CV eli curriculum vitae eli ansioluettelo on olennainen osa hyvää työhakemusta. Moni työnhakija kammoaa ansioluettelon kirjoittamista. Tehtävän ei kuitenkaan tarvitse olla massiivinen, kunhan asiat pitää yksinkertaisina. Etenkin sen jälkeen, kun ansioluettelon on ensimmäisen kerran kirjoittanut, sen päivittäminen on yksinkertaista. Lue tästä, mitä hyvä CV sisältää ja millainen sen rakenteen ja ulkoasun pitäisi olla.

CV eli curriculum vitae eli ansioluettelo

Mitä ansioluettelon tulee sisältää?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa CV. Yleisenä päämääränä on joka tapauksessa tarjota työnantajalle realistinen kuva henkilön valmiudesta suoriutua kyseisestä työstä. Usein CV sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • Nimi, syntymäaika, yhteystiedot. Nämä laitetaan heti ansioluettelon alkuun. Varmista, että sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat varmasti oikeat.
  • Koulutushistoria. Myös tässä tarkat aikatiedot ovat tärkeitä ja jälleen käytetään käänteistä aikajärjestystä. Ilmoita ainakin pääaine ja valmistumisvuosi. Voit hyvin ilmoittaa koulutustiedot peruskoulusta asti. Myös keskeneräiset opinnot voidaan mainita. Tällöin voit myös kertoa, milloin tarkoituksesi on valmistua ja millaisiin työtehtäviin koulutuksellasi tähtäät.
  • Työhistoria. Muista laittaa tähän tarkat aikatiedot. Asiat ilmoitetaan käänteisessä aikajärjestyksessä eli viimeisin työkokemus laitetaan ylimmäksi. Muista ilmaista työn luonne ja vastuualueesi huolellisesti. Pelkkä työnimike ei riitä. Jos olet yhä työsuhteessa, kerro lyhyesti, miksi olet etsimässä uutta työtä. Päättyneestä työsuhteesta voit halutessasi kertoa, miksi se päättyi. Jos työhistoriassasi on aukkoja, niitä on hyvä selittää hieman, jos hyvä syy löytyy.
  • Kielitaito. Arvioi kielitaitosi rehellisesti. Liitoittelulla joudut vain pulaan. Kannattaa eritellä erikseen suullinen ja kirjallinen osaaminen. Ylipäätään osaamisen tasoa kannattaa kuvata tarkemmin kuin vain kiitettävä/hyvä/tyydyttävä -asteikolla. Jos olet opiskellut kieliä tai jopa työskennellyt ulkomailla, nämä kannattaa mainita kielitaitoa kuvailtaessa.
  • Atk-osaaminen. Miltei kaikissa nykyaikaisissa töissä tarvitaan tietoteknisiä taitoja, joten niiden esitteleminen rehellisesti ja riittävän laajasti voi olla tarpeen. Kerro, mitä järjestelmiä ja ohjelmia osaat käyttää ja mitä olet niillä työssäsi tehnyt.

Aloita CV kiinnostavasti

Ansioluettelon sisältö kannattaa järjestää niin, että työnantajan kannalta tärkein tieto on sijoitettu CV:n alkupäähän. Mietit tätä järjestystä siitä näkökulmasta, että ansioluettelon lukija ei hyvästä tahdosta huolimatta voi tavata jokaista hakemusta ja cv:tä läpi sanasta sanaan. Siksi ansioluettelosi pitää tarjoilla olennaiset tiedot mahdollisimman nopeassa ja kätevässä muodossa.

Jos haluat nostaa esiin muita ominaisuuksiasi, kuten harrastuneisuutta tietyllä alalla, tämä kannattaa pääsääntöisesti jättää ansioluettelon häntäpäähän. Tällöin pääasioiden ansiosta huomionsa sinuun kiinnittänyt esimies voi halutessaan lukea näistä lisäominaisuuksistasi.

Avaa työhistoriaasi

Työhistorian avaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ansioluettelon lukijalle pitäisi tulla nopeasti luotettava vaikutelma siitä, kuka olet työntekijänä. Kerro riittävän tarkasti aiemmista työtehtävistäsi ja vastuualueistasi. Tämä on esimiehelle yleensä kaikkein kiinnostavin asia koko työhakemuksessa. Ja jos esimerkiksi opintojen, matkustelun tai jopa työttömyyden vuoksi työhakemuksessasi on aukkoja, ole asiasta avoin. Tietenkään työnhakijan ei tule olla täysin avoin: jos olet ollut vuoden heroiinikoukussa, hakiessasi työtä marketin kassalla voit ihan hyvin jättää tämän mainitsematta.

Ansioluettelon ja työhakemuksen pyhä yhteys

Muista, että ansioluettelo pitää muotoilla erikseen kutakin työhakemusta varten. Hakemus ja CV muodostavat kokonaisuuden, jonka päämääränä on saada kiireinen hakemusten käsittelijä nopealla silmäilyllä vakuuttumaan siitä, että olet oikea henkilö tehtävään. CV:ssä ei kannata nostaa ainakaan ensimmäisenä esiin asioita, jotka eivät ole kyseisen työn kannalta tärkeitä. Esimerkiksi joissain töissä kielitaito on asia, jonka pitää pompata hyvin esiin ansioluettelosta. Sen sijaan toisessä työssä tämä asia on taito käyttää atk-ohjelmistoa tai työkokemus tietyllä alalla.

Katso myös:
Millainen on hyvä CV? (Barona)
CV ja työhakemus (Uranoste)
Ansioluettelo (Wikipedia)