Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Lahjaverolaskuri

Lahja (euroa)
Vero -
luokka I (euroa)

Vero -
luokka II (euroa)

 Lahjavero toimii perintöveron periaatteiden mukaisesti. Lue, paljonko joudut maksamaan lahjaveroa ja miten veron ilmoittaminen tapahtuu.

Mistä lahjaveroa maksetaan?

4000 euron arvoiset ja sitä kalliimmat lahjat ovat veronalaisia. Veron suuruus määräytyy lahjaveroasteikon perusteella samalla tapaa kuin perintövero.

Lahjaveroasteikko

Lahjaveron suuruus määräytyy paitsi lahjan suuruuden myös lahjan vastaanottajan lahjaveroluokan mukaisesti.

I veroluokkaan kuuluvat lahjan antajan lapset, rintaperilliset, aviopuoliso, isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos tämän kanssa on yhteinen lapsi tai jos tämä on aiemmin ollut lahjan antajan aviopuoliso

II veroluokkaan kuuluvat kaikki muut vastaanottajat.

I veroluokassa lahjaveroasteikko näyttää tältä:

Lahjan arvo

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

4000 – 17 000 e

100

7,00%

17 000 – 50 000 e

1010

10,00%

50 000 – 200 000 e

4310

13,00%

200000 e –

23810

16,00%

II veroluokassa lahjaveroa maksetaan huomattavasti enemmän:

Lahjan arvo, euroa

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

4000 – 17 000 e

100
e

20,00%

17 000 – 50 000 e

2700
e

26,00%

50 000 e –

11280
e

32,00%

Esimerkki

27 000 euron lahjasta maksetaan lahjaveroa…

I veroluokassa: 10 000 * 10 % + 1010 = 2010 e

II veroluokassa: 10 000 * 26 % + 2700 = 5300 e

Lahjaveron maksaminen

Ilmoitus veronalaisesta lahjasta on tehtävä kunnan verotoimistoon kolmen kuukauden sisällä lahjan saamisesta. Tämän jälkeen verottaja lähettää lahjan saajalle verotuspäätöksen ja tilisiirron veron
maksamiseksi.

Alle 500 euron vero on maksettava yhdellä kertaa. Tätä suuremmat summat voidaan jakaa kahteen maksuerään. Erityistapauksissa maksuerien määrän voi nostaa jopa viiteen. Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä sijoittuu noin kolmen kuukauden päähän verotuspäätöksen tekemisestä.

Viivästyneestä lahjaverosta peritään viivästyskorkoa.

Verovapaat lahjat

Verovapaasti lahjoja voi antaa alle 4000 euron verran kolmen vuoden välein. Kaikki tietyltä henkilöltä saadut verovapaat lahjat tiettynä kolmivuotiskautena lasketaan yhteen ja lahjojen veronalaisuus arvioidaan tämän yhteenlasketun summan mukaisesti.

Verovapauden raja on lahjoittajakohtainen. Toisin sanoen vastaanottaja voi saada saman kauden aikana alle 4000 euron verran verovapaita lahjoja periaatteessa rajattomalta määrältä lahjoittajia. Tätä voi hyödyntää vaikkapa lahjojen antamiseen lapselle. Jakamalla lapselle annettavat lahjat vanhempien kesken tasan on mahdollista antaa lapselle miltei 8000 euroa verovapaita lahjoja kolmen vuoden jaksolla.

Lahjavero 2013

Hallitus on ehdottanut, että lahjaveroasteikkoon lisättäisiin vuoden 2013 alussa uusi porras miljoonan euron kohdalle:

I veroluokassa vero miljoonan euron kohdalla olisi
151 810 euroa ja tämän ylittävästä osuudesta maksettaisiin veroa 19 %.

II veroluokassa vastaavasti vero miljoonan euron
kohdalla olisi 315 280 euroa ja tämän ylittävästä osuudesta maksettaisiin 35 %
mukaista lahjaveroa.

Katso myös:


Lahjavero (Veronmaksajat)
Hallituksen esitys
perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
(Finlex)