. Kaikkeen liiketoimintaan liittyy kuitenkin riskejä, yleensä melko suuriakin. Riskien erittely ja esittely antaa yrittäjästä vakuuttavan ja luotettavan kuvan.
 • Liiketoimintasuunnitelmissa ei ole kylliksi kovia faktoja. Tutki tilastoja ja tutkimustuloksia. Lisää asian kannalta relevantteja numeroita joka väliin niin paljon kuin mahdollista. Taustatyö kannattaa.
 • Keskity myös markkinointiin. Ansaintamallia hahmoteltaessa markkinointi jää usein lapsipuolen asemaan. Selvitä, mitä kanavia pitkin voit parantaa tuotteesi näkyvyyttä. Varaa markkinointiin rahaa. Perustele väitteesi markkinointitutkimuksilla.
 • Kaihda epämääräisyyttä ja muodikkaita iskulauseita, keskity käytäntöön. Kuuluisassa tapauksessa Scott Adams onnistui myymään konsulttia esittäen Logitechille sisällöttömän tehtäväjulistuksen, jonka hän oli rakentanut pelkästä seksikkäästä jargonista. On helppoa kirjoittaa puuta heinää, vaikeampaa tuottaa oikeasti relevantti suunnitelma.

Jos haluat entisestään syventää tietojasi liiketoimintasuunnitelman mahdollisuuksista, kannattaa tutustua Minna Tolvasen lopputyöhön Hyvä liiketoimintasuunnitelma.

Katso myös:
Näin perustat yrityksen
(Uusyrityskeskus)
Liiketoimintasuunnitelma (Onnistamo)
Pahin virhe, jonka yrittäjä voi tehdä (Psychometrics)