EU-rahoituksen hakeminen on tunnetusti monimutkaista. Tämän oppaan avulla pk-yrittäjä pääsee alkuun hänelle sopivan EU-rahoituksen hakemisessa.

Pk-yrittäjien EU-rahoitus pähkinänkuoressa:

 • EU-rahaa voi saada monista lähteistä. Usein haku tapahtuu paikallisten toimijoiden, kuten pankkien tai ELY-keskusten välityksellä.
 • EU-rahoitus on täydentävää rahoitusta eli yleensä EU-tukea voi saada vain, jos projekti on jo osittain rahoitettu esimerkiksi sijoittajien, kuntien ja säätiöiden tuella tai yrityksen omalla pääomalla.
 • EU rahoittaa lähinnä hankkeita, jotka edistävät suoraan Euroopan talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Europa.eu-sivustolla on kätevä kartta, josta voi klikata eri valtiota ja tarkastella tällä hetkellä aktiivisia EU-tukia eri maissa.

Horisontti 2020 -ohjelma

 • Horisontti 2020 -ohjelman kautta yritykset voivat hakea tukea omille kasvuhankkeilleen. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakemukset Brysselissä. Tuki myönnetään tai evätään tämän arvion perusteella.
 • Horisontti 2020 -rahoitus sopii hyvin yhteen Tekesin ja ELY-keskusten kasvurahoitusten kanssa.
 • Horisontti 2020 tarjoaa tukea paitsi yrityksille myös tutkimustulostensa kaupallistamiseen tähtääville tutkijoille.
 • Noin 25 % tuista ohjataan kestävää kasvua ja vähähiilisyyttä edistävään liiketoimintaan, koska hiilipäästöjen madaltaminen on yksi EU:n tämänhetkisistä suurista päämääristä.

Pk-yritys voi osallistua Horisontti 2020 -ohjelmaan…

 1. … Hakemalla kasvurahoitusta osana konsortiota. Konsortiohakemusten hakuaikataulut ja aiheet on tarkoin rajattu. Tyypillisesti kyseessä on laaja, monia yrityksiä yhdessä hyödyttävä tutkimus- tai kehityshanke.
 2. … Hakemalla kasvurahoitusta yksin. Yksittäisten yritysten hakemukset ovat joustavampia. Rahoituspäätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.

Pk-yritykselle EU-rahoitusta jo alkutaipaleella

Lupaaville yrityksille on tarjolla Horisontti 2020 -rahaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kolmivaiheinen prosessi koostuu seuraavista askelista:

 1. Noin puolen vuoden mittaisessa alkuvaiheessa tuotetta kehitetään ja liikeidean toimivuutta arvioidaan. Rahoitus on tässä vaiheessa noin 50 000 euroa.
 2. Toisessa vaiheessa tuotetta testataan ja se pyritään tuomaan markkinoille. Vaihe on noin 1-2 vuoden mittainen. EU myöntää tässä vaiheessa rahaa 1-2,5 miljoonaa euroa, mutta tämä saa olla enintään 70 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muitakin rahoituslähteitä siis tarvitaan.
 3. Kolmantena on kaupallistamisvaihe, johon ei ole tarjolla suoraan rahaa, vaan erilaisia tukipalveluita, lainoja ja takauksia.

Hyvä tietää:

 • Yrityksen pitää hakea kunkin vaiheen rahoitusta erikseen edellisen vaiheen lopuksi.
 • Yritys voi hypätä suoraan ykkösvaiheen ohi, jos sillä on olemassa selkeä tuote ja toimintasuunnitelma.
 • Enterprise Europe Network mentoroi prosessiin osallistuvia yrityksiä.
 • Kolmiportaisen kehitysprosessin lopuksi yritys voi hakea lisää EU-rahaa muiden Horisontti 2020 -tukimuotojen kautta.

EIP:n takaukset haetaan kotimaisten pankkien kautta

Euroopan investointipankki (EIP) ohjaa rahaa kasvuyrityksille paikallisten pankkien ja muiden rahoitusyritysten kautta. Käytännössä EIP myöntää yritysrahoittajille (esim. OP ja Nordea) takauslimiitin, jonka avulla ne voivat luotottaa yrityksiä turvallisemmin ja halvemmalla.

EIP:n takaus on yrityksille huomattavasti halvempi kuin tavalliset takausinstrumentit.

Ensimmäistä kertaa EIP:n nykyinen rahoitusmalli tuli käyttöön Euroopassa jo yli viisi vuotta sitten, mutta Suomeen se rantautui vasta vuonna 2016.

EIPP-portaali yhdistää projektit ja sijoittajat

EIPP-portaalin kautta erilaiset sijoittajat voivat löytää lupaavia hankkeita. Hankkeiden pitää olla vähintään yhden miljoonan euron suuruisia.

EIPP-portaali on erinomainen tapa etsiä sijoittajia kasvuun tähtääville innovatiivisille projekteille.

Eniten portaalia hyödyntävät erilaiset lääketieteen ja luonnontieteiden parissa toimivat tutkimusryhmät ja pk-yritykset.

Sieltä löytyy kuitenkin todella erilaisia projekteja. Tällä hetkellä rahoitusta hakevat esimerkiksi:

 • Napolilaisen teollisuusalueen moottoritieyhteyksien kehittämishanke.
 • Kulttuuritapahtumia listaavan kansainvälisen verkkopalvelun perustaja.
 • Älykaupunkia itäiseen Ranskaan suunnitteleva pk-yritys.

Nuorten yrittäjien Erasmus-vaihto

Kiinnostava ja turhan heikosti tunnettu EU:n nuorille suuntaama koulutusmalli on yrittäjävaihto. Sen kautta nuoret yrittäjät voivat päästä toiseen EU-maahan oppimaan yrittämistä kyseisen maan omilta yrittäjäkonkareilta. Yrittäjävaihdon kesto on 1-6 kuukautta.

Erasmus-vaihdon aikana osa yrittäjän elinkustannuksista korvataan. Vaihtoon pääsyn edellytyksenä on oma alle kolme vuotta vanha pienyritys tai toimiva liikesuunnitelma tulevan yrityksen perustamista varten.

Lisää luettavaa EU-rahoituksesta:
Euroopan unionin pk-yrittäjien rahoitusportaali
EU-rahoitus (ELY-keskus)
EU-rahoitus (Eurooppatiedotus)
Kiinnostaako EU:n tarjoama rahoitus? (Suomen Yrittäjät)
Horisontti 2020 (Tekes, pdf)
COSME (EU)