Tällä hetkellä Suomen markkinoilla toimii enemmän laskut rahaksi -palveluita kuin koskaan. Kokosimme tähän artikkeliin syksyn 2016 kiinnostavimmat laskurahoittajat. Löydä sopivin rahoitusmalli omalle yrityksellesi.

Mitä on laskurahoitus?

Laskurahoitusta löytyy montaa eri lajia. Kaikkia niitä yhdistää kuitenkin perusajatus: Yritys siirtää laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskuja vastaavan summan yrityksen tilille. Tämän jälkeen rahoitusyhtiö laskuttaa saatavat asiakkailta, ja alkuperäinen yritys pääsee käyttämään saataviin sidottuja rahoja välittömästi.

Laskurahoitus nopeuttaa kassankiertoa ja voi helpottaa kausivaihtelun aiheuttamaa väliaikaista kassavajetta.

Laskurahoitus maksetaan yleensä sillä periaatteella, että yrityksen tilille siirrettävä rahasumma on hieman pienempi kuin laskusaatavan kokonaisarvo. Tällä tapaa rahoitusyritys perii kustakin laskusta sopimuksen mukaisen provision.

Osa laskurahoituspalveluista on jatkuvia, jolloin kaikki b2b-laskusaatavat siirretään rahoitusyrityksen hoidettavaksi. Toiset puolestaan toimivat lasku kerrallaan, jolloin niihin ei tarvitse sitoutua pitkäkestoisesti.

Toisinaan sopimukseen kuuluu, että rahoitusyhtiö hoitaa myös tarvittaessa laskujen perinnän ja kantaa luottotappion riskin. Toisinaan taas myöhästyessään lasku siirtyy takaisin alkuperäisen yrityksen hoidettavaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa laskurahoitus toimii käytännössä kuin yrityslaina – rahoitusyrityksen antamat rahat tulee maksaa takaisin, jos asiakas ei suoriudukaan maksusta.

Rahoittaja

Rahoittaja.fi on melko tuore toimija Suomen laskurahoitusmarkkinoilla. Se ostaa b2b-laskuja yrityksiltä yksittäin tai paketeissa. Laskujen tulee olla erääntymättömiä ja sekä laskun myyjällä että maksajalla pitää olla suomalainen y-tunnus ja niiden tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin.

Svea Ekonomi

Svea Ekonomi ostaa laskuja suomalaisilta yrityksiltä. Laskuja voi myydä haluamansa määrän eli asiakas ei sitoudu factoringsopimukseen Svean kanssa. Rahat siirretään yrityksen tilille jopa alle vuorokaudessa. Laskut voivat olla pieniä tai suuria, kunhan ne ovat b2b-laskuja. Erääntyneitä tai kiisteltyjä laskuja Svea ei osta.

Laskuthetirahaksi.fi

Laskuthetirahaksi.fi on suuren eurooppalaisen Arvato Financen omistama palvelu, jonka nimen lukeminen saa silmät ja kielen solmuun. Palvelu ostaa niin yritysten välisiä laskuja kuin henkilöasiakkaillekin kohdistettuja laskuja. Rahat siirretään yrityksen tilille jopa alle vuorokaudessa.

Toisin kuin Rahoittaja ja Svea, Arvato solmii pysyvän laskurahoitussopimuksen asiakasyrityksen kanssa. Yrityksen koko laskutus ohjataan Laskuthetirahaksi.fi-palvelun kautta. Yksittäisiä laskuja ei osteta.

Laskukassa.fi

Laskukassa Oy on kotimainen rahoitusyhtiö, joka ostaa b2b-laskuja joko yksittäisinä tai suurempina paketteina. Rahat siirretään yrityksen tilille jopa vielä saman päivän aikana. Myytävillä laskuilla ei ole enimmäis- eikä vähimmäissummaa. Erääntyneitä laskuja ei osteta. Laskukassa on kiinnostava lisä Suomen laskurahoitusmarkkinoille.