Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Eläkkeensaajan verolaskuri

Eläketulo luetaan pääosin ansiotuloksi. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläketulo on kuitenkin poikkeuksellisesti pääomatuloa. Eläketulosta myönnetään enemmän verovähennyksiä kuin muusta ansiotulosta. Lue tästä, miten eläkkeensaajan verot lasketaan.

Eläketulon verotus. Luminen karhupatsas.

Vuositulot (euroa)
Tuloveroaste (%)
Rajaveroaste (%)

Eläketulon verotus

Eläketulo on normaalia ansiotuloa, josta vähennetään valtion tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero kuten mistä
tahansa ansiotulosta. Katso täältä tarkemmin, miten ansiotuloa verotetaan.

Eläketulovähennys

Normaalien ansiotulosta tehtävien verovähennysten lisäksi eläkeläinen on oikeutettu eläketulovähennykseen, kunhan
hänen puhtaat ansiotulonsa eivät ylitä valtionverotuksessa 38 160 euroa ja kunnallisverotuksessa 24 039 euroa. Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta.

Valtionverotuksessa vähennyksen enimmäismäärä on 11 660 euroa, enintään kuitenkin eläketulon verran. Jos ansiotuloa on enemmän kuin 11 660 euroa, vähennystä pienennetään 44 % ylimenevästä osasta.

Kunnallisverotuksessa vähennyksen enimmäismäärä on 8530 euroa, mutta enintään eläketulon verran. Tämän ylittävä osuus pienentää vähennystä 55 %.

Esimerkki, Ailin eläketulovähennys

Aili saa eläkettä 12 000 euroa vuodessa ja lisäksi palkkaa 2500 euroa. Tästä poistetaan ensin tulonhankkimisvähennys 620 euroa, jolloin hänen puhdas ansiotulonsa on 13 880 euroa.

Valtionverotuksessa Ailin 12 000 euron eläke laskettaisiin vähennettäväksi muuten kokonaisuudessaan, mutta hänen puhdas ansiotulonsa ylittää 12 230 euron rajan. Siksi vähennys onkin vain:

            12 000 – (13 880 – 12 230) * 44 % = 4554 e

Ailin kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vähennetään vastaavasti:

            12 000 – (13 880 – 9110) * 54 % = 6687,5 e

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästötilin eli PS-sopimuksen tarjoaman eläkkeen verotus vaihtelee riippuen siitä, milloin ja millä periaatteella vakuutus on otettu.

Jos vakuutus on otettu aiemmin kuin 6.5.2004, sen tuottamasta eläkkeestä voi kertyä verotuksen näkökulmasta niin pääomatuloa kuin ansiotuloakin. Ansiotuloa on eläke, joka maksetaan ansiotulosta vähennettyjen vakuutusmaksujen ja niiden tuoton perusteella. Muu on pääomatuloa. Vakuutusyhtiöt ilmoittavat itse verottajalle, missä määrin kutakin eläketyyppiä on asiakkaalle maksettu.

Jos vakuutus on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen tai jos kyseessä on PS-tili, käytännössä kaikki sitä kautta ansaittu eläke on pääomatuloa.

Pääomatulosta on peritty vuodesta 2012 alkaen 30 % veroa, paitsi 30 000 euron ylittävästä osuudesta 34 %.

Katso myös:

 

Share on Facebook3Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone